23 - 04 - 2022
Fot. Pixabay

Kto płaci podatek rolny przy dzierżawie?

Kto płaci podatek rolny, gdy grunt jest dzierżawiony? Właściciel czy dzierżawca? Zagadnienie na łamach Agrokonsument.pl wyjaśnia adw. Łukasz Opaliński.

 

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne, z wyłączeniem gruntów, które wykorzystuje się do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Aby grunt mógł zostać uznany za użytek rolny, musi być wykorzystywany do działalności rolniczej. Dodatkowo: aby grunty mogły zostać uznane za gospodarstwo rolne, muszą zajmować powierzchnię co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego.

Na tę liczbę składają się wszystkie grunty rolne, jakie znajdują się w posiadaniu jednego podatnika. Podatnikiem jest osoba prywatna lub prawna, np. spółka.

 

Poszczególne grunty nie muszą tworzyć jednego, spójnego obszaru, ani nie muszą być ze sobą fizycznie połączone. W świetle przepisów podatkowych musi łączyć je ze sobą jedynie osoba właściciela.

 

Czy wojna na Ukrainie uzasadnia zmianę umowy handlowej?

 

 

Dzierżawa gruntów w zamian za emeryturę

 

Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku rolnego. Będzie więc podatnikiem podatku rolnego, ale tylko w następującym przypadku.

Chodzi o przypadek, gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Tak stanowi ustawa o podatku rolnym w art. 3 ust. 3.

 

W innych przypadkach należy uznać, że dzierżawca jest wyłącznie posiadaczem zależnym, a konsekwencji obowiązek podatkowy spoczywa nadal na wydzierżawiającym (właścicielu).

W umowie dzierżawy zawartej pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą można podać, że to dzierżawca będzie ponosił koszt podatku.

 

Powyższe zasady nie dotyczą gruntów państwowych. Tu zawsze dzierżawca będzie zobowiązanym do zapłaty podatku rolnego.

 

 

Warunki zawarcia umowy dzierżawy za emeryturę

 

Przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym na dzierżawcę wymaga spełnienia kilku warunków. Są one  określone w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jeden z tych warunków uległ zmianie począwszy od 31 lipca 2020 r.

 

Mowa tu o likwidacji obowiązku zgłoszenia umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków.

 

Zmiany wynikają z usunięcia obowiązku gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. W miejsce obowiązku zgłoszenia umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków wprowadzono obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

 

Po zmianie obowiązującej od 31 lipca 2020 r. przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym z właściciela na dzierżawcę gruntów gospodarstwa rolnego wymaga zatem spełnienia warunku potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy przez wójta oraz wypełnienia pozostałych warunków.

Chodzi o zawarcie umowy:

  • w formie pisemnej,
  • na okres co najmniej 10 lat,
  • pomiędzy właścicielem gruntów, który jest emerytem lub rencistą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników a osobą niebędącą małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem tych osób.

 

Rażąca niewdzięczność: odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego

 

Kompetencje wójta

 

W przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników nie określono ani sposobu, ani formy potwierdzania umowy dzierżawy.

Dlatego wójt potwierdza jedynie fakt zawarcia umowy.

 

Włodarz gminy nie wnika natomiast w to, kto jest stroną umowy, czy w jej treść. Nie weryfikuje też zgodności treści tej umowy z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Potwierdzenie umowy dzierżawy przez wójta to jednak. Nie można zapominać, że zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie oznacza stwierdzenia, że taka umowa jest: ważna, prawidłowa i wywołuje określone skutki prawne.

 

Kancelaria Adwokacka Łukasz Opaliński

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

 

Kazachstan stawia na własne: drób, warzywa i kiełbasę

 

Łukasz Opaliński
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc usługi prawne skierowane do firm i podmiotów indywidualnych.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: