05 - 08 - 2022
Fot. Pixabay

Split payment: na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment. Płatność za towar lub usługę, zrealizowana przez nabywcę specjalnym przelewem – tak zwanym komunikatem przelewu. Nie trafia ona w całości na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Jak to działa? Czytaj w Agro&Konsument.

 

Split payment to rozdział pieniędzy płaconych za towar lub usługę na na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT – na jego rachunek VAT.

Rachunek VAT jest tworzony przez bank automatycznie, jako dodatkowe konto, do każdego rachunku założonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli do rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy w banku lub w SKOK.

 

Kto może stosować MPP?

 

Mechanizm podzielonej płatności mogą stosować wyłącznie podatnicy VAT, którzy opłacają transakcje przelewem w PLN. W zależności od wartości transakcji i rodzaju towarów lub usług, których ta transakcja dotyczy, split payment może mieć charakter dobrowolny albo obowiązkowy.

Mechanizmu podzielonej płatności nie możesz stosować, jeśli jesteś:

 

 • konsumentem (nie prowadzisz działalności gospodarczej),
 • przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT np. od podatników zwolnionych z VAT,
 • rozliczasz się gotówką lub za pomocą karty.

 

Väderstad przejmuje Thyregod, duńskiego producenta kultywatorów międzyrzędowych

 

Dobrowolny split payment

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, podatnikiem VAT i kupujesz towary od innego przedsiębiorcy (jesteś nabywcą), płacąc za fakturę możesz podjąć decyzję o dobrowolnym zastosowaniu podzielonej płatności. W takim przypadku wybierasz komunikat przelewu, a bank rozdziela twoją płatność na dwa różne rachunki twojego dostawcy: rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT.

 

MPP pozwala opłacać wszystkie faktury od dostawców lub tylko wybrane, a pozostałe regulować tradycyjnie – opłacając przelewem kwotę brutto faktury. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy twój dostawca zastrzeże w umowie, że nie chce stosować MPP. W takim wypadku powinieneś zapłacić mu kwotę brutto zwykłym przelewem.

 

Decyzję o podziale płatności podejmuje nabywca, a sprzedawca może zastrzec, że nie chce stosować MPP, tylko wtedy kiedy transakcja nie jest objęta obowiązkowym MPP. W przypadku transakcji, które muszą być objęte MPP, takiej swobody nie ma żadna ze stron.

 

Obowiązkowy split payment

 

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności mają podatnicy VAT, którzy:

 • sprzedają lub nabywają towary lub usługi „wrażliwe”, czyli towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie;
 • kwota należności ogółem z faktury, czyli wartość brutto całej faktury, przekracza 15 tys. zł.

 

Towary lub usługi „wrażliwe” objęte obowiązkowym MPP to m.in. dostawa:

 • płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych,
 • wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi,
 • elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych,
 • części do silników spalinowych,
 • różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a
 • usługi budowlane i sprzedaż detaliczna części samochodowych.

 

Musisz stosować MPP, jeśli choćby jedna pozycja na fakturze, której całkowita wartość brutto przekracza 15 tys. zł, dotyczy towarów lub usług wrażliwych. W takim wypadku obowiązkowa podzielona płatność dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wrażliwych.

Pozostałą część należności możesz uregulować z zastosowaniem MPP lub bez dzielenia płatności.

 

Polska zbierze rekordową ilość rzepaku: starczy na talerz, do baku i na eksport!

 

Kiedy nie stosujesz split payment?

 

Na zasadzie wyjątku od powyższej reguły, MPP nie stosujesz:

 • w transakcjach realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedawcą na dzień dokonania dostawy był podmiot prywatny (nie publiczny),
 • w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

 

Obowiązkowy MPP zastąpił odwrotne obciążenie towarami wrażliwymi w obrocie krajowym.

Podatnik, który przed dniem 1 listopada 2019 roku dokonywał dostawy towarów wrażliwych albo świadczył usługi budowlane, wystawiał fakturę bez stawki i kwoty podatku VAT dodając adnotację „odwrotne obciążenie”.

 

Po 1 listopada 2019 roku wystawia fakturę z podatkiem VAT obliczonym według stawki 8% lub 23%, i jeżeli kwota na fakturze przekracza 15 tys. zł oznacza ją zwrotem „mechanizm podzielonej płatności”.

 

 

 

Jak zapłacić za fakturę stosując MPP

 

Transakcje objęte MPP muszą być realizowane przez rachunki rozliczeniowe w banku lub rachunki imienne w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli rachunki lub konta firmowe.

Te rachunki widnieją w Wykazie podatników VAT, czyli tak zwana „biała lista podatników VAT”.

 

Jeżeli znalazłeś rachunek swojego kontrahenta w Wykazie, możesz mu zapłacić za fakturę stosując podzieloną płatność. Przelew dotrze do odbiorcy tylko wtedy, gdy wskażesz na fakturze numer rachunku firmowego. Jeśli zlecisz przelew w MPP kontrahentowi, który podał na fakturze numer rachunku osobistego (ROR), przelew wróci na twój rachunek firmowy.

 

Z kolei jeśli to ty wystawiłeś fakturę, sprawdź czy twój rachunek jest w Wykazie, bo tylko wtedy kupujący może ci na za nią zapłacić w MPP.

Jeśli kupujący płaci ci za transakcję objętą obowiązkiem podzielenia płatności, musisz mieć rachunek VAT, żeby ją przyjąć. Twój bank lub SKOK otworzył ci taki rachunek, o ile korzystasz z konta firmowego. Nie musisz znać jego numeru ani umieszczać go na fakturze – rozdzielenie płatności na kwotę netto i VAT następuje w systemie banku.

 

Nie trzeba robić oddzielnych przelewów na rachunek rozliczeniowy dostawcy i jego rachunek VAT. Płatność w MPP realizujesz jednym przelewem.

 

Co, gdy brak rachunku VAT? Jeśli w swojej firmie używasz konta osobistego (prywatnego, ROR)? W tym przypadku nie będziesz mógł sprzedawać i nabywać towarów lub usług, które są objęte obowiązkowym MPP.

 

Kwota VAT wpłacona w systemie MPP trafia na rachunek VAT odbiorcy. Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone cały czas należą do ciebie. Urząd skarbowy nie może nimi dysponować, sprawuje jednak nadzór nad ich uwolnieniem, czyli przekazaniem ich na twój rachunek firmowy. Do tego czasu nie możesz nimi dowolnie dysponować.

 

Komunikat przelewu MPP

 

Jeśli chcesz lub musisz zapłacić za transakcję z wykorzystaniem MPP, możesz to zrobić tylko za pomocą specjalnego przelewu – komunikatu przelewu. Wpisujesz w nim:

 

 •  kwotę podatku VAT (lub część),
 • kwotę sprzedaży brutto (lub część),
 • NIP dostawcy,
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność. Jeżeli płatność dotyczy zaliczki na poczet dostaw towarów bądź usług – w miejscu numeru faktury wpisujesz zwrot „zaliczka”.

Jeżeli płacisz za więcej niż jedną fakturę, to w miejscu numeru faktury wpisujesz okres, z którego pochodzą faktury. Nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc.

 

W przypadku płatności podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w komunikacie przelewu wpisz:

 

 •  kwotę podatku, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
 • numer dokumentu związanego z płatnością (tj. z dokumentu wystawionego przez płatnika),
 • numer NIP płatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw.

 

Przy płatności bank pobiera wskazaną kwotę podatku z twojego rachunku VAT. Oczywiście, jeśli są tam pieniądze z VAT, który został zapłacony przez twoich nabywców lub zwrócony przez urząd skarbowy. Jeżeli tych pieniędzy na rachunku VAT będzie za mało, to pozostałą część bank ściągnie z twojego rachunku firmowego.

 

Możesz opłacić przy pomocy jednego komunikatu przelewu kilka faktur objętych MPP. Warunek: że otrzymasz je w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc.

 

W takim przypadku komunikat przelewu obejmuje wszystkie faktury z tego okresu. Zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanego na fakturach, za które dokonujesz płatności. W komunikacie przelewu, zamiast informacji o numerze faktury wpisujesz okres, za który dokonujesz płatności.

 

Jak długo przechowywać faktury?

Zaskarżenie koła łowieckiego, które odmawia szacowania szkód

Co ma rolnik do gospodarki CO2?

Opieszałość kół łowieckich nie jest bezkarna

 

Opr. na podstawie informacji biznes.gov.pl

 

 

Claas EVION: nowa seria kombajnów do gospodarstw rodzinnych

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: