20 - 03 - 2023
Fot. Pixabay

Emisje gazów cieplarnianych: czy rolnictwo jest szkodliwe dla środowiska?

W przeciwieństwie do paliw kopalnych, gazy cieplarniane w rolnictwie powstają głównie w wyniku procesów naturalnych. Rolnictwo nie tylko cierpi z powodu zmian klimatu, ale także niestety przyczynia się do nich. Agrokonsument.pl

 

Hodowla zwierząt i nawożenie wytwarzają szkodliwe dla klimatu gazy cieplarniane, takie jak metan i podtlenek azotu. Stwierdzono, że w UE około 10% całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z rolnictwa, na świecie jest to około 14%.

 

Nasz zachodni sąsiad, Niemcy, w 2019 roku wyemitowały do atmosfery około 805 mln ton CO2, a w 2018 roku – 866 mln ton. W tej ilości łącznie niemieckie rolnictwo produkuje około 7% gazów cieplarnianych.

 

 

Ubytki naturalne w rolnictwie: kiedy są kosztem podatkowym?

 

Emisje w rolnictwie

 

Co zwiększa emisję gazów cieplarnianych w atmosferze? Bydło, owce i inne przeżuwacze wydalają metan, a nawozy azotowe uwalniają podtlenek azotu.

Już samo wykorzystanie gleb jako gruntów ornych lub użytków zielonych, a także wiele innych ich przekształceń, może mieć wpływ na klimat.

Sposób gospodarowania wpływa na zasoby próchnicy, a tym samym na węgiel w glebie. Bilans węglowy psują monokultury i zaniedbywanie nawożenia organicznego gleby – wliczając w to mulcz i resztki pożniwne.

Podobnie zalesianie, wylesianie i gospodarka leśna przyczyniają się do zmian w bilansie węgla w atmosferze, a tym samym mają wpływ na klimat.

 

O wyzwaniach wsi na Europejskim Forum Rolniczym

 

Emisja gazów cieplarnianych a system prawny

 

Emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie są rejestrowane przez władze pod pojęciem użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. To tzw. Land Use, Land Use Change and Forestry.

W Niemczech bilans klimatyczny sektora LULUCF jest obecnie dodatni: pochłania on więcej CO2 z atmosfery niż uwalnia. Wartość ta wynosi około 15 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

 

W skali globalnej sektor LULUCF jest jednak powodem do niepokoju.

Redukcja szkodliwych gazów cieplarnianych w rolnictwie leży więc we własnym interesie rolników.

W sektorze energetycznym można próbować redukować emisję poprzez alternatywne źródła energii. W przypadku naturalnych procesów w rolnictwie trudniej o takie rozwiązania.

Rolnictwo będzie więc zawsze związane z pewnymi emisjami. 

Paryskie porozumienie klimatyczne z 2015 roku w preambule jednak wyraźnie formułuje następującą zasadę. „Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i likwidacja głodu mają zasadniczo pierwszeństwo” przed ważnym celem, jakim jest zapobieganie dalszemu ociepleniu klimatu.

 

Opr. pwa na podstawie DBV

 

Väderstad przejmuje Thyregod, duńskiego producenta kultywatorów międzyrzędowych

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: