04 - 06 - 2024
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Eksport żywności z Polski bije rekordy

To, że polska żywność jest doceniana przez zagranicznych konsumentów wiemy nie od dziś. Potwierdzają to wyniki raportu opublikowanego w tym roku przez KOWR. Wynika z niego, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski w 2023 r. wzrosła o 8,1% w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęła 51,8 mld euro. Agrokonsument.pl

 

 

Naszym głównym partnerem w handlu żywnością jest i najprawdopodobniej dalej będzie Unia Europejska. Coraz większą rolę odgrywają też kraje leżące poza UE. Udział eksportu rolno-spożywczego w wartości całego polskiego eksportu zwiększył się z 13,8% w 2022 r. do 14,7% w 2023 r.

Z kolei import towarów rolno-spożywczych do Polski wyniósł 33,2 mld euro i był o 3% wyższy niż przed rokiem.

Na tak dobry wynik w eksporcie polskiej żywności składa się wiele czynników. Wśród nich można zaobserwować mniejszy niż przed rokiem wpływ kosztów importu zaopatrzeniowego, transportu, energii i paliw.

Polskie produkty są też nadal konkurencyjne cenowo i dobre pod względem jakości. Jesteśmy też odporni na słabe wyniki gospodarcze u naszego głównego odbiorcy, czyli Niemiec.

 

 

Polska potrzebuje rozbudowy tranzytu zbóż

 

Gdzie trafia polska żywność?

 

Unia Europejska pozostanie naszym głównym partnerem w handlu żywnością. Decydują o tym powiązania gospodarcze, chłonność rynku i bliskość geograficzna oraz zamożność konsumentów. Jak wskazują dane z ubiegłego roku, aż 73% całego eksportu polskich produktów żywnościowych trafiał właśnie do krajów unijnych. Przełożyło się to na wartość 38 mld euro (173 mld zł).

Najwięcej polskiej żywności w przeliczeniu na wartość produktów dostarczonych poprzez eksport wyjechało do Niemiec (13,3 mld euro). Na liście ważnych odbiorców znalazły się też:

  • Niderlandy (3,2 mld euro),
  • Francja (3,0 mld euro),
  • Włochy (2,5 mld euro) oraz
  • Czechy (2,4 mld euro).

 

Z krajów pozaunijnych wymienić należy Wielką Brytanię (4,2 mld euro), Ukrainę (1,03 mld euro) a także Stany Zjednoczone (870 mln euro).

 

W 2024 roku warunki pogodowe w styczniu pozwalały na zastosowanie azotu. Nie pozwalało jednak na to prawo

 

Popularne produkty za granicą

 

Mięso, przetwory mięsne oraz żywiec stanowią główną część polskiego eksportu rolno-spożywczego, generując 19% całkowitej jego wartości. Największy udział miały:

  • mięso drobiowe (41,5% – 4,1 mld euro),
  • przetwory mięsne (25% – 2,5 mld euro),
  • mięso wołowe (22% – 2,2 mld euro) oraz
  • mięso wieprzowe (8% – 824 mln euro).

 

Ważne produkty eksportowe to też ziarna zbóż. Ich eksport, a szczególnie pszenicy i kukurydzy, odnotował w ubiegłym roku 15% wzrost względem 2022 r. Łączna sprzedaż zbóż i przetworów zbożowych to 7,6 mld euro.

Z Polski w 2023 r. wyeksportowano 13,6 mln ton ziarna zbóż za 3,5 mld euro. Na rynek unijny trafiło 8,3 mln ton, a do krajów pozaunijnych wywieziono 5,3 mln ton ziarna zbóż. W 2023 r. ziarno pszenicy sprzedawano głównie do Niemiec, Nigerii oraz RPA.

Z kolei kukurydzę transportowano do Niemiec, Niderlandów i Wielkiej Brytanii. Głównym kierunkiem eksportu żyta i jęczmienia też były Niemcy.

Nie bez znaczenia pozostają też tytoń, cukier i wyroby cukiernicze. W sumie przedsiębiorcy dzięki eksportowi wyrobów tytoniowych zyskali 5,4 mld euro, a cukru i wyrobów cukierniczych 3,8 mld euro.

 

Rolnicy. Podlasie. Zdrowy Kurczak z Suchowoli i Riela Polska

 

Nowe kierunki zbytu

 

Wśród najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków polskiego eksportu należy wymienić kraje pozaunijne, a szczególnie: USA, Wielką Brytanię czy Ukrainę. Warto też zwrócić uwagę na Kazachstan leżący w Azji Centralnej, który staje się coraz silniejszym graczem na arenie międzynarodowej. Dla polskich przedsiębiorców jest to kierunek z ogromnym potencjałem.

Kraj ten jest jednym z głównych producentów i eksporterów pszenicy i lnu. Warto podkreślić, że zgodnie z oficjalnymi statystykami 74% terytorium kraju nadaje się do uprawy roślin, co stanowi ponad 200 mln hektarów. Pod rolnictwo wykorzystywane jest obecnie jedynie 40% czyli 96 mln ha. Dodajmy dla porównania, że w Polsce uprawiamy nieco ponad… 14 mln ha.

Jak podaje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, branża rolno-spożywcza w Kazachstanie jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki, który potrzebuje nowoczesnych technologii i maszyn. A niskie ceny skupu produktów rolniczych nie stymulują zwiększania rozmiarów produkcji, co w efekcie prowadzi do niskiego stopnia przetwórstwa surowców rolniczych, niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych przedsiębiorstw przetwórczych i ostatecznie do wysokiego udziału importu na rynku artykułów spożywczych. Wszystko to stanowi szanse i nowe możliwości dla polskich producentów.

 

Opr. bamb na podstawie informacji KOWR i PAIHZ

 

 

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: