06 - 07 - 2023
Fot. Agrokonsument.pl

Ślad węglowy w kukurydzy: przydatny plan nawożenia SatAgro

Jak ważny jest plan nawożenia i jak rzutuje on na ślad węglowy w uprawie kukurydzy? Co może dać rolnikowi wykorzystanie narzędzi SatAgro? Oto najświeższe dane z konferencji Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Agrokonsument.pl

 

W minionym roku areał kukurydzy zajął w Polsce 1,8 mln ha. To drugi po pszenicy gatunek uprawiany nad Wisłą. Z tego na ziarno zasiewano ok. 998 tys. ha, a na kiszonkę ok. 692 tys. ha.

Duży wpływ na popularyzację kukurydzy ma Polski Związek Producentów Kukurydzy, który w Poznaniu zorganizował jubileuszową konferencję, by uczcić 40-lecie swego działania. Pośród wielu ciekawych referatów, gdzie wśród mówców brylowali Francuzi z kukurydzianych organizacji CEPM i FNPSMS, pojawił się temat śladu węglowego.

 

Ekoschematy wspomagane z satelity

 

Ślad węglowy a polityka rolna

 

Jak wiadomo, polityka klimatyczna UE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Ograniczona ma być emisja gazów cieplarnianych. Ośrodki naukowe od lat badają skrzętnie ślady węglowe każdej branży.

Ślad węglowy jest zdefiniowany jako bilans emisji lub pochłaniania gazów cieplarnianych i wyrażany jest w ekwiwalencie CO2.

Ten wskaźnik jest iloczynem masy danego gazu i współczynnika globalnego ocieplenia GWP (ang. Global Warming Potential), w określonym horyzoncie czasowym. Często przyjmuje się okres 100 lat.

GWP jest jednostką bezwymiarową i wyraża wpływ gazu na globalne ocielenie w porównaniu z CO2, dla którego GWP = 1. W analizach emisji uprawy kukurydzy nasi naukowcy z IUNG w Puławach przyjęli 1 kg zebranego plonu, w odniesieniu do 1 ha. Badano emisje podtlenku azotu N20 i CO2 z gleby, zabiegi agrotechniczne od przedplonu – po plon główny i poboczny.

Wielkość emisji podtlenku azotu uzależniona jest od ilości samego N wnoszonego do gleby. Wpływ ma nawożenie mineralne, organiczne, resztki roślinne, mineralizacja węgla z substancji organicznej gleby, wapnowanie, sposoby gospodarowania – orka, siew, uprawy konserwujące etc.

 

 

Współwłaścicielowi gospodarstwa nie zawsze przysługuje prawo pierwokupu

 

Kukurydza na kiszonkę i ziarno a węglowy ślad?

 

Omawiane badanie oparto o dane pochodzące z 43 gospodarstw uprawiających kukurydzę na ziarno. Średni plon wynosił w nich 9,37 t/ha, nawożenie azotowe mineralne 121,48 kg N/ha i 46 kg N/ha w postaci nawozu naturalnego. W zakresie uprawy kukurydzy na kiszonkę, dane pochodziły z 59 gospodarstw. Średni plon świeżej masy to 52 t/ha, a nawożenie azotowe 104,52 kg N/ha (azot mineralny) i 145 kg N/ha (azot neutralny).

W sumie emisje gazów cieplarnianych oszacowano na:

  • kukurydza na ziarno 2,8 t CO2 ekw./ha;
  • kukurydza na kiszonkę 5,1 t CO2 ekw./ha.

Ślad węglowy 1 tony kukurydzy na ziarno wynosi 0,33 t CO2 ekw./ha, a w przypadku kukurydzy na kiszonkę to 0,11 t CO2 ekw./ha.

Stwierdzono, że w wypadku obu upraw największy udział w emisjach gazów cieplarnianych ma emisja podtlenku azotu z gleby, stanowiąc odpowiednio dla kukurydzy na ziarno i na kiszonkę 52% i 71% wszystkich emisji!

Do kolejnych emisji dokładają się maszyny rolnicze i produkcja nawozów sztucznych zastosowanych w nawożeniu kukurydzy. Środki ochrony roślin i nasiona mają najmniejszy wpływ na wielkość emisji (2%).

 

Po co rolnikowi teledetekcja satelitarna?

 

SatAgro i plan nawozowy

 

Każdy z producentów rolnych powinien być zainteresowany jak najdokładniejszym przygotowaniem planu nawożenia w swym gospodarstwie.

To sposób optymalizacji kosztów i racjonalnego oddziaływania na środowisko.

Doskonałym narzędziem wykorzystującym satelitarne obserwacje stanu biomasy i przełożenie tego na mapy aplikacyjne nawozów jest plan nawożenia SatAgro. Szerzej – kliknij tutaj.

Dodajmy, że jego najnowsza wersja uwzględnia prawne wymagania dotyczące ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, a opracowania takiego planu nawożenia (NPK, Mg, wapnowanie) pod ekoschematy wymaga ARiMR.

 

SatAgro deklaruje pomoc w zorganizowaniu analizy glebowej, najlepiej przy wykorzystaniu stref wyznaczonych na zdjęciach.

 

 

 

Oszukana wieś: rolnicy stają razem od Zamościa, poprzez Opole, Wielkopolskę i Pomorze

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: