19 - 07 - 2023
Fot. D. Jutrosiński

Konferencja: rozwój współpracy producentów rolnych w ramach łańcucha wartości

Śląska Izba Rolnicza zorganizowała konferencję pt. „Rozwój współpracy producentów rolnych w ramach łańcucha wartości szansą na wzmocnienie ich pozycji na rynku”. Agrokonsument patronował wydarzeniu.

 

W Polsce nie było i nadal nie ma przychylnego klimatu dla komercyjnych działań rolników. Smutne jest to, że w ciągu ostatnich 3 dekad powstało tylko kilka inicjatyw rolniczych w Polsce, zrzeszających większe grupy osób.

Dyskutowaliśmy o tym w Szczyrku, podczas konferencji Śląskiej Izby Rolniczej. Na zdjęciu – z prof. Józefem Kanią i Romanem Włodarzem, prezesem Śląskiej IR.

 

 

Współpraca i skracanie łańcucha dostaw

 

Rozwój współpracy producentów rolnych i ich wzmocnienie na rynku przez skracanie łańcucha dostaw były tematami konferencji zorganizowanej w Szczyrku przez Śląską Izbę Rolniczą.

Ponad 120 rolników zapoznało się z następującymi tematami:

 

  • analiza prawna współpracy rolników w formie spółdzielni, zrzeszeń, spółek handlowych, organizacji i grup producentów rolnych;
  • budowa praktycznych modeli organizacji produkcji i sprzedaży żywności – RHD i MOL;
  • zasady tworzenia relacji producentów żywności z konsumentami; wspieranie działania rolników w ramach różnych form kooperacji; przykłady dobrych praktyk w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności;
  • znaczenie sektora przetwórstwa żywności małych i średnich przedsiębiorstw w skracaniu łańcucha dostaw żywności.

Konferencji patronowała redakcja Agrokonsument.pl

 

Lecą jaja w ministra rolnictwa, a polityka rolna w Polsce od lat to fikcja

 

Doradztwo a komunikacja

 

– Nieodłącznym elementem naszej pracy w zespole jest wzajemne komunikowanie się za pomocą słów. Codziennie przekazujemy sobie wiele komunikatów, informacji, poleceń służbowych – mówił prof. Józef Kania.

W jego ciekawym wykładzie poświęconym stymulowaniu wspólnych działań w zakresie kooperacji wykładowca zauważył, że podstawowa w doradztwie jest komunikacja i słuchanie siebie nawzajem.

 

Człowiek jako istota społeczna jest skonstruowany w taki sposób, że odbiera tylko 45% werbalnego komunikatu od drugiej osoby. W tym w 38% skupia się na sposobie przekazywania treści – ton głosu, tempo mówienia, a tylko w 7% ma znaczenie przekazu.

 

Stąd wniosek, że aż 55% uwagi człowiek poświęca na szeroko pojętą mowę ciała. Rolą doradców jest zmieniać postawy ludzi, którzy następnie mogą zdecydować o zmianach w swoich gospodarstwach!

Doradztwo: dotyczy przede wszystkim człowieka; doradca powinien myśleć tak, jak odbiorca porady; trzeba utrzymywać bliskie kontakty, ale równocześnie dystans do sprawy i problemu.

Celem doradcy powinno być to, aby stać się niepotrzebnym.

 

Czy coś grozi za przekroczenie 300 ha? Gospodarstwo rodzinne cz. 1

 

Budować relacje z konsumentami

 

 

Jacek Lupa ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mówił o zasadach budowania relacji producentów żywności z konsumentami. Podkreślał, jak ważne jest zaufanie między sprzedającym, a kupującym i między współpracującymi rolnikami. Duże znaczenie w tworzeniu relacji mają także bliskość:

 

  • geograficzna – przestrzenna między uczestniczącymi podmiotami,
  • społeczna – rozwój relacji interpersonalnych między rolnikami i konsumentami,
  • organizacyjna – dotyczy praktyk stosowanych przez rolników w celu integracji zasobów, aby skutecznie koordynować marketing swoich produktów,
  • bliskość instytucjonalna – dotyczy norm, wartości i instytucji, które podmioty wspólnie rozwijają i dzielą itp.

 

Natomiast nasza redakcja poprowadziła wykład pt. „Znaczenie sektora przetwórstwa żywności w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw w skracaniu łańcucha dostaw żywności”. Prelekcję wygłosił dr Piotr Łuczak, redaktor naczelny Agrokonsument.pl.

Przedstawił m.in. przykłady oddolnych inicjatyw rolników. Człuchowskie Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku „Rola” powstało 25 lat temu. Okazuje się, że wcale niełatwo było stworzyć zarabiającą firmę zarządzaną przez ponad 140 rolników. Ale mimo wszystko – jest to możliwe.

 

Dobrym przykładem inicjatywy jest też Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża” z Opolszczyzny – o której niedawno pisaliśmy.

Smutne jest jednak to, że w ciągu ostatnich 3 dekad powstało tylko kilka komercyjnych inicjatyw rolniczych w Polsce, zrzeszających większe grupy osób.

Prawne ścieżki, które wprost „wyrąbała” człuchowska „Rola” ćwierć wieku temu, szybko zarastały – głównie arogancją i krótkowzrocznością urzędników z MRiRW i ARiMR.

 

Rolnictwo węglowe: Väderstad Components zwiększa moce produkcyjne

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: