28 - 06 - 2023
Fot. Pixabay

Korzystne zmiany w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 roku

Dokonując darowizny warto poczekać do 1 lipca 2023, bowiem właśnie od tego dnia, wchodzą zmiany w ustawie od podatku od spadków i darowizn. Najbardziej odczują je osoby będące w tzw. pierwszej oraz drugiej grupie podatkowej. Czytaj w Agrokokonsument.pl

 

Od 1 lipca 2023 r. zmienią kwoty wolne od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Podatek należy wpłacić od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie:

 

  • 36.120 zł (do 30.06.2023 kwota 10.434 zł)

Warunek: nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej do której co do zasady należy małżonek, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

 

  • 27.090 zł (do 30.06.2023 kwota 7.878 zł)

Tutaj: nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, do której należą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

 

  • 5.733 zł (do 30.06.2023 kwota 5.308 zł)

Nabywcą ma być osoba zaliczona do III grupy podatkowej, do które należą pozostałe osoby.

 

Warto przypomnieć, że do limitu kwoty wolnej od podatku określonej dla każdej z grup podatkowych zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat.

 

Działalność rolnicza, działy specjalne produkcji rolnej

 

Przykład ustalenia kwoty podatku

 

Przykład. Syn otrzymał od ojca darowiznę pieniężną o wysokości wyższej niż 10.434 zł do dnia 1 lipca 2023 w przeciągu ostatnich 5 lat.

Od momentu, w którym został przekroczony limit 10.434 zł, syn ma 6 miesięcy na to, aby zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego. To darowizna w tzw. grupie zerowej.

W przeciwnym wypadku zapłaci podatek od spadków i darowizn, zgodnie z ogólnymi zasadami.

 

Uwaga – od 1 lipca 2023 r. syn nie ma obowiązku zgłoszenia darowizny do momentu przekroczenia limitu 36.120 zł w przeciągu ostatnich 5 lat.

 

Terrasem Wave Disc: perfekcyjna uprawa, siew i nawożenie z minimum siły uciągu

 

Darowizna w najbliższej rodzinie

 

Od 1 lipca 2023 r. dokonana darowizna pieniężna w tzw. zerowej grupie podatkowej (m.in. małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo) o wartości powyżej 36.120 zł nie podlega opodatkowaniu. Pod warunkiem, jeżeli jej otrzymanie:

  • zostało udokumentowane: dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym;
  • obdarowany zgłosił nabycie darowizny w ciągu 6 miesięcy (zgłoszenie SD-Z2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

Uwaga na przekazywaną gotówkę

 

Ze zwolnienia z opodatkowania darowizny mogą skorzystać wyłącznie te darowizny, które zostały dokonane w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Nawet w przypadku przekazania darowizny w formie gotówki do rąk własnych, a następnie wpłacenie przez obdarowanego tych środków na własny rachunek bankowy, zdaniem organów podatkowych i części stanowisk sądów administracyjnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania darowizny pieniężnej.

 

Zatem w celu uniknięcia ryzyka związanego z nieuwzględnieniem zwolnienia z opodatkowania darowizny przekazywanej w formie gotówki, darczyńca powinien przekazać obdarowanemu środki pieniężne na jego własny rachunek bankowy.

 

Anna Kwiecień Starszy konsultant podatkowy Tax Advisors Group Sp. z o. o.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm.).
  • Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2023 r. wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803).
  • Stan prawny na 14.06.2023 r.

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.  

 

Olejnik, Barylski, Wika, Sobiech, Gawęcki i Gryn: przetwórca i rolnik chcą stabilizacji

Anna Kwiecień
Starszy konsultant podatkowy Tax Advisors Group  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: