26 - 08 - 2022
Fot. Pixabay

Dotacja do przetwórstwa i przechowywania żywności z OZE. Konsultacje ruszyły

Przedsiębiorcy rolni mogą powoli szykować się po dotacje do przetwórstwa i przechowywania żywności. W tym z wykorzystaniem źródeł odnawialnych energii. Wystarczy pomysł za co najmniej 100 tys. zł, aby otrzymać refundację połowy tej kwoty. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący współfinansowania przetwórstwa rolnego.

Jego beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego.

 

 

Kontrahent nie płaci: wstrzymać dostawy kukurydzy i bać się kar?

 

Kasa do wzięcia

 

Dotacja obejmie do 50% kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

 

  • 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorcy;
  • 10 mln zł – dla małego przedsiębiorstwa;
  • 15 mln zł – dla średniego przedsiębiorstwa.

Wystarczy inwestycja 100 tys. zł, by ubiegać się do dotację.

 

 

PiS zadaje cios polskim biopaliwom

 

 

Koszty kwalifikowane

 

Projekt zakłada, że będzie można uzyskać dotację na pokrycie kosztów budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli.

 

W rachubę wchodzi także budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont infrastruktury do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni.

Dotacja dotyczyć będzie też systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.

 

Warunek: wszystkie powyższe działania mają służyć obiektom niezbędnym do:

 

przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Dodatkowo: wraz towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nie przekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków.

 

Z dotacji będzie można kupić także nowe:

 

  • maszyny i urządzenia;
  • środki transportu – spełniające wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;
  • instalacje nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa.

 

Wymogi ubezpieczycieli dla pasów i poletek kontrolnych

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: