06 - 08 - 2023
Fot. Pixabay

Hodowla zwierząt gospodarskich zagrożona? Nowe rozwiązania Komisji Europejskiej w zakresie redukcji gazów cieplarnianych w rolnictwie

Komisja Europejska prowadzi dyskusję nad dyrektywą w sprawie emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez rolnictwo. Czy ustawa ta może zagrozić hodowli zwierząt gospodarskich? Agrokonsument.pl

 

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska w Parlamencie Europejskim podjęła dyskusję nad dyrektywą o emisjach przemysłowych.

Sekretarz Generalny Niemieckiego Związku Rolników (DBV), Bernhard Krüsken, apeluje o uwzględnienie również obaw hodowców zwierząt gospodarskich.

Europosłowie przyjmą między innymi stanowisko w sprawie dodatkowego włączenia hodowli bydła do dyrektywy. Do tego dojdzie znaczne obniżenie wartości progowych, powyżej których gospodarstwa muszą podjąć dodatkowe środki w celu ograniczenia emisji.

 

Twarda nakładka uprawowa Marathon Edge Väderstad: coś na ekoschematy

 

Jaka przyszłość czeka europejskie rolnictwo?

 

Komisja Europejska dyskutuje nt. redukcji gazów cieplarnianych produkowanych przez rolnictwo. Zdaniem ekspertów DBV należy zastanowić się nad takimi rozwiązaniami jak:

  • nie włączać hodowli bydła do tej dyrektywy;
  • uwzględninić konfliktu celów między dobrostanem zwierząt a emisjami;
  • usunąć zasadę grupowania kilku obór w gospodarstwie.

 

W swoim stanowisku Komisja Rolnictwa wezwała już do zaniechania dalszych zaostrzeń w nowelizacji dyrektywy o emisjach przemysłowych.

 

Czym jest dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED)?

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych stanowi ramy regulacyjne dla kontroli emisji w UE. Koncentruje się ona na wydawaniu pozwoleń, monitorowaniu i likwidacji instalacji przemysłowych.

Obecnie uwzględniane są gospodarstwa hodowlane o następującej liczbie stanowisk:

  • drobiu od 40 tys. szt.,
  • fermy trzody chlewnej od 750 macior i 2 tys. miejsc tuczu.

W przypadku ferm trzody chlewnej odpowiada to około 600 jednostkom DJP. Jeśli chodzi o zwierzęta, około połowa stad trzody chlewnej i drobiu w UE podlega już odpowiednim wymogom środowiskowym.

 

Ślad węglowy w kukurydzy: przydatny plan nawożenia SatAgro

 

 

Komisja Europejska przesadza?

 

Tendencja jest rosnąca ze względu na zmiany strukturalne. Komisja Europejska planuje obniżyć próg do 150 DJP. Chce w zakres dyrektywy włącyć hodowlę bydła.

Wtedy wiele gospodarstw z jednym lub dwoma pracownikami rodzinnymi – w przypadku tuczników nawet w niepełnym wymiarze godzin – zostałoby objętych dyrektywą i uznanych za „gospodarstwa przemysłowe”.

Co to oznacza dla właścicieli zwierząt?

Właścicielom zwierząt grozi ogromna dodatkowa biurokracja i koszty wynikające z nowelizacji. Przykładowo, konieczne będzie sporządzenie kosztownych raportów środowiskowych dla istniejących gospodarstw. Największym czynnikiem kosztowym jest dynamiczny obowiązek aktualizacji „najlepszej dostępnej technologii”, która nie została jeszcze określona.

Koszty z tym związane są ogromne i nie można sobie na nie pozwolić – uważają przedstawiciele DBV.

Zasada agregacji ma na celu zgrupowanie kilku gospodarstw (również różnych gatunków zwierząt), dzięki czemu wartości progowe są osiągane szybciej.

Czy istnieje kompromis między sprzecznymi celami? Wciąż mamy konflikt celów między dążeniem polityków i społeczeństwa w zakresie dobrostanu, a zdrowym, chłopskim rozsądkiem.

Opr. pwa w oparciu o dane prasowe DVB

 

Lecą jaja w ministra rolnictwa, a polityka rolna w Polsce od lat to fikcja

 

Własne pasze objętościowe poprawiają opłacalność produkcji mleka

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: