29 - 11 - 2022
Fot. Pixabay

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość: TV tak, kukurydza nie

Telefonicznie uzgodniłem z firmą warunki sprzedaży kukurydzy, w tym cenę, sposób i termin odbioru. Po tygodniu okazało się, że od innej firmy otrzymałem dużo lepsze warunki cenowe. Czy od umowy z tą pierwszą firmą mogę odstąpić? – pyta czytelnik z województwa dolnośląskiego. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

W świetle przepisów prawa publicznego, rolnik prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast na gruncie przepisów cywilnoprawnych rolnik powinien być traktowany jako przedsiębiorca. Chyba że wyjątkowo prowadzi gospodarstwo rolne wyłącznie w celu samozaopatrzenia, tj. na własne potrzeby – informuje adw. Łukasz Opaliński.

 

Przedłużenie umowy dzierżawy: na łasce podmiotu publicznego

 

Konsument może więcej

 

W przypadku przedsiębiorców możliwość odstąpienia od umowy występuje tylko wtedy, gdy strony zastrzegły taką możliwość zapisem umownym.

Mimo to, od początku 2021 r. polskie prawo przewiduje zasadę odstąpienia z mocy samego prawa, bez względu na to, czy umowa zawiera taki zapis. Jednak dotyczy to wyłącznie kontraktów zawieranych na odległość, czyli poza siedzibą firmy, np. przez Internet lub telefon.

 

Takie prawo mieli dotychczas wyłącznie konsumenci w ramach zobowiązań, które zaciągali dla celów prywatnych. Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niemającej bezpośredniego związku z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Według art. 27 ustawy o prawach konsumenta, każdy konsument zawierający umowę na odległość albo poza siedzibą przedsiębiorstwa, ma prawo do odstąpienia od zobowiązania w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

Do 3 ton kukurydzy na godzinę: suszarnia porcjowa Riela Polska

 

Rolnik jako konsument

 

Przedsiębiorcy do 2021 roku nie mogli skorzystać z takiego prawa, chyba że wynikało to bezpośrednio z treści umowy. Od 1.01.2021 r. również przedsiębiorcy mogą odstępować od umów zawieranych na odległość. Dzieje się to na zasadach zbliżonych do tych, wedle których od zobowiązań odstępują konsumenci.

 

Mimo to jest pewien warunek: dane zobowiązanie nie może mieć charakteru zawodowego. W efekcie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może odstąpić od umowy, jeśli kontrakt dotyczył bezpośrednio branży i specjalizacji, w której działa.

Przykładowo, jeśli rolnik dokonuje zakupu lub sprzedaży płodów rolnych, środków do produkcji itd. ma to związek bezpośrednio z jego czynnościami zawodowymi. Dlatego wówczas takie prawo nie przysługuje.

Inna sytuacja jest wtedy, gdy ten sam rolnik zdecyduje się na zakup telewizora na firmę za pośrednictwem Internetu. Nie ma to bezpośredniego związku z jego branżą, dlatego bez żadnych przeszkód może odstąpić od umowy zawartej na odległość.

Stanowi o tym art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Przepis jest dość niejasno sformułowany i rodzi problemy interpretacyjne i w wielu przypadkach mogą pojawić się wątpliwości.

 

adw. Łukasz Opaliński

 

Zgrabiarka Mergento zgarnia tytuł Farm Machine 2023 na SIMA

Łukasz Opaliński
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc usługi prawne skierowane do firm i podmiotów indywidualnych.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: