05 - 09 - 2023
Fot. Pixabay

15 września 2023: czy będzie stop dla ukraińskiego zboża?

Wielkopolska Izba Rolnicza po raz kolejny bije na alarm i pyta: czy zakaz wwozu zbóż na teren krajów przyfrontowych z Ukrainą obowiązuje tylko do 15 września? Brak jasnej informacji dodatkowo powoduje wahania cen, uderzające w polskich rolników. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

Teoretycznie z dniem 15 września br. minie zakaz wwozu zbóż z Ukrainy na teren UE, w tym do Polski. Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej nawołuje do przedłużenia tego zakazu.

Przedstawiamy Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 26 sierpnia 2023 roku w sprawie destabilizacji polskiego rynku w wyniku napływu towarów rolnych z Ukrainy.

Czytamy w nim m.in.:

 

„Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest bardzo zaniepokojony brakiem przedłużenia o kolejny okres, zakazu importu zbóż z Ukrainy po dniu 15 września 2023 roku.

Wielkopolska Izba Rolnicza od wielu miesięcy zwraca uwagę i apeluje o podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do destabilizacji polskiego rynku żywnościowego poprzez napływ towarów rolnych z Ukrainy.

Po raz pierwszy wyraziliśmy takie obawy (…) 21 czerwca 2022 r. Już wtedy zaczęliśmy otrzymywać sygnały od rolników o zakupach dużych partii zbóż paszowych i kukurydzy, głównie przez firmy paszowe.

Po tej dacie, wielokrotnie interweniowaliśmy w formie pism do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz kolejnych stanowisk Walnych Zgromadzeń w tej sprawie.

 

Rozwiązanie umowy z doradcą rolnym

 

Jak grochem o ścianę

 

Niestety, z przykrością i rozżaleniem stwierdzamy, że wysyłane przez nas sygnały były kompletnie zbagatelizowane przez obecny rząd. Każdorazowo otrzymywaliśmy zapewnienia, że wszystko jest pod kontrolą i polscy rolnicy mogą czuć się bezpiecznie, a jak się okazało – tak wcale nie jest. (…) w wyniku głosowania w Europarlamencie, Ukraina otrzymała bezcłowy dostęp do rynku spożywczego UE, który obecnie wykorzystuje. (…) doszło do wyparcia z rynku polskich produktów, takich jak:

  • zboża,
  • mrożone owoce miękkie,
  • miód,
  • mięso drobiowe.

Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, musi spełniać wszystkie wymogi w zakresie produkcji żywności. Polscy rolnicy nie mogą w tym stanie prawnym skutecznie konkurować z przemysłowym rolnictwem Ukrainy, które dodatkowo nie podlega takim samym regulacjom.

 

Satelita to dostępne narzędzie dla rolnika

 

PiS głosuje przeciw polskiemu rolnikowi

 

W tym kontekście dużym zaskoczeniem było dla nas głosowanie w maju br. w Europarlamencie, w wyniku którego przedłużono o kolejny rok, bezcłowy dostęp Ukrainy do rynku UE. To rozwiązanie poparli, między innymi, wszyscy europarlamentarzyści partii rządzącej, co jest dla nas kompletnie niezrozumiałe; jako działanie na szkodę polskiego rolnika.

W wyniku tych głosowań, najbardziej dotkniętym rynkiem, jest rynek zbóż i rzepaku. Ceny, które są dzisiaj proponowane rolnikom przez skupy, są na poziomie 60-70% tych oferowanych na giełdach światowych.

 

Według kalkulacji, które w cyklach comiesięcznych prowadzi Wielkopolska Izba Rolnicza, rentowność produkcji zbóż, kukurydzy oraz rzepaku w polskich warunkach jest dzisiaj ujemna.

Rolnicy tracą na tych kierunkach produkcji. Wynika to z faktu destabilizacji rynku, zaniżania cen przez podmioty skupowe oraz cięgle wysokich kosztów produkcji, w szczególności nawozów sztucznych, środków ochrony roślin oraz paliwa.

 

Claas EVION: nowa seria kombajnów do gospodarstw rodzinnych

 

Interwencja nic nie dała

 

Interwencja rządu w lutym br., polegająca na uruchomieniu dopłat do sprzedanego zboża, ma charakter incydentalny i nie rozwiązuje problemu strukturalnego, jakim jest ułatwienie dostępu Ukrainie do rynków UE.

Pomoc ta powoduje również, że podmioty skupowe dodatkowo zaniżają ceny skupu zbóż.

Dodatkowo, tranzyt zboża ukraińskiego przez Polskę i nasze porty hamuje, a nawet blokuje możliwość wysyłki polskich towarów rolnych na eksport.

Według danych Izby Paszowo-Zbożowej, corocznie musimy wyeksportować około 10 mln ton zbóż.

W wyniku tych decyzji obecnego rządu, polski rynek rolno-spożywczy został zdestabilizowany na przynajmniej dwa sezony (…).

Kryzys na rynku rolnym dotyka, przede wszystkim, towarowe gospodarstwa role, które są solą dzisiejszej produkcji i naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Sytuacja cenowo-kosztowa, jeśli będzie dalej się przedłużać, doprowadzi do upadłości wielu z nich. (…)

 

Adam Lipiński: urządzenia Riela Polska solidnie wykonane

 

Popieramy Ukrainę, ale…

 

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z niepokojem obserwuje to, co się dzieje dzisiaj w sprawie ukraińskiego importu. Zakaz wwozu zbóż na teren krajów przyfrontowych obowiązuje tylko do 15 września.  Nie wiemy dzisiaj czy będzie przedłużony, co dodatkowo wprowadza element ryzyka cenowego dla rolników. Wspieramy działania rządu polskiego, który kategorycznie domaga się przedłużenia obowiązującego zakazu.

Nie jesteśmy przeciwnikami wejścia Ukrainy do struktur Unii Europejskiej, uważamy, że wzmocni to samą Unię oraz przede wszystkim nasze bezpieczeństwo.

Proces ten nie może się jednak odbyć wyłącznie kosztem rolników. Wzywamy wszystkie strony do rozpoczęcia negocjacji, które pozwolą na wypracowanie korzystnych dla wszystkich rozwiązań długofalowych”.

 

Opr. na podstawie informacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

Śródtytuły pochodzą od redakcji

 

Korzystne zmiany w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 roku

 

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: