Polityka prywatności 

§1 Zasady ogólne 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na potrzeby funkcjonowania strony internetowej www.agrokonsument.pl (dalej: Serwis). 
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis, a jednocześnie administratorem danych osobowych jest Agro Creative Agency & Media dr Piotr Łuczak, adres: ul. Zbąszyńska 26/1, 60-359 Poznań (dalej: Administrator lub Wydawca). 
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności osób odwiedzających Serwis (dalej: Użytkownicy).  
 4. Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu realizacji zadań Serwisu, na podstawie interesu prawnego Administratora (art. 6.1f RODO). Interes prawny Administratora stanowi realizacja swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz wolności słowa przez sprawne komunikowanie się z osobami zainteresowanymi działalnością Administratora. 
 5. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
 6. Dane są przetwarzane zgodnie ze stosownymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (RODO). 

§2 Pliki „cookies”

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych „cookies”. Zapisywane są one przez Administratora na komputerze Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik „cookie” zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać działania Serwisu do preferencji osób odwiedzających. Dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych na Serwisu treści.
 2. Administrator wykorzystuje cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwis, a w szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych stron na Serwis w celu rekomendacji treści oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia  lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu  będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Ponieważ ustawienia plików cookies dokonywane są w przeglądarkach internetowych niezależnie od parametrów przeglądanej strony, rekomendujemy zapoznanie się informacjami udostępnionymi przez wykorzystywaną przeglądarkę.

§3 Dane nawigacyjne i inne informacje

 1. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, a także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, wykorzystywanych przez użytkowników lub innych czynnościach, podejmowanych na Serwisie.
 2. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu. Dane takie są przetwarzane bez identyfikacji Użytkownika. 
 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.
 4. Portal może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści ani zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§4 Uprawnienia Użytkownika

 1. Zbieranie i przetwarzanie cookies oraz danych nawigacyjnych następuje bez identyfikacji Użytkowników. Administrator nie ma możliwości identyfikowania Użytkowników. Zgodnie z art. 11 RODO zapewnienie Użytkownikowi dostępu do ich danych, przesłanie tych danych Użytkownikowi oraz zapewnienie innych form zarządzania danymi przez Użytkownika, wymaga dostarczenia przez osobę, której dane dotyczą dodatkowych informacji pozwalających przypisać do niej dane. 
 2. Z zastrzeżeniem §4 pkt. 1 Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 
 • prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do przenoszenia danych ,
 • prawo do usunięcia danych i bycia zapomnianym.

3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO lub inne zasady ochrony danych. 

§5 Działania Wydawcy

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania skrojonego pod Użytkownika wyłącznego pakietu informacji, przygotowanego na podstawie danych z Serwisu, które wcześniej go interesowały. Do tego służą m.in. pliki cookies.
 2. Wydawca zastrzega sobie możliwość stosowania różnych technik reklamujących określane treści, w tym webpush – wyskakujących okienek. Każdorazowo uruchomienie takiej techniki kontaktu wymaga zgody Użytkownika i każdorazowo może on wcześniej udzieloną zgodę odwołać.
 3. W momencie zaoferowania przez Wydawcę możliwości zapisania się  na newsletter, jego zawartość będzie profilowana na podstawie cookies. Zapisanie się na tą usługę będzie dobrowolne. 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności może być zmieniana przez Administratora.