27 - 11 - 2023
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 4: warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami

Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe muszą być przechowywane w bezpieczny dla środowiska sposób. Nie mogą się one przedostawać w postaci odcieków do wód i gruntu.

 

Każdy rolnik i każdy podmiot prowadzący produkcję rolną jest zobowiązany zapewnić bezpieczne dla środowiska przechowywanie nawozów naturalnych. Zarówno wytwarzanych w gospodarstwie rolnym lub przyjętych od innego gospodarstwa.

Przez okres, w którym nie jest możliwe ich rolnicze wykorzystanie.

Wymaga to zapewnienia nieprzepuszczalnych powierzchni do przechowywania nawozów naturalnych stałych. Ale w przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce, obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

 

Karmić glebę, by ona nakarmiła roślinę: platforma SatAgro w akcji

 

Szczelnie okrywać nawozy naturalne

 

Na nawozy naturalne płynne muszą być przygotowane zbiorniki o szczelnych ścianach i dnie, a do tego przykrytych: osłoną elastyczną lub pływającą.

Pojemność zbiorników na nawozy naturalne powinna umożliwiać ich przechowanie przez:

 • minimum 6 miesięcy (nawozy stałe);
 • minimum 5 miesięcy (nawozy naturalne).

Ustalenie wymaganej pojemności zbiorników lub powierzchni do przechowywania nawozów naturalnych wymaga sporządzenia obrotu stada i jego stanów średniorocznych.

Sposoby obliczeń są pokazane w przepisach: rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r.

 

Przepisy zakazują też składowania kiszonek bezpośrednio na gruncie. Muszą być one umieszczone w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innego materiału, który pochłania odcieki oraz pod przykryciem foliowym.

Minimalna odległość od ujęć wody to 25 m.

Osobne regulacje dotyczą obiektów do przechowywania nawozów – za każdym razem trzeba wrócić do szczegółowej lektury przepisów.

 

Prof. Tomasz Piechota, uprawa konserwująca: to gleba jest główną infrastrukturą rolnika

 

Dawki i sposoby nawożenia azotem

 

Dopuszcza się użycie jedynie 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych w ciągu roku. Warto zaznaczyć, że wg przepisów:

„Rolnik lub podmiot prowadzący produkcję rolną opracowuje plan nawożenia azotem albo oblicza maksymalne dawki azotu”.

Plan nawożenia azotem opracowuje się zgodnie ze zbiorem zaleceń dobrej praktyki rolniczej.

Uwzględnione muszą być:

 • skład chemiczny nawozów;
 • potrzeby pokarmowe roślin;
 • zasobność gleb oraz
 • ewentualnie stosowane komunalne osady ściekowe, ścieki wykorzystywane rolniczo i nawozy.

W przypadku produkcji zwierzęcej w systemie otwartym, graniczną dawką azotu jest także 170 kg N/ha/rok.

Szerzej o planie nawożenia: kliknij tutaj.

Powierzchnia takiego gruntu powinna posiadać zadarnienie. W przypadku zniszczenia darni dany obszar należy wyłączyć z użytkowania do chwili odrostu lub odnowienia zadarnienia.

 

Zysk rolnika i życie na Ziemi zależą od zdrowej gleby

 

Sposób dokumentowania realizacji nawożenia

 

Skoro prawo wymaga udowodnienia właściwej gospodarki azotem, czy to w formie mineralnej czy naturalnej, konieczne jest prowadzenie stosownej ewidencji. Przepisy nie narzucają, jak to robić.

Dlatego ewidencja w zakresie nawożenia może mieć postać papierową, w formie zapisów własnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej.

 

Oczywiście, można to robić też w postaci elektronicznej. W rozporządzeniu jest podany jedynie wzór ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

Przez 3 lata mają być archiwizowane dokumenty, w których, gdzie dokumentuje się:

 • termin zbioru,
 • datę stosowania nawozu,
 • zastosowane nawozy i ich dawkę,
 • termin siewu jesiennej uprawy – przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu.

 

Gospodarstwa posiadające areał od 10 ha wzwyż lub utrzymujące inwentarz powyżej 10 DJP:

 • posiadają plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu – obliczone z uwzględnieniem azotu wprowadzonego do gleby z komunalnych osadów ściekowych lub ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania;
 • prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, zawierającą informacje o:
 1. dacie zastosowania nawozu,
 2. rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz,
 3. rodzaju zastosowanego nawozu,
 4. zastosowanej dawce nawozu,
 5. terminie przyorania nawozu naturalnego w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu;
 6. przechowują dokumentację przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.

 

SatAgro i plan nawozowy

 

Każdy z producentów rolnych powinien być zainteresowany jak najdokładniejszym przygotowaniem planu nawożenia w swym gospodarstwie.

To sposób optymalizacji kosztów i racjonalnego oddziaływania na środowisko.

Doskonałym narzędziem wykorzystującym satelitarne obserwacje stanu biomasy i przełożenie tego na mapy aplikacyjne nawozów jest plan nawożenia SatAgro. Szerzej – kliknij tutaj.

Dodajmy, że jego najnowsza wersja uwzględnia prawne wymagania dotyczące ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, a opracowania takiego planu nawożenia (NPK, Mg, wapnowanie) pod ekoschematy wymaga ARiMR.

 

SatAgro deklaruje pomoc w zorganizowaniu analizy glebowej, najlepiej przy wykorzystaniu stref wyznaczonych na zdjęciach.

 

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 1: dwa najważniejsze rozporządzenia – tutaj

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 2: stosowanie nawozów a odległości – tutaj

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 3: wcześniejsze stosowanie nawozów – tutaj

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 4: warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami – tutaj

 

 

Wykorzystano materiały IUNG-PIB oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r.

 

Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej.

 

 

VAT, skarbówka, zachowek i dziedziczenie: uniknij kłopotów w sukcesji majątku gospodarstwa i firmy cz. 3

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: