26 - 04 - 2022
Fot. Pixabay

Niewdzięczna córka, niedobry zięć: chcę rozwiązać umowę dożywocia

Umowa o dożywocie to jeden ze sposobów zabezpieczania swojej przyszłości przez seniora, który nie może lub nie chce korzystać już ze swego majątku. W Agrokonsument.pl tekst Wojciecha Lignowskiego, radcy prawnego Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

 

Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika oraz:

 

  • dostarczać mu wyżywienia,
  • ubrania,
  • mieszkania,
  • światła i opału,
  • zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

 

Tak stanowi Kodeks cywilny w art. 908 § 1 stanowi.

 

 

https://agrokonsument.pl/zboza-podstawowe-powierzchnia-zbiory-polska-2021/

 

 

Niezbywalne prawo dożywocia

 

Powyższe obowiązki dotyczą sytuacji, w której strony umowy o dożywocie nie postanowiły inaczej, tzn. mają prawo w sposób dowolny uregulować prawa i obowiązki pomiędzy nimi.

Prawo dożywocia należy do praw niezbywalnych, zatem omawiany stosunek prawny utrzymuję się jedynie pomiędzy osobami, które go ustanowiły.

 

Charakter umowy dożywocia wskazuje na jej trwałość. Może być ona zmieniona lub rozwiązana. To może nastąpić, gdy między dożywotnikiem (w tym. przyp. matką) a zobowiązanym (córką) wytworzą się stosunki uniemożliwiające dalsze wspólne zamieszkiwanie.

 

Każda ze stron może domagać się od sądu stosownej zamiany części bądź wszystkich regulacji umowy dożywocia na dożywotnią rentę.

Podobne uprawnienie przysługiwać będzie dożywotnikowi (matce), o ile zobowiązany (córka) zbędzie otrzymaną nieruchomość.

 

W przypadkach szczególnie wyjątkowych dożywotnik lub zobowiązany może zwrócić się z wnioskiem do sądu o rozwiązanie spornej umowy. W tym miejscu trzeba mieć na uwadze, że przedmiotem umowy dożywocia musiałaby być nieruchomość.

 

 

Opr. na podstawie tekstu „Rozwiązanie umowy dożywocia” autorstwa mec. Wojciecha Lignowskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

Spichlerz Jaskóły: kukurydza w silosach Riela Polska – film

 

Rażąca niewdzięczność: córka chce sprzedać podarowaną jej ojcowiznę. Co robić?

Wojciech Lignowski
Radca prawny Wielkopolska Izba Rolnicza
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: