04 - 05 - 2024
Fot. Pixabay

Ekoschematy i dopłaty: efekty wdrażania WPR w 2023 r.

Najważniejsze zmiany na 2024 r. Mamy już pewien obraz funkcjonowania mechanizmów WPR za 2023 rok. Poniżej informacje podsumowujące miniony rok. Agrokonsument.pl

 

Przedstawiamy najciekawsze informacje dotyczące podsumowania 2023 w realizacji działań Wspólnej Polityki Rolnej. Od 5 marca 2024 r. rozpoczęła się wypłata premii za ekoschematy oraz płatności bezpośrednie dla rolników. Wiadomo, że:

 • wnioski o przyznanie płatności w ramach ekoschematów obszarowych złożyło ok. 410 tys. rolników, natomiast łącznie z ekoschematem Dobrostan zwierząt złożonych zostało ok. 440 tys. wniosków;
 • w pierwszej kolejności wypłata obejmie tych rolników, którzy nie ubiegali się o płatności w ramach ekoschematu Dobrostanu zwierząt (340 tys. rolników);
 • wypłata płatności z tytułu ekoschematu Dobrostan zwierząt rozpocznie się w kwietniu 2024 r.

 

W marcu 2024 r. ARiMR planowała wypłacić ponad 2,5 mld zł płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów obszarowych.

 

Ukraina do UE? Tak, ale na naszych zasadach! Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

 

Stawki płatności podstawowych

 

Rodzaj płatności i stawka płatności (PLN/ha)

 • Podstawowe wsparcie dochodów 502,35
 • Płatność dla małych gospodarstw 1041,36
 • Płatność redystrybucyjna 180,96
 • Płatność dla młodych rolników 280,33

 

Płatności związane do zwierząt (PLN/szt.):

 • Płatność do bydła 343,46
 • Płatność do krów 439,41
 • Płatność do owiec 116,44
 • Płatność do kóz 47,84

 

Płatności związane do powierzchni upraw (PLN/ha):

 • Płatność do roślin strączkowych na nasiona 823,91
 • Płatność do roślin pastewnych 471,53
 • Płatność do chmielu 1985,54
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych 1501,05
 • Płatność do buraków cukrowych 1391,96
 • Płatność do pomidorów 2047,34
 • Płatność do truskawek 1237,42
 • Płatność do lnu 463,10
 • Płatność do konopi włóknistych 134,35

 

Przejściowe wsparcie krajowe:

 • Uzupełniająca płatność podstawowa 77,97 PLN/ha
 • Płatność niezwiązana do tytoniu – Virginia 3,08 PLN/kg
 • Płatność niezwiązana do tytoniu – pozostały tytoń 3,08 PLN/kg

Kurs euro ogłoszony przez EBC, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2023 wynosi 4,6283 zł za 1 EUR.

 

Podstawowe wsparcie dochodów: W 2023 r. złożono tylko 1,047 mln wniosków na 13,615 mln ha.

Płatność redystrybucyjna: 1,044 mln wniosków złożonych na 9,651 mln ha.

Uzupełniająca płatność podstawowa: Liczba wniosków złożonych to 1,040 mln, a dotyczyły one 9,477 mln ha.

Po płatności dla małych gospodarstw sięgnęło 191 tys. gospodarzy, to 512 tys. ha.

Premie dla młodych rolników objęły 64 tys. wniosków, a dotyczyły 775 tys. ha.

 

 

Adrian Hościło: pięć tysięcy ton zbóż w stalowych silosach Riela Polska

 

Płatności do roślin

 

Liczba złożonych wniosków i powierzchnie w 2023 r.:

 • strączkowe na nasiona – 92 tys. wniosków na 362 tys. ha;
 • pastewne – 60 tys. wniosków na 134 tys. ha;
 • truskawki – 27 tys. wniosków na 27 tys. ha;
 • buraki cukrowe – 26 tys. wniosków na 261 tys. ha;
 • ziemniaki skrobiowe – 3 tys. wniosków na 23 tys. ha;
 • pomidory – 800 wniosków na 5 tys. ha;
 • chmiel – 700 wniosków na 2 tys. ha;
 • len – 600 wniosków na 3 tys. ha;
 • konopie włókniste – 200 wniosków na 1 tys. ha.

 

Dlaczego dzierżawa ziemi rolnej wciąż przeszkadza rządom RP?

 

 

Ekoschematy obszarowe – liczba złożonych wniosków i powierzchnie w 2023 r.

 

 • Wymieszanie słomy z glebą – 226 tys. wniosków na 2,155 mln ha;
 • Międzyplony/wsiewki – 152 tys. wniosków na 1,059 mln ha;
 • Wymieszanie obornika (12h) – 104 tys. wniosków na 798 tys. ha;
 • Uproszczone systemy uprawy – 94 tys. wniosków na 2,670 mln ha;
 • Zróżnicowana struktura upraw – 65 tys. wniosków na 1,476 mln ha;
 • Płynne nawozy – 39 tys. wniosków na 736 tys. ha; PN (podstawowy) – 30 tys. wniosków na 1,477 mln ha;
 • Ekstensywne użytkowanie TUZ – 25 tys. wniosków na 154 tys. ha;
 • Retencja wody na TUZ – 15 tys. wniosków na 117 tys. ha;
 • Integrowana Produkcja Rolna – 6 tys. wniosków na 164 tys. ha;
 • PN wapnowanie – 5 tys. wniosków na 141 tys. ha;
 • Rośliny miododajne – 5 tys. wniosków na 15 tys. ha;
 • Biologiczna ochrona roślin – 1,3 tys. wniosków na 31 tys. ha.

 

Ekoschematy obszarowe – liczba rolników w kampanii 2023 w poszczególnych województwach – razem kraj to 410 127 rolników.

O płatnościach na 2024 r. i zmianach w przepisach KS WPR – czytaj w następnym tekście.

 

Opr. na podst. danych MRiRW

 

Ukraina i jej rolnictwo: nie tylko agroholdingi

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: