12 - 06 - 2022
Fot. Pixabay

Komisja Europejska dopuszcza GMO: soja BASF i rzepak Pioneer

Komisja Europejska zgodziła się na dopuszczenie do obrotu w UE trzech odmian roślin modyfikowanych genetycznie (GMO): soi, rzepaku i bawełny. Zezwolenie obowiązuje od kwietnia 2022. Agrokonsument.pl

 

 

 

Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2022/531 z 31 marca 2022 r. zezwala się na wprowadzenie do obrotu na terenie UE nowych odmian: soi, rzepaku i bawełny.

 

KE odnowiła także zezwolenie dla jeszcze jednej starszej odmiany bawełny.
Formalna autoryzacja komisji została opublikowana w biuletynie UE w dniach 4 i 7 kwietnia br. Naszych konsumentów, rolników i przetwórców szczególne zainteresuje temat soi i rzepaku.

 

 

GM soja GMB151

 

Genetycznie zmodyfikowana soja ma oznaczenie GMB151 (BCS-GM151-6). Należy do BASF, który wniosek o dopuszczenie do obrotu złożył cztery lata temu, w październiku 2018 r.

Genetycznie zmodyfikowana soja BCS-GM151-6 wykazuje ekspresję dwóch genów:

 

  • gen nr 1 nadaje roślinie odporność na nicienie,
  • gen nr 2 pozwala tolerować soi herbicydy stanowiące inhibitory dioksygenazy 4-hydroksyfenylopirogronianu (HPPD), takie jak izoksaflutol.

 

 

 

Czy wojna na Ukrainie uzasadnia zmianę umowy handlowej?

 

 

GM rzepak DP-Ø73496-4

 

Genetycznie zmodyfikowany rzepak oznaczono symbolem DP-Ø73496-4. Jak podaje Komisja, wykazuje ekspresję genu, nadającego tolerancję na herbicydy na bazie glifosatu.

Odmiana należy do Pioneer Overseas Corporation. Wniosek o dopuszczenie do obrotu koncern złożył… w maju 2012 r. (!).

 

 

Warunki dopuszczenia w UE

 

W przypadku tych roślin GMO, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywne opinie naukowe. Uznano, że odmiany te są równie bezpieczne pod względem potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt i na środowisko, jak ich konwencjonalne odpowiedniki, non-GMO.

 

Komisja Europejska dopuszcza wspomniane wyżej soję i rzepak do obrotu na terenie UE. Ale uwaga:

 

  • pozwolenie dotyczy wykorzystania tych odmian jako żywności i składników żywności, w tym pasz;
  • soja GMO i rzepak GMO nie są przeznaczone do uprawy na terenie UE;
  • decyzja KE ważna jest przez 10 lat.

 

 

Certyfikat żywności halal: Egipt robi wyjątek dla mleka?

 

 

Paliwo rolnicze: Polska, Francja i Niemcy

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: