31 - 05 - 2022
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Kwalifikacje rolnicze i dowody je potwierdzające

Możliwość zakupu ziemi rolniczej nieodzownie związana jest z posiadanymi kwalifikacjami rolniczymi. O kwalifikacjach rolniczych i dowodach je potwierdzających czytaj w Agrokonsument.pl

 

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w zakresie wykształcenia rolniczego:

 

  • wyższego – jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • średniego – jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie wymienionym wyżej;
  • w przypadku, gdy na świadectwie ukończenia szkoły brak jest informacji o zawodzie – świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem zg. z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), potwierdzającym, że absolwent kształcił się w danym zawodzie;
  • zasadniczego zawodowego – jest świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

 

Światowy rynek cukru 2022: burak i trzcina w odwrocie

 

 

Świadectwo wykwalifikowanego robotnika

 

Świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych. Mówimy o zakresie tytułu kwalifikacyjnego lub tytułu zawodowego lub tytułu zawodowego mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej.

Musi być ono wydane przez państwową komisję egzaminacyjną. Dopuszcza się też świadectwo albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu przysposobienia rolniczego, albo świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia rolniczego.

 

 

 

Polska zebrała rekordową ilość ziarna kukurydzy – wywiad z profesorem Tadeuszem Michalskim

 

Studia i kwalifikacje rolnicze

 

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych w zakresie:

 

1) wykształcenia innego niż rolnicze, w przypadku wykształcenia:

  • wyższego – jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku innym niż wymienione wyżej;
  • średniego – jest świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum technicznego, średniego liceum zawodowego albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej wykształcenie średnie;
  • zasadniczego zawodowego – jest świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej wykształcenie zasadnicze zawodowe;

2) ukończenia studiów podyplomowych związanych z rolnictwem – jest świadectwo ich ukończenia wraz z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz ich wymiarem godzinowym.

 

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych w zakresie:

  1. wykształcenia podstawowego – jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  2. gimnazjalnego – jest świadectwo ukończenia gimnazjum;
  3. zasadniczego zawodowego – jest świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej wykształcenie zasadnicze zawodowe.

 

Kwalifikacje rolnicze.

 

Opr. na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: