Regulamin serwisu internetowego Agrokonsument.pl

 

 1. Niniejszy serwis internetowy (dalej określany jako Serwis) dostarcza informacji związanych z rolnictwem i rynkiem rolno-spożywczym. Informacje są  przeznaczone zarówno dla sfery wytwórczej i przetwórczej agro, jak i dla konsumenta finalnego. Dane publikowane są ogólnodostępne. 
 2. Niniejszy Serwis prowadzony jest przez firmę Agro Creative Agency & Media dr Piotr Łuczak (dalej określany jako Wydawca) z siedzibą: ul. Zbąszyńska 26/1, 60-359 Poznań, NIP: 779 104 27 53 , REGON: 630289151. Możliwy kontakt listowny na ww. adres lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@agrokonsument.pl
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad korzystania z Serwisu. 
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga urządzenia elektronicznego (komputer, tablet…) z ogólnodostępnym systemem oraz zainstalowanej dowolnej przeglądarki.
 5. Redakcja Serwisu dochowuje szczególnej staranności przy przygotowywaniu zamieszczanych informacji, Informacje zawarte na Serwisie, także przygotowane przez kancelarie nie są poradami prawnymi.
 6. Wydawca zaleca, aby przed podjęciem przez Użytkowników działań w oparciu o przedstawione na Serwisie treści zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej. Wydawca, partnerzy umowni Wydawcy oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za skutki korzystania z treści zamieszczonych na Serwisie.
 7. Informacje zawarte na Serwisie nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. 
 8. Również informacje zawarte w reklamach i ogłoszeniach nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego, chyba że co innego zostało jednoznacznie wskazane w ich treści. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.
 9. Umieszczenie reklamy lub ogłoszenia na Serwisie wymaga kontaktu z Wydawcą. Prosimy o kontakt mailowy redakcja@agrokonsument.pl lub listowny na ww. adres. 
 10. Utwory umieszczone na Serwisie objęte są prawami autorskimi Wydawcy lub innych osób, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane na Serwisie lub wynika z przepisów prawa. 
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta. 
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 13. Kwestie ochrony danych osobowych uregulowane są w osobnym dokumencie „Polityka prywatności”.