10 - 06 - 2024
Fot. Agrokonsument.pl

Rusza nabór Młody Rolnik 2024: kupisz każdą maszynę

Młody rolnik może kupić dowolną maszynę z premii, która mu przysługuje. Od 19 czerwca br. rusza nowy nabór. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

Od 19 czerwca 2024 roku rusza dwumiesięczny nabór na Premie dla młodych rolników. Formalna nazwa dotyczy pomocy finansowej w ramach „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników”.

Początkowy termin rozruchu planowano na 5 czerwca br. W poprzednim okresie programowania wsparcie „Młody Rolnik” (dalej MR) cieszyło się dużym zainteresowaniem, a dotację uzyskało kilkanaście tysięcy beneficjentów.

 • W planowanym naborze koperta finansowa wystarczy dla ok. 3000 osób.
 • Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.
 • W porównaniu do wcześniejszych warunków naboru z poprzednich lat, wzrasta kwota wsparcia – o 50 tys. zł. Teraz do dyspozycji jest do 200 tys. zł.
 • Młody rolnik może kupić dowolną maszynę. Nie ma takich obwarowań, jak w naborach inwestycyjnych, jakie planowane są na jesień 2024.

Na korzyść rolników zmodyfikowano też kryteria powierzchniowo-własnościowe gospodarstw beneficjentów. Bez zmiany pozostają też cele szczegółowe dla działania MR określone w Rozporządzeniu KE 1305/2013.

 

 

Eksport żywności z Polski bije rekordy

 

Co wymaga się od młodego rolnika?

 

Przypomnijmy, że dotacja dla młodych rolników ma następujące cele:

 • poprawa wyników gospodarczych;
 • ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej;
 • ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności – wymiany pokoleń;
 • zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą;
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa;
 • promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie.

 

Doświadczenia z naborów na działanie MR w poprzednich okresach programowania wskazują, że największym zainteresowaniem beneficjentów cieszył się zakup maszyn i urządzeń. Tak też będzie zapewne w planowanym naborze.

Warto zwrócić uwagę, że beneficjent ma duże możliwości swobody decyzyjnej co do np. wielkości zakupywanego sprzętu.

ARiMR będzie oceniać spójność planowanego zakupu z celami Komisji Europejskiej. To:

 • ochrona środowiska glebowego,
 • gospodarki wodnej i węglowej oraz
 • emisji gazów cieplarnianych.

Z oczywistych względów najprostszym sposobem na realizację celów szczegółowych będzie zakup nowoczesnych maszyn i narzędzi uprawowych.

 

 

Nowoczesna uprawa gleby

 

Zapewnienie realizacji ww. celów środowiskowych związanych ze środowiskiem glebowym wymaga stosowania przemyślanych zabiegów uprawowych, spełniających często sprzeczne wymogi techniczno-organizacyjne. Praktycznie nie da się już tego zrealizować przy pomocy tradycyjnych maszyn i narzędzi do uprawy płużnej. Obecnie kryterium nowoczesności rozwiązań uprawowych jest:

 • zapewnienie dużej pojemności wodnej gleby;
 • minimalizacja parowania z powierzchni gleby;
 • osłanianie powierzchni gleby – dla ochrony przed nagrzewaniem i erozjami wodną i wietrzną;
 • utrzymywanie minimalnej powierzchni rozwinięcia gleby;
 • równomierność rozmieszczenia powierzchniowego i wgłębnego resztek pożniwnych;
 • zapewnienie optymalnych warunków łoża siewnego dla nasion;
 • likwidacja podeszwy płużnej;
 • minimalizacja ugniatania gleby.

 

A wszystko to przy jak najmniejszej liczbie przebiegów po polu.

 

 

W 2024 roku warunki pogodowe w styczniu pozwalały na zastosowanie azotu. Nie pozwalało jednak na to prawo

Krzysztof Mielicki
Dziennikarz redakcji Agrokonsument.pl    
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: