17 - 11 - 2023
Fot. Pixabay

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 2: stosowanie nawozów a odległości

Kontynuujemy tematykę w zakresie naszych rodzimych regulacji dotyczących nawozów. Czy wiesz, jakie odległości należy zachować do cieków wodnych, przy stosowaniu nawozów mineralnych i organicznych?
W naszej serii tekstów omawiamy podstawy polskiego Prawa nawozowego.

 

Odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych są podane tabelarycznie w Rozporządzeniu z marca 2023 r. Minimalna odległość użycia nawozów wynosi:

  • nawozy z wyłączeniem gnojowicy – 5 m od brzegu wszystkich zbiorników i cieków wodnych, a gnojowica – 10 m;
  • 20 m – dotyczy brzegów zbiorników ponad 50 ha, ujęć wody i obszarów pasa morskiego.

 

Jeżeli na gruntach rolnych występuje uprawa roślin, odległości mogą zostać zmniejszone o połowę (do 3 m). Warunek: wtedy nawozy muszą być aplikowane bezpośrednio do gleby.
Alternatywą jest zaplanowanie aplikacji ustalonej ilości nawozu w 3 równych dawkach, co minimum 14 dni.

 

Trzeba też zdroworozsądkowo podejść do tematu płukania maszyn. Przepis zakazuje myć rozsiewacze nawozów i sprzętu do aplikacji nawozów oraz wylewania popłuczyn w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych i cieków.

Przepisy przepisami – ale wyobraź sobie, że latem miałbyś się kąpać dla ochłody w tym jeziorze, do którego regularnie spływałyby popłuczyny z Twojego gospodarstwa… Brrr.

Dlatego pamiętaj: jako rolnik – jesteś również strażnikiem przyrody. Pilnujesz swojej ziemi, jej życia biologicznego, pobliskiego lasu i obrzeży Twoich pól, które stykają się z ciekami wodnymi i brzegami zbiorników wodnych.

To odpowiedzialne zadanie!

 

Karmić glebę, by ona nakarmiła roślinę: platforma SatAgro w akcji

 

Erozja: możesz jej przeciwdziałać

 

Zanieczyszczenie wód azotem i erozja wodna to główne problemy dotykające areały uprawne na całym świecie. Komisja Europejska w najnowszych przepisach zaleca jak najszybsze pokrycie roślinnością zwłaszcza gruntów o dużym spadku powierzchniowym.

Zobacz powyższe zdjęcie. To delta rzeki – co roku rozszerza się przez tony piachu wynoszone przez nurt. Jak sądzisz – skąd ten piasek wziął się w rzece?

Tak, dzięki erozji.

Na erozję szczególnie narażone są grunty o dużym nachyleniu w kierunku wód powierzchniowych. Spływ wód opadowych zabierających podłoże uprawne wiąże się również z wymywaniem azotu. Dlatego graniczne odległości pozwalające na użycie nawozów z wyłączeniem gnojowicy to 10 m od brzegu wszystkich zbiorników i cieków wodnych. Dla gnojowicy to 15 m.

Jeżeli tereny o dużym nachyleniu są pokryte uprawą, te odległości można zmniejszyć o połowę, ale… nawóz trzeba aplikować do gleby.

W przypadku nawozów azotowych istnieje możliwość podziału rocznej dawki na 3 równe części i ich wydatkowanie co minimum co 14 dni. Wtedy również odległości można skrócić o połowę.

Nawozy azotowe mineralne na terenach o dużym nachyleniu należy rozdzielić tak, aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha.
Stosując nawozy na gruntach ornych zaleca się, dosłownie cytując Rozporządzenie z marca 2023 r.:

  • „dokonać ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub
    przyorywać lub wymieszać z glebą,
  • a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych – stosować je przy największym zapotrzebowaniu roślin na azot.

Uwaga. Przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu” – tu koniec cytatu z Rozporządzenia.

Prawo zaleca, aby uprawiać działkę rolną w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, stosując odkładanie skiby w górę stoku.
Mówi się też o stosowaniu konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu pierwiastków. Są to:

  • uprawa uproszczona,
  • uprawa uproszczona pasowa,
  • uprawa zerowa.

 

Nie dotyczy to działek rolnych mniejszych niż 1 ha.
Nie wolno także przechowywać nawozów na terenie o dużym nachyleniu oraz w pobliżu zbiorników i cieków wodnych; granicą jest min. 25 m.

 

SatAgro i plan nawozowy

 

Każdy z producentów rolnych powinien być zainteresowany jak najdokładniejszym przygotowaniem planu nawożenia w swym gospodarstwie.

To sposób optymalizacji kosztów i racjonalnego oddziaływania na środowisko.

Doskonałym narzędziem wykorzystującym satelitarne obserwacje stanu biomasy i przełożenie tego na mapy aplikacyjne nawozów jest plan nawożenia SatAgro. Szerzej – kliknij tutaj.

Dodajmy, że jego najnowsza wersja uwzględnia prawne wymagania dotyczące ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, a opracowania takiego planu nawożenia (NPK, Mg, wapnowanie) pod ekoschematy wymaga ARiMR.

 

SatAgro deklaruje pomoc w zorganizowaniu analizy glebowej, najlepiej przy wykorzystaniu stref wyznaczonych na zdjęciach.

 

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 1: dwa najważniejsze rozporządzenia – tutaj

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 2: stosowanie nawozów a odległości – tutaj

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 3: wcześniejsze stosowanie nawozów – tutaj

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 4: warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami – tutaj

 

 

Wykorzystano materiały IUNG-PIB oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r.

 

Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej.

 

Śruta rzepakowa MADE IN POLAND lepsza dla krów od zamorskiej śruty sojowej

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: