03 - 07 - 2024
Fot. Agrokonsument.pl

Zwolnienie w podatku od nieruchomości: czy rolnik może z niego skorzystać?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zwolnienie w podatku od nieruchomości? Dla rolników jest to możliwe, jeśli spełnią łącznie kilka kryteriów. Zasady te przedstawia Bartosz Modrzejewski z Kraftax, spółce doradztwa podatkowego.

 

 

Podatek od nieruchomości został uregulowany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (dalej upol) z 1991 r. Jak sama nazwa ustawy wskazuje, jest to podatek lokalny. Stanowi dochód polskich gmin oraz pobierany jest przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.

Podatkiem od nieruchomości co do zasady opodatkowane są budynki, budowle oraz grunty. Ustawodawca w pewnych przypadkach przewidział również zwolnienia.

 

Podatek od nieruchomości – zwolnienia dla rolników

 

Wg ustawy, zwalnia się z podatku m.in. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.

Czytając ten przepis, na pierwszy rzut oka, zauważamy trzy warunki:

 1. posiadanie budynku gospodarczego;
 2. położenie na gruncie gospodarstwa rolnego;
 3. prowadzenie działalności rolniczej.

 

Jak definiujemy, bądź rozumiemy te pojęcia? – sprawdźmy to, żeby prawidłowo zastosować zwolnienie z podatku od nieruchomości.

 

 

Służebność przesyłu i opodatkowanie VAT

 

#1. Posiadanie budynku gospodarczego – warunek pierwszy

 

Wspominania wyżej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie precyzuje pojęcia budynku gospodarczego. Z pomocą przychodzi nam jednak definicja „budynku”. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, budynek to:

 • obiekt budowlany, trwale związany z gruntem,
 • wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian) oraz
 • posiadający fundamenty oraz dach.

 

Budynek gospodarczy, o którym mowa przy zwolnieniu z podatku od nieruchomości, posiada zatem z pewnością te same cechy, co budynek w świetle przepisów budowlanych.

Nie należy jednak zapominać o charakterze „gospodarczym” budynku, który może być postrzegany jako charakter pomocniczy w stosunku do prowadzonego gospodarstwa.

 

Przykład 1:

Rolnik na terenie swojego majątku posiada kilka budynków gospodarczych oraz swój dom, w którym na co dzień mieszka. Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości będą mogły korzystać budynki gospodarcze.

Dom rolnika będzie opodatkowany podatkiem od nieruchomości, gdyż nie spełnia definicji budynku gospodarczego.

 

Kosiarki Novacat, zgrabiarki Top i przyczepa Jumbo: nowe maszyny Poettinger

 

 

#2. Położenie na gruncie gospodarstwo rolnego – warunek drugi

 

Kolejnym równie ważnym warunkiem jest „położenie na gruncie gospodarstw rolnych”. W tym miejscu warto zaznaczyć, że jedynie budynki położone w obrębie gruntów gospodarstw rolnych będą zwolnione z podatku od nieruchomości.

Pomimo braku pojęcia w upol, gospodarstwo rolne zostało zdefiniowane w ustawie o podatku rolnym. To:

 • obszar gruntów, sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny,
 • o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz
 • będący w posiadaniu os. fizycznej, os. prawnej lub innej jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Dodać należy także, że jeżeli na danym obszarze gruntów prowadzona jest działalność inna niż rolnicza, nie będą one stanowić obszaru gospodarstwa rolnego. Nawet, jeśli grunty te zostały sklasyfikowane jako użytki rolne.

 

Przykład 2:

Osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, w ramach której wykorzystuje budynki gospodarcze. Powierzchnia użytków rolnych, wynikająca z ewidencji, wynosi 0,9 ha. W tym przypadku zwolnienie nie będzie przysługiwać i podatnik będzie zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości od powierzchni każdego budynku.

 

Depresja? Możesz ją leczyć ze skutkiem pozytywnym!

 

 

#3. Prowadzenie działalności rolniczej – warunek trzeci

 

Przechodząc do ostatniego warunku mającego wpływ na zwolnienie z podatku od nieruchomości, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie.

 • Po pierwsze, ważne jest same rozumienie pojęcia działalności rolniczej.
 • Po drugie, istotny jest fakt „wyłączności”, o której również mowa w przepisie.

 

Sama definicja działalności rolniczej została ujęta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jako szeroko rozumienia produkcja roślinna i zwierzęca, w tym m.in. produkcja warzywnicza, sadownictwo czy chów i hodowla bydła oraz ryb.

Natomiast charakter wyłączności powoduje, że jeżeli budynek choćby w części wykorzystywany jest do innej działalności, to w tej części nie może podlegać zwolnieniu z podatku od nieruchomości. W przypadku budynku, na terenie którego prowadzona jest działalność rolnicza wraz jakąkolwiek inną działalnością, zalecane jest wyraźne wyodrębnienie tych powierzchni.

Pozwoli to uniknąć nieprzyjemności z organem podatkowym, tzn. ewentualnym opodatkowaniem całości budynku.

 

Przykład 3:

Rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, na terenie którego znajduje się budynek gospodarczy. W budynku tym znajduje się również warsztat samochodowy, w którym rolnik pracuje w wolnych chwilach. W takich okolicznościach nie można przyjąć, że budynek służy wyłącznie działalności rolniczej. Zwolnienie nie przysługuje co całości tego budynku.

Rolnik zatem będzie zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości od części, w której znajduje się warsztat samochodowy. Podsumowanie i wnioski Każdorazowo zalecamy analizę stanu danej nieruchomości. Muszą być spełnione wszystkie warunki przy ubieganiu się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

 • Trzeba sprawdzić, czy budynek faktycznie jest budynkiem gospodarczym.
 • Czy jest położony na terenie gospodarstwa rolnego.
 • A także, czy wykorzystywany jest w całości lub w części wyłącznie do działalności rolniczej.

 

Przydatne wnioski:

 1. budynkiem gospodarczym z pewnością nie mogą być budynki mieszkalne;
 2. klasyfikacja użytków rolnych oraz odpowiednia wielkość gruntu ma wpływ na fakt, czy mamy do czynienia z gospodarstwem rolnym;
 3. jeśli rolnik na terenie budynku prowadzi działalność inną niż rolnicza, to w tej części nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

Polskie prawo nawozowe w pigułce: dwa najważniejsze rozporządzenia

 

 

Bartosz Modrzejewski
Konsultant podatkowy KrafTax
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: