27 - 02 - 2022
Fot. Pixabay

Rozwiązanie umowy z doradcą rolnym

Zwykle projekty wypełniają za rolnika doradcy. Co, jeśli taka pomoc zawodzi – pytacie redakcję Agrokonsument.pl. Co robić, gdy czas płynie na naszą niekorzyść, mija nam termin z ARiMR, a doradca nas przysłowiowo „olewa”, mimo, że wziął zaliczkę?

 

Wspomniany przypadek dotyczy zawarcia mowy zlecenia. Tego typu umowę można wypowiadać w każdym czasie, o ile strony nie wyłączą tej możliwości w umowie poprzez wyraźne zastrzeżenie. Co do wypowiedzenia, to zgodnie z art. 746 Kodeksu cywilnego dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie.

Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.

 

W sytuacji, kiedy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorcy należy się odszkodowanie. W naszej sytuacji można wypowiedzieć umowę uzasadniając to utratą zaufania do zleceniobiorcy.

 

Już milion hektarów rzepaku w Polsce

 

 

Najlepsze wypowiedzenie: utrata zaufania

 

Jeśli bezskutecznie próbujesz skontaktować się ze zleceniobiorcą, należy uznać, że brak odpowiedzi lub reakcji na Twoje pisma i próby kontaktu uzasadnia utratę zaufania. Takie wypowiedzenie nie będzie rodziło konieczności naprawienia jakiejkolwiek szkody zleceniobiorcy. Wypowiedzenie uzasadnione utratą zaufania jest skuteczne z chwilą doręczenia go zleceniobiorcy, co oznacza, że umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.

 

Wypowiedzenie najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany w umowie. W razie jego braku – na adres doradcy wskazany przez niego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

W razie zawarcia umowy zlecenia „na odległość” poprzez skrzynkę elektroniczną, wystarczające będzie wysłanie wypowiedzenia również w formie maila.

 

Opr. na podstawie artykułu „Rozwiązanie umowy z doradcą rolnym” autorstwa Wojciecha Lignowskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza.
 

 

Droga konieczna: co musisz o niej wiedzieć?

Ile kosztuje przekazanie gospodarstwa rolnego?

Ulga w podatku rolnym na silos.

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

 

Wojciech Lignowski
Radca prawny Wielkopolska Izba Rolnicza
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: