30 - 03 - 2022
Fot. Riela Polska

Silos do paszy, ulga w podatku rolnym i ochrona środowiska

Czy można uzyskać ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na silos? Argument rolnika: silos służy też ochronie środowiska.

 

 

Do obiektów służących ochronie środowiska należy zaliczyć wszelkie budynki, budowle i urządzenia o charakterze stałym lub tymczasowym, które mają na celu zapobieganie niszczeniu środowiska przyrodniczego. Są nimi na przykład:

 

  • oczyszczalnie ścieków,
  • filtry,
  • urządzenia tłumiące hałas,
  • szamba,
  • studzienki odprowadzające ścieki itp.

 

Trudno orzec jednoznacznie, czy wskazany silos stanowi obiekt służący ochronie środowiska. Gmina odmówiła uznania obiektu za służący ochronie środowiska.

 

Decyzję gminy można zaskarżyć Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o ile oczywiście zainteresowany rolnik będzie w stanie wykazać ochronne właściwości silosu dla środowiska naturalnego.

 

 

https://agrokonsument.pl/ukraina-rolnictwo-zywnosc-raport-fao/

 

 

Prawo budowlane, podatek rolny i NSA o ochronie środowiska

 

Co mówią poszczególne przepisy o budynkach służących ochronie środowiska?

 

  • Ustawa Prawo budowlane zalicza silosy do kategorii XIX obejmującej zbiorniki przemysłowe.
  • Ustawa o podatku rolnym definiuje pojęcie budynku inwentarskiego, ale nie określa, co jest obiektem służącym ochronie środowiska.
  • Za budynki inwentarskie uważa się budynki służące do chowu, hodowli i utrzymywania inwentarza żywego, tj. obory, chlewnie, warchlarnie, kurniki, itd.
  • Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego: budynki typu magazynowo-gospodarczego, choćby nawet były związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym, nie są budynkami inwentarskimi.

 

Opr. na podstawie artykułu „Czy silos służy ochronie środowiska?” autorstwa mec. Wojciecha Lignowskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza

 

Polska bez 1 mln ha zbóż? Czytaj na Agro&Konsument.

Działalność rolnicza a stawki podatkowe.

Paliwo rolnicze w Polsce: zobacz, jak opiniowały to organizacje rolnicze.

Wyłudzenia VAT na pasze, paliwo, stal.

Co zawiera faktura VAT.

 

Wojciech Lignowski
Radca prawny Wielkopolska Izba Rolnicza
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: