10 - 06 - 2022
Fot. Pixabay

GUS: gdzie się podział 1 mln ha zbóż podstawowych

W lipcu ma zebrać się zespół ekspertów GUS, którzy wydadzą werdykt o spodziewanych plonach ziarna w br. Nadal jednak dane GUS zaskakują, a zwłaszcza te zeszłoroczne w zakresie areału zbóż podstawowych. Czytaj w Agrokonsument.pl.

 

 

Czytając wstępne dane Powszechnego Spisu Rolnego GUS za 2021 r., można było przecierać oczy ze zdumienia. „Zgubiliśmy” aż 1 mln ha zbóż podstawowych (bez kukurydzy) w szacunkach przedwynikowych.

 

 

Ocena zbiorów zbóż wg GUS

 

Według danych przedwynikowych z 2019 r. powierzchnia zbóż ogółem wynosiła 7,9 mln ha.

W  tym zboża podstawowe stanowiły 7,2 mln ha.

Dane przedwynikowe z 2021 r. mówiły o 7,5 mln ha zbóż ogółem i 6,3 mln ha zbóż podstawowych!

 

Różnicę widać gołym okiem. Zabrakło 1 mln ha zbóż podstawowych! 

 

GUS elegancko przeszedł nad tym do porządku dziennego i tą rewelację zamiótł pod stół. I wygląda na to, że nadal nic się nie zmieniło, bo dane wynikowe też ten stan podtrzymują.

 

Według danych przedwynikowych GUS, zbiory zbóż ogółem w kraju w 2021 r. sięgnęły 34,6 mln ton. To ok. 1,1 mln ton mniej (ok. -3%) od zbiorów z 2020 r. Zboża podstawowe mają być uprawiane zatem na 6,3 mln ha, w tym:

 

 • pszenica – ok. 2,4 mln ha;
 • żyto – ok. 0,8 mln ha;
 • jęczmień – ok. 0,7 mln ha;
 • owies – ok. 0,5 mln ha;
 • pszenżyto – ok. ok. 1,3 mln ha;
 • mieszanki zbożowe – ok. 0,7 mln ha.

 

 

 

 

Kategoria zboża podstawowe

 

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi GUS szacował na 27 mln ton. Oziminy łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi dały ok. 20,7 mln t. To aż o ok. 2 mln ton (-9%) mniej w porównaniu z 2020 r.

Poprawa miała mieć miejsce w zbożach jarych. Te plonowały na poziomie ok. 6,2 mln t. Jest to lepszy wynik o ok. 0,4 mln t (+7%) więcej w stosunku do zbiorów z 2020 r.

 

Plony zbóż ogółem miały wynieść ok. 46,2 dt/ha i spaść o 1,7 dt/ha (-4%) w porównaniu do 2020 r. Oziminy miały dać plon na średnim poziomie ok. 45,7 dt/ha, czyli ok. 2 dt/ha mniej (-4%) rok do roku.

Plony zbóż jarych GUS oszacował na 34,7 dt/ha. O 1,6 dt/ha mniej (-4%) w stosunku do plonów z 2020 r.

 

Poszczególne gatunki wg GUS w 2021 r. miały przynieść następujące zbiory (w nawiasie – z roku 2020):

 

 • pszenica ozima – 11,3 mln t (12 mln t);
 • pszenica jara – 0,9 mln t (0,6 mln t);
 • żyto – 2,5 mln t (3 mln t);
 • jęczmień ozimy – 1,4 mln (1,4 mln t);
 • jęczmień jary – 1,6 mln t (1,6 ml t);
 • owies – 1,7 mln t (1,7 mln t);
 • pszenżyto ozime – 5,2 mln t (5,9 mln t);
 •  mieszanki zbożowe jare – 1,8 mln t (1,7 mln t).

 

Krótka historia, czyli jak Komisja Europejska wygasza neonikotynoidy

 

 

Ocena zbiorów wg IERiGŻ-PIB

 

Dość podobną prognozę zbiorów publikuje w najnowszym raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, oceniając zbiory łączne na 34,28 mln ton, w tym:

 

 • pszenica – 12,12 mln t;
 • żyto – 2,51 mln t;
 • jęczmień – 3,01 mln t;
 • owies – 1,66 mln t;
 • pszenżyto – 5,44 mln t;
 • mieszanki zbożowe – 2,21 mln t;
 • kukurydza – 7,31 mln t.

 

– W sezonie 2021/22 mniejsze zapasy początkowe zbóż wyniosą 4,43 mln t, w porównaniu do szacowanych 4,67 mln t z sezonu 20220/21. To wraz z zbiorami tegorocznymi da mniejsze o 3,3% zasoby krajowe, które wyniosą 38,7 mln ton. Zużycie zbóż przewiduje się na 27,2 mln ton. Eksport zmaleje o 28% do 7,8 mln ton. Import spadnie do 2 mln t. W sumie zapasy końcowe w naszej prognozie na 2021/22 szacujemy na 5,8 mln ton. Sezon wcześniej było to 4,43 mln t – ocena Wiesław Łopaciuk, specjalista rynku zbożowego IERIGŻ-PIB.

 

Weryfikacja kontrahenta: biała lista podatników VAT

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: