10 - 10 - 2023
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Mission possible: zadbaj o glebę

Zysk rolnika i życie na Ziemi zależą od zdrowej gleby. Ale czy wiesz, że około 60% gleb w UE jest obecnie uznawanych dosłownie za niezdrowe? Ponad jedna czwarta gleb rolniczych w Europie ulega erozji, zagęszczeniu, zasoleniu i alkalinizacji, tudzież nadmiernemu nawożeniu. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

Komisja Europejska bije na alarm: gleby europejskie w tempie przyspieszonym tracą próchnicę – czyli węgiel glebowy. Jest to między innymi związane z pogonią za zyskiem: w rolnictwie dominują monokultury (np. na tym samym polu przez kolejne lata kukurydza, kukurydza, kukurydza…).

Brakuje właściwego zmianowania, wnoszenia substancji organicznej, a nawożenie dominuje w formie mineralnej – sztucznej.

Na obszarach miejskich i przemysłowych zanieczyszczenie gleb jest też problemem. Ile to śmieci znajdujemy w glebie? Wylanych olejów, ścieków, chemii…

Wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie i susze, spowodowane zmianami klimatycznymi, dodatkowo przyspieszają degradację fizyczną i chemiczną gleb.

Problem jest ogólnoświatowy, ale zajrzyjmy na nasze, europejskie podwórko. Komisja Europejska powołała misję „Porozumienie na rzecz gleby dla Europy”. To plan stworzenia silnej społeczności rolników-praktyków zajmujących się zdrowiem gleby.

Na przykładzie praktyk w ich gospodarstwach będzie widać gołym okiem, jak bardzo opłaca się dbać o zdrowie gleby i jak ona za to odwdzięcza się plonem.

 

Prof. Tomasz Piechota, uprawa konserwująca: to gleba jest główną infrastrukturą rolnika

 

Dlaczego tak bardzo powinniśmy dbać o gleby?

 

Powód jest prosty: na całym świecie gleby magazynują około 80% węgla w ekosystemach lądowych. To czyni je największym pochłaniaczem CO2. Mówiąc o tym gazie cieplarnianym, mówimy oczywiście o związkach węglowych, znajdujących się w biomasie, resztkach roślinnych, próchnicy i organizmach żywych związanych z glebą.

Gleba to żywa skóra naszej planety. Zdrowe gleby są niezbędne do dostarczania żywności, a także czystej wody, dobrego powietrza, bezpiecznego klimatu i różnorodnych biologicznie krajobrazów. Przy rolniczym wykorzystaniu gleb trzeba stosować taką agrotechnikę, która będzie przyjazna stanowisku glebowemu.

Do takich praktyk należy m.in. rozpoznanie zasobności gleby i następnie stworzenie planu nawożenia. Do tego można wykorzystać sprawdzoną w praktyce platformę SatAgro.

To narzędzie opiera się o obserwacje satelitarne wybranego areału i posiada wiele funkcji, m.in.:

  • bieżący monitoring upraw – kontrolę aktualnego stanu upraw i analizę ich zróżnicowania od siewu do zbioru;
  • mapy aplikacyjne – instrukcje dawkowania środków produkcji zgodne z oprzyrządowaniem maszyn większości producentów;
  • plan nawożenia – zgodny z wymaganiami ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

 

Jak podaje SatAgro, wystarczy zalogować się na stronie app.satagro.pl. Przy wyborze abonamentu „Starter” można testować funkcje SatAgro bez żadnych opłat.

 

Opr. na podstawie materiałów SatAgro

 

Szerzej na temat platformy SatAgro:

 

Ślad węglowy w kukurydzy: przydatny plan nawożenia SatAgro

Satelita, dostępne narzędzie dla rolnika

Ekoschematy wspomagane z satelity

Po co rolnikowi teledetekcja satelitarna

 

 

Rolnictwo węglowe: Väderstad Components zwiększa moce produkcyjne

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: