29 - 05 - 2022
Fot. Piotr Łuczak, Agrokonsument.pl

Kwalifikacje rolnicze potrzebne do zakupu ziemi rolnej

Możliwość zakupu ziemi rolniczej nieodzownie związana jest z posiadanymi kwalifikacjami rolniczymi. Ma to zwłaszcza miejsce po zaostrzeniu przez PiS zasad obrotu ziemią rolniczą. O kwalifikacjach rolniczych czytaj w Agrokonsument.pl

 

Co uznawane jest za kwalifikacje rolnicze? O tym decyduje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
Rozporządzenie, podpisane przez Marka Sawickiego, ówczesnego ministra rolnictwa określa:

 

 • kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
 • zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
 • zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
 • tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
 • rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

 

 

Oznakowanie i opakowanie żywności. Obowiązki prawne producentów

 

Studia, które dają kwalifikacje rolnicze

 

Kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego, są:

 • rolnictwo;
 • ogrodnictwo;
 • weterynaria;
 • technika rolnicza i leśna;
 • zootechnika;
 • architektura krajobrazu;
 • 7. rybactwo.

W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione w ust. 1, za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego uznaje się ukończenie kierunku studiów, dla którego program kształcenia lub zakres kształcenia obejmują
treści związane z działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin.

 

Gdańska Giełda Zboża już w lipcu 2022!

 

Wykształcenie średnie rolnicze, które daje kwalifikacje rolnicze

 

Zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze to:

 • technik rolnik,
 • technik ogrodnik,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik hodowca o specjalności hodowla drobiu lub hodowla zwierząt,
 • technik hodowca koni,
 • technik pszczelarz,
 • technik rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb,
 • technik weterynarii – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla zwierząt,
 • technik ekonomista o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych lub rachunkowość i rynek rolny,
 • technik towaroznawca o specjalności surowce rolne,
 • technik agrobiznesu,
 • technik mechanizacji rolnictwa,
 • technik melioracji wodnych,
 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik turystyki wiejskiej,
 • technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze.

 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze to:

 

 • rolnik,
 • ogrodnik,
 • pszczelarz,
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • rybak śródlądowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb,
 • mechanik maszyn rolniczych,
 • mechanik maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze,
 • rolnik mechanizator.

 

 

FILM: Test skrzyni biegów Claas: stopniowa czy bezstopniowa?

 

Studia podyplomowe, które dają kwalifikacje rolnicze

 

Studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem wówczas, gdy ich program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

 • ekonomika rolnictwa;
 • organizacja lub technologia produkcji rolniczej;
 • marketing artykułów rolnych;
 • rachunkowość rolnicza;
 • agrobiznes.

Tytułami kwalifikacyjnymi, tytułami zawodowymi oraz tytułami zawodowymi mistrza w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej są:

 

 1. rolnik;
 2. wykwalifikowany rolnik;
 3. mistrz rolnik;
 4. rolnik upraw polowych: wykwalifikowany rolnik upraw polowych lub mistrz – rolnik upraw polowych;
 5. rolnik łąkarz: wykwalifikowany rolnik łąkarz lub mistrz – rolnik łąkarz;
 6. rolnik chmielarz: wykwalifikowany rolnik chmielarz lub mistrz – rolnik chmielarz;
 7. rolnik hodowca bydła: wykwalifikowany rolnik hodowca bydła lub mistrz – rolnik hodowca bydła;
 8. rolnik hodowca trzody chlewnej: wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej lub mistrz – rolnik hodowca trzody chlewnej;
 9. rolnik hodowca owiec: wykwalifikowany rolnik hodowca owiec lub mistrz – rolnik hodowca owiec;
 10. rolnik hodowca koni: wykwalifikowany rolnik hodowca koni lub mistrz – rolnik hodowca koni;
 11. hodowca drobiu: wykwalifikowany hodowca drobiu lub mistrz – hodowca drobiu;
 12. hodowca zwierząt futerkowych: wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych lub mistrz – hodowca zwierząt futerkowych;
 13. pszczelarz,  wykwalifikowany pszczelarz, mistrz pszczelarz;
 14. ogrodnik, wykwalifikowany ogrodnik, mistrz ogrodnik;
 15. ogrodnik sadownik: wykwalifikowany ogrodnik sadownik lub mistrz – ogrodnik sadownik;
 16. ogrodnik szkółkarz: wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz lub mistrz – ogrodnik szkółkarz;
 17. ogrodnik warzywnik: wykwalifikowany ogrodnik warzywnik lub mistrz – ogrodnik warzywnik;
 18. ogrodnik upraw kwiaciarskich: wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich lub mistrz – ogrodnik upraw kwiaciarskich;
 19. ogrodnik pieczarkarz: wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz lub mistrz – ogrodnik pieczarkarz;
 20. traktorzysta – wykwalifikowany traktorzysta;
 21. traktorzysta kombajnista – wykwalifikowany traktorzysta kombajnista;
 22. rolnik obsługi maszyn rolniczych – mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych;
 23. mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 24. wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 25. mistrz – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 26. rybak stawowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb: wykwalifikowany rybak stawowy lub mistrz – rybak stawowy;
 27. rybak jeziorowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb: wykwalifikowany rybak jeziorowy lub mistrz – rybak jeziorowy;
 28. rybak rzeczny – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb: wykwalifikowany rybak rzeczny lub mistrz – rybak rzeczny;
 29. rybak śródlądowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb;
 30. absolwent zespołu przysposobienia rolniczego;
 31.  absolwent szkoły przysposobienia rolniczego.

 

Czytaj jeszcze: dowody potwierdzające kwalifikacje rolnicze

 

Opr. na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

 

 

Już milion hektarów rzepaku w Polsce

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: