25 - 11 - 2023
Fot. Pixabay

Zysk rolnika i życie na Ziemi zależą od zdrowej gleby

Czy wiesz, że około 60% gleb w UE jest obecnie uznawanych dosłownie za niezdrowe (ang. unhealty)? Ponad jedna czwarta gleb rolniczych w Europie ulega erozji, zagęszczeniu, zasoleniu i alkalinizacji, tudzież nadmiernemu nawożeniu.

 

Komisja Europejska bije na alarm: gleby europejskie w tempie przyspieszonym tracą próchnicę – czyli węgiel glebowy. Jest to między innymi związane z pogonią za zyskiem:

w rolnictwie dominują monokultury (np. na tym samym polu przez kolejne lata kukurydza, kukurydza, kukurydza…).

Brakuje właściwego zmianowania, wnoszenia substancji organicznej. Nawożenie dominuje w formie mineralnej – sztucznej.

Na obszarach miejskich i przemysłowych zanieczyszczenie gleb jest też problemem.

Ile to śmieci znajdujemy w glebie? Wylanych olejów, ścieków, chemii… Wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie i susze, spowodowane zmianami klimatycznymi, dodatkowo przyspieszają degradację fizyczną i chemiczną gleb. Problem jest ogólnoświatowy, ale zajrzyjmy na nasze, europejskie podwórko.

Komisja Europejska powołała misję „Porozumienie na rzecz gleby dla Europy”. To plan stworzenia silnej społeczności rolników-praktyków zajmujących się zdrowiem gleby. Na przykładzie praktyk w ich gospodarstwach będzie widać gołym okiem, jak bardzo opłaca się dbać o zdrowie gleby i jak ona za to odwdzięcza się plonem.

 

Dlaczego tak bardzo powinniśmy dbać o gleby?

 

Dbać o gleby trzeba, bo powód jest prosty. Na całym świecie gleby magazynują około 80% węgla w ekosystemach lądowych.

To czyni je największym pochłaniaczem CO2.

Mówimy oczywiście o związkach węglowych, znajdujących się w biomasie, resztkach roślinnych, próchnicy i organizmach żywych związanych z glebą.

 

Karmić glebę, by ona nakarmiła roślinę: platforma SatAgro w akcji

 

Gleba to żywa skóra naszej planety

 

Zdrowe gleby są niezbędne do dostarczania żywności, a także czystej wody, dobrego powietrza, bezpiecznego klimatu i różnorodnych biologicznie krajobrazów. Dlatego też tak ważne, aby przy rolniczym wykorzystaniu gleb stosować taką agrotechnikę, która będzie przyjazna stanowisku glebowemu.

Do takich praktyk należy m.in. rozpoznanie zasobności gleby i następnie stworzenie planu nawożenia. Do tego można wykorzystać sprawdzoną w praktyce platformę SatAgro. 

To narzędzie opiera się o obserwacje satelitarne wybranego areału i posiada wiele funkcji, m.in.:

  • bieżący monitoring upraw – kontrolę aktualnego stanu upraw i analizę ich zróżnicowania od siewu do zbioru;
  • mapy aplikacyjne – instrukcje dawkowania środków produkcji zgodne z oprzyrządowaniem maszyn większości producentów;
  • plan nawożenia – zgodny z wymaganiami ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

 

Spróbuj! Wystarczy zalogować się na stronie app.satagro.pl. Przy wyborze abonamentu „Starter” możesz testować funkcje SatAgro bez żadnych opłat.

 

Szerzej na temat platformy SatAgro:

 

Ślad węglowy w kukurydzy: przydatny plan nawożenia SatAgro

Satelita, dostępne narzędzie dla rolnika

Ekoschematy wspomagane z satelity

Po co rolnikowi teledetekcja satelitarna

 

Współwłaścicielowi gospodarstwa nie zawsze przysługuje prawo pierwokupu

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: