21 - 10 - 2022
Fot. Pixabay

Jak długo przechowywać faktury?

Faktury należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Szerzej o tym czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

Faktury mogą być przechowywane w dowolnej formie. Zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Niezależnie od formy, w jakiej zostały otrzymane lub wysłane do nabywcy.

 

Administracja skarbowa akceptuje praktykę polegającą na skanowaniu faktur otrzymanych w formie papierowej i archiwizowaniu ich w formie elektronicznej. Należy je przechowywać w nieedytowalnym formacie, np. PDF, JPG, TIFF, w podziale na okresy rozliczeniowe, z możliwością wydrukowania. Ograny kontroli powinny mieć w każdej chwili dostęp do faktur przechowywanych w formie elektronicznej oraz ich ściągnięcia z sieci.

 

W najnowszych interpretacjach organy podatkowe zgadzają na zniszczenie papierowego oryginału po jego digitalizacji (zeskanowaniu). Jeśli chcesz wdrożyć podobne rozwiązanie, warto wystąpić wcześniej o indywidualną interpretację podatkową.

 

Można też drukować faktury elektroniczne i przechowywać w formie papierowej.

 

Gdy przechowujesz faktury, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, musisz zapewnić autentyczność pochodzenia faktur, integralność ich treści i czytelność od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia.

 

Väderstad TopDown i Opus: agregaty czytają mapy aplikacyjne

 

Faktura czy rachunek?

 

Podatnik zwolniony z VAT wystawia co do zasady faktury, nie rachunki, ponieważ podlega przepisom ustawy o VAT.

 

Rachunek wystawia ten, kto prowadzi działalność zarobkową i nie podlega przepisom ustawy o VAT, na przykład osoba fizyczna wynajmująca lokal innej osobie fizycznej czy udzielająca korepetycji.

 

Rachunek wystawia się na żądanie klienta. Kolejne rachunki należy numerować i przechowywać ich kopie w kolejności wystawienia aż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Rachunek trzeba wystawić w terminie 7 dni od:

 • dnia wykonania usługi lub wydania towaru (jeśli klient zażądał rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru);
 • dnia zgłoszenia żądania (jeśli klient zażądał rachunku po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru).

 

Nie trzeba wystawiać rachunku, jeżeli klient zażądał jego wystawienia po upływie trzech miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

 

Woda i powietrze w glebie: kontroluj żywioły przez dobór właściwych maszyn – film

 

Kiedy podatnik zwolniony z VAT wystawia faktury?

 

Co do zasady nie masz obowiązku wystawiać faktury, jeśli:

 

 • jesteś zwolniony z VAT ze względu na limit obrotów, czyli korzystasz z tak zwanego zwolnienia podmiotowego, ponieważ twoje przychody nie przekroczyły w poprzednim roku limitu 200 tys. zł;
 • dokonujesz sprzedaży zwolnionej z VAT, czyli korzystasz z tak zwanego zwolnienia przedmiotowego, na przykład świadczysz usługi opieki medycznej czy nauki języków obcych.

 

Niezależnie od zwolnienia musisz wystawić fakturę na żądanie nabywcy, zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczyłeś towar lub wykonałeś usługę, bądź otrzymałeś całość lub część zapłaty.

 

Fakturę wystawiasz:

 • do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub otrzymanie zaliczki;
 • w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania – jeśli nabywca zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub wpłata zaliczki.

 

Przykład: Pani Ewa ze Środy Wielkopolskiej prowadzi prywatny gabinet dentystyczny i świadczy usługi zwolnione z VAT. 27 kwietnia pacjent na zakończenie wizyty zażądał wystawienia faktury. Pani Agnieszka musi ją wystawić do 15 maja. Inny pacjent, który był leczony 2 miesiące wcześniej, zażądał wystawienia faktury 5 maja. Należy ją wystawić do 20 maja.

 

Jako podatnik zwolniony z VAT możesz wystawić fakturę dobrowolnie, bez żądania nabywcy.

 

https://agrokonsument.pl/rolpol-zywienie-zwierzat-z-uscikowa-pasze-tylko-z-polskich-surowcow/

 

Faktura przedsiębiorcy zwolnionego z VAT

 

Faktura przedsiębiorcy zwolnionego z VAT musi zawierać:

 

 • datę wystawienia i kolejny numer faktury
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem.

 

W polu dotyczącym stawki VAT wpisujesz skrót „zw” (zwolniony).

 

Na fakturze nie podajesz podstawy prawnej, jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT, ze względu na limit przychodów do 200 tys. zł. Podajesz podstawę prawną (tj. art. 43 ust. 1 ustawy o VAT), jeśli korzystasz ze zwolnienia przedmiotowego, czyli prowadzisz sprzedaż zwolnioną z VAT.

 

 

 

Opr. na podstawie informacji biznes.gov.pl

 

 

Trzy nowe serie wśród ciągników kompaktowych Claas: Elios 200, Elios 300 i Axos 200

 

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: