06 - 12 - 2022
Fot. Pixabay

Terminal płatniczy w branży rolniczej: konieczny czy nie?

Rolnicy w świetle prawa traktowani są jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Mogą zainstalować terminal płatniczy, pisze Martyna Rożek z Tax Adviser Group.

 

 

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mieli być zobowiązani do zapewnienia integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi.

 

Obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego nie powstanie nawet w sytuacji, jeśli rolnik prowadzi ewidencję sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej.

Minister Finansów, w związku z sygnalizowanymi przez przedstawicieli biznesu problemami technicznymi, odroczył ten obowiązek do końca 2024 r.

Powyższe nie dotyczy jednak branży rolniczej.

 

Przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców nie stosuje się bowiem do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Rolnicy nie są – przynajmniej w zakresie działalności rolniczej – przedsiębiorcami, zatem obowiązek instalacji terminala płatniczego nie będzie na nich ciążył.

W praktyce nie istnieją żadne ograniczenia, aby przedsiębiorcy zajmujący się rolnictwem nie mogli wyposażyć działalności w terminal płatniczy.

 

Podatek rolny a ulga inwestycyjna

 

Ulga na terminal płatniczy

 

Rolnik, który działa jako przedsiębiorca, tj. prowadzona przez niego działalność przejawia cechy działalności gospodarczej (ciągłość, zarobkowy charakter i zorganizowanie), oraz jest opodatkowany:

  • według skali podatkowej (PIT-36);
  • liniowo (PIT-36L), lub
  • jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8),

może rozważyć możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.

 

Od 1 stycznia 2022 r., na mocy Polskiego Ładu, wprowadzono ulgę na zakup terminala płatniczego, na podstawie której podatnik można odliczyć od podstawy podatku generalnie do 1000 zł lub 2500 zł (art. 26hd ustawy o PIT oraz art.18ef ustawy o CIT):

  • 2500 zł – w przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących;
  • 1000 zł – u pozostałych podatników, czyli mających obowiązek stosowania kas fiskalnych.

 

W związku z powyższym można uznać, że zakup terminala będzie mógł zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodu oraz dodatkowo będzie można odliczyć wydatek z tytułu ulgi.

 

Odliczenie będzie również posiadało ograniczenie czasowe – będą mu podlegać wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i w roku następnym.

Odliczenia będzie można dokonać co do zasady w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

 

Własne pasze objętościowe poprawiają opłacalność produkcji mleka

 

Co zrobić, aby otrzymać terminal płatniczy?

 

Z pewnością warto zainteresować się funkcjonującymi programami państwowymi lub unijnymi, dzięki którym można zdobyć terminal w atrakcyjnych cenowo warunkach.

Przykładowo warto zwrócić uwagę na program Polska bezgotówkowa. Mogą w nim wziąć udział rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystali z terminali płatniczych.

 

Zgodnie z tą ofertą przedsiębiorcy mogą korzystać z terminala przez rok za darmo. Ponadto, Polska Bezgotówkowa pokrywa koszty instalacji terminala płatniczego i jego miesięcznej obsługi przez okres 12 miesięcy.

 

Ważne! Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z programu Polska Bezgotówkowa, to wówczas ulga na terminal płatniczy będzie mogła zostać zastosowana dopiero w roku podatkowym, w którym zaprzestanie korzystania z tego finansowania i w roku następnym.

 

Martyna Rożek

Konsultant podatkowy w Tax Advisors Group

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2105)
  • Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162)
  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800)
  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128)

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

Martyna Rożek
Tax Advisers Group
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: