03 - 01 - 2023
Fot. Pixabay

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa w 2023

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Nowe wysokości wskaźników na 2023 r. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

Płaca minimalna i skala podatkowa, tudzież wysokość diet w 2023 r. omówiliśmy w poprzedniej informacji, kliknij tutaj. Teraz czas na stawki społeczne. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową.

Przedsiębiorcy – stawki ZUS w 2023 r.

 

#1.
Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby współpracujące w 2023 r.

(zasady ogólne)

 

Składka emerytalna

 • minimalna podstawa wymiaru 4.161 zł
 • stopa procentowa – 19,52%
 • kwota składki – 812,23 zł

 

Składka rentowa

 

 • minimalna podstawa wymiaru 4.161 zł
 • stopa procentowa – 8%
 • kwota składki – 332,88 zł

 

Składka chorobowa*

 

 • minimalna podstawa wymiaru 4.161 zł
 • stopa procentowa – 2,45%*
 • kwota składki – 101,94 zł*

 

Składka wypadkowa**

 

 • minimalna podstawa wymiaru 4.161 zł
 • stopa procentowa – 1,67%**
 • kwota składki – 69,49 zł**

 

Składka na Fundusz Pracy

 • minimalna podstawa wymiaru 4.161 zł
 • stopa procentowa – 2,45%
 • kwota składki – 101,94 zł

* Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.

** Podane wartości obowiązują do 31 marca 2023 r.

Składkę wypadkową w podanej wysokości opłacają płatnicy, których obowiązuje stopa procentowa składki wypadkowej w wysokości zryczałtowanej.

 

Mówisz: polski rzepak i biopaliwa, myślisz: Mariusz Olejnik

 

#2.
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy za osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2023 r.

(zasady preferencyjne określone w art. 18a ustawy systemowej)

 

Składka emerytalna

 

 • stopa procentowa – 19,52%
 • minimalna podstawa wymiaru od 1 stycznia do 30 czerwca – 1047 zł
 • kwota składki – 204,37 zł
 • minimalna podstawa wymiaru od 1 lipca do 31 grudnia – 1080 zł
 • kwota składki – 210,82 zł

 

Składka rentowa

 

 • stopa procentowa – 8%
 • minimalna podstawa wymiaru od 1 stycznia do 30 czerwca – 1047 zł
 • kwota składki – 83,76 zł
 • minimalna podstawa wymiaru od 1 lipca do 31 grudnia – 1080 zł
 • kwota składki – 86,40 zł

 

Składka chorobowa*

 

 • stopa procentowa – 2,45%
 • minimalna podstawa wymiaru od 1 stycznia do 30 czerwca – 1047 zł
 • kwota składki – 25,65 zł
 • minimalna podstawa wymiaru od 1 lipca do 31 grudnia – 1080 zł
 • kwota składki – 26,46 zł

 

Składka wypadkowa**

 

 • stopa procentowa – 1,67%
 • minimalna podstawa wymiaru od 1 stycznia do 30 czerwca – 1047 zł
 • kwota składki – 17,48 zł
 • minimalna podstawa wymiaru od 1 lipca do 31 grudnia – 1080 zł
 • kwota składki – 18,04 zł***

 

* Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.

** Podane wartości obowiązują do 31 marca 2023 r.

Składkę wypadkową w podanej wysokości opłacają płatnicy, których obowiązuje stopa procentowa składki wypadkowej w wysokości zryczałtowanej.

*** Wysokość składki wypadkowej ustalono przy założeniu, że w kolejnym roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. stopa procentowa tej składki pozostanie bez zmian, tj. w wysokości 1,67%.

 

 

Väderstad Proceed zdobywa podwójną nagrodę na targach SIMA

 

#3.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby współpracujące w 2023 r.

 

#A

Skala podatkowa* – stopa procentowa składki zdrowotnej 9%

#B

Podatek liniowy* – stopa procentowa składki zdrowotnej 4,9%

#C

Podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) * – stopa procentowa składki zdrowotnej 4,9%

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla trzech powyższych form/rodzaju działalności:

Dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako kwota przychodów minus poniesione koszty uzyskania tych przychodów. Dodatkowo jest pomniejszona o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)**.

 

Kwota składki zdrowotnej jest ustalana od indywidualnej podstawy jej wymiaru (kwoty dochodu z działalności gospodarczej).

 

#D

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

stopa procentowa składki zdrowotnej 9%

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:
● 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia***, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły kwoty 60 000 zł,
● 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 000 zł, a nie przekroczyły kwoty 300 000 zł,
● 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 zł.

Kwota składki zdrowotnej – ustalana od kwoty (lub odpowiedniego odsetka) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału 2022 r., które zostanie ogłoszone w styczniu 2023 r.

 

#E

Karta podatkowa

Stopa procentowa składki zdrowotnej – 9%.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: minimalne wynagrodzenie obowiązujące 1 stycznia danego roku (w 2023 r. 3490 zł).

 

Kwota składki zdrowotnej – 314,10 zł.

 

* Kwota składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie może być niższa niż 9%:

 • minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia roku składkowego (w 2023 r. jest to kwota 314,10 zł),
 • iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru (w 2023 r. dla pełnego roku składkowego jest to kwota 3769,20 zł).

 

** Jeżeli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalona jako dochód z działalności gospodarczej będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (obowiązująca 1 lutego danego roku składkowego) pomnożona przez 12 miesięcy (w przypadku podlegania ubezpieczeniu przez cały rok składkowy), to podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy w 2023 r. będzie stanowiła kwota 41 880 zł (12 x 3490 zł).

W przypadku ponoszenia straty podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 dnia roku składkowego (w 2023 r. wysokość składki w miesiącach, w których przedsiębiorca będzie ponosił stratę albo kwota dochodu nie przekroczy 3490 zł, wyniesie 314,10 zł).

 

*** Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

W kolejnym tekście podamy limity podatkowe na 2023 r.

Płaca minimalna i skala podatkowa, tudzież wysokość diet w 2023 r. omówiliśmy w poprzedniej informacji, kliknij tutaj

 

Własne pasze objętościowe poprawiają opłacalność produkcji mleka

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: