27 - 07 - 2022
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

COPA/COGECA do Komisji Europejskiej: zejdźcie na ziemię

COPA/COGECA, reprezentacja unijnych rolników i ich zrzeszeń bije na alarm. Krytykuje Komisję Europejską za gorset przepisów, mogących zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu w dobie kryzysu wojennego na Ukrainie.

 

 

COPA/COGECA jest reprezentacją unijnych rolników i ich zrzeszeń. To wpływowa organizacja lobbystyczna w brukselskim establishmencie.

Mimo to nie daje rady z wszechwładną biurokracją Komisji Europejskiej i krytykuj ją nie pierwszy raz za to.

 

W lipcu wydała oświadczenie, w którym czytamy:

 

UE sprawuje coraz większą władzę nad państwami członkowskimi

 

Komisja chce wykorzystywać akty delegowane w celu nieskończonego poszerzania możliwości kontrolowania zdolności państw członkowskich do zarządzania ich własnymi obszarami przyrodniczymi.

Dowolne zmienianie i poszerzanie wskaźników i siedlisk, do których odwołują się przepisy bez przeprowadzenia odpowiednich konsultacji z zainteresowanymi stronami doprowadzi do nieustannego zwiększania i tak już bardzo dużej liczby przepisów.

 

 

Polska: pszenicy i zbóż nam wystarczy

 

Skumulowany wpływ pandemii

 

 

Bezpieczeństwo żywnościowe oraz przystępne ceny żywności są zasadniczą częścią WPR od momentu jej powstania 60 lat temu. Pandemia Covid-19 i wojna między Rosją a Ukrainą ponownie przypomniały o tym zagrożeniu, które może dogłębnie wstrząsnąć społeczeństwem.

Dotyczy to przede wszystkim przechodzenia na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe.

COPA/COGECA świadomie popierają cele Unii Europejskiej w zakresie ochrony, zachowania i odtwarzania środowiska naturalnego z myślą o przyszłości naszej planety.

Cele dotyczące odbudowy muszą być osiągalne i realistyczne, tak aby proces mógł być przeprowadzony w najbliższych latach i dekadach. Unia Europejska nakłada jednak terminy nierealistyczne, jeśli oczekuje się, że będą osiągane w arbitralnie określonych terminach, czyli co dekadę do roku 2050.

Jeśli cele te nie zostaną osiągnięte, winą za to obarczeni zostaną rolnicy i leśnicy, a nie oderwana od faktów propozycja Komisji Europejskiej.

 

Praca kombajnem: OC rolnika zamiast OC pojazdów?

 

UE brakuje jasnego i długofalowego wsparcia finansowego na rzecz odbudowy zasobów przyrodniczych

 

Szacuje się, że odbudowa zasobów przyrodniczych w UE będzie kosztować ok. 7 miliardów euro rocznie. Koszty te Komisja chce pokryć z 14 miliardów euro przeznaczanych rocznie na ochronę bioróżnorodności w ramach wieloletnich ram finansowych.

Większość tej kwoty ma pochodzić z funduszy WPR. Finansowa zależność Komisji od WPR w zakresie odbudowy obszarów, które nie są już obszarami wykorzystywanymi w rolnictwie czy leśnictwie jest niedopuszczalna – ostrzega COPA/COGECA.

Odbudowa zasobów przyrodniczych będzie możliwa jedynie, jeśli państwa członkowskie nie będą polegać przede wszystkim na WPR do realizacji swoich planów. Musi być ona finansowana ze specjalnego mechanizmu na rzecz różnorodności biologicznej i odbudowy. Długofalowa odbudowa wymaga długoterminowych zasobów, a nie krótkookresowych środków.

 

 

FILM: Automaty w parku maszynowym Riela Polska

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: