12 - 11 - 2023
Fot. firmowe

Czas na rolnictwo regeneratywne

Praktyki rolnictwa regeneratywnego to korzyści dla gleby, przyrody i klimatu, jak również ekonomii gospodarstwa. Zagadnienia te przybliżają firmy EIT Food oraz Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra.

 

 

Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie – to cykl szkoleń dla rolników. Prowadzą je w praktyce firmy: EIT Food oraz Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra.

W ramach programu rolnicy mogą uczestniczyć w licznych wydarzeniach szkoleniowych. W każdym roku wyłanianych jest również 6 rolników. Otrzymują oni od Fundacji Terra Nostra na trzy lata indywidualnie dopasowane zalecenia w zakresie nawożenia, uprawy międzyplonów i ochrony roślin. Są one opracowane na podstawie przeprowadzonych analiz prób glebowych.

Wszystko po to, aby przejść konwersję z rolnictwa tradycyjnego na rolnictwo regeneratywne.

 

Rolnictwo regeneratywne: Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra zaprasza na szkolenia

 

Dlaczego rolnictwo regeneratywne to konieczność?

 

Gleba stanowi najważniejszy zasób, jakim dysponuje każde gospodarstwo rolne. Jest ona żywym, dynamicznym i złożonym układem, nierozerwalnie złączonym z całym ekosystemem. W glebie zachodzą procesy syntezy i rozkładu związków mineralnych i organicznych, ich gromadzenia i przemieszczania, przepływ energii, obieg pierwiastków i wody.

Gleba zawiera substancje chemiczne, niezbędne do życia organizmów, w tym uprawianych roślin. Są to makroelementy (np. azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód) i mikroelementy (np. żelazo, miedź, kobalt, mangan, cynk, bor).

Wiedza o właściwościach środowiska glebowego – jego budowie, charakterze oraz procesach w nim zachodzących – stanowi podstawę opłacalnej ekonomicznie i przyjaznej środowisku gospodarki rolnej.

Odpowiednie zarządzanie tym dobrem skutkuje poprawą jego stanu i żyzności. To w konsekwencji bezpośrednio przekłada się na jakość i ilość uzyskiwanych plonów.

Zdrowa gleba to również gleba bardziej odporna na susze czy ulewne deszcze.

Wobec postępujących zmian klimatu i ich następstw w postaci gwałtownych zjawisk pogodowych, budowanie odporności gleby ma tym większe znaczenie.

 

Jak zacząć dbać o glebę?

 

Pierwszym krokiem podjętym w celu poprawy stanu gleby, zwiększenia jej potencjału (żyzności) jest odpowiednia diagnoza sytuacji. Kluczem i podstawową metodą rozpoznania sytuacji jest przeprowadzanie kompleksowych, systematycznych analiz glebowych.

Po uzyskaniu podstawowych informacji nt. stanu gleby, można właściwe zastosować nawożenie, środki ochrony, inne zabiegi agrotechniczne.

Tutaj z pomocą przychodzi Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra, która oferuje rolnikom pełne wsparcie w procesie konwersji:

  • rekomendacje dotyczące chemizmu gleby;
  • dobór maszyn;
  • skład międzyplonów odpowiednich dla danej uprawy.

W praktyce chodzi m.in. o:

  • zwiększenie użycia nawozów organicznych kosztem mineralnych;
  • zróżnicowanie upraw z zastosowaniem odpowiedniego płodozmianu;
  • zapewnienie bioróżnorodności gatunkowej roślin i zwierząt oraz zminimalizowanie ingerencji w strukturę gleby (np. poprzez ograniczenie lub wręcz eliminację orki).

Każdy rolnik podejmuje ostateczne decyzje, jakie zmiany i w jakim czasie wprowadzi. Jeśli zastosuje się do rekomendacji, to po roku czy dwóch może przystąpić do procesu certyfikacji Bureau Veritas.

Certyfikat ten potwierdza, że gospodarstwo działa w sposób regeneratywny i określa ślad węglowy podstawowej produkcji towarowej. Może być on podstawą do ubiegania się o dodatkowe fundusze na rozwój gospodarstwa, czy uzyskania wyższej ceny za produkty z certyfikatem.

Rolnictwo regeneratywne to rozwiązanie wielu problemów współczesnego rolnika, ale również odpowiedź na potrzeby nas wszystkich. Są one związane z postępującymi zmianami klimatycznymi i rosnącym zapotrzebowaniem na żywność dobrej jakości.

Wprowadzanie zasad rolnictwa regeneratywnego do jak największej liczby gospodarstw może być drogą do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych. Jednocześnie zapewni to większe bezpieczeństwo żywnościowe wzrastającej populacji ludzkiej i lepszą ochronę gruntów użytkowanych rolniczo przed degradacją.

Rolnictwo regeneratywne zakłada:

  • magazynowanie dwutlenku węgla w glebowej materii organicznej;
  • racjonalne gospodarowanie składnikami pokarmowymi i środkami ochrony roślin;
  • ochrona bioróżnorodności oraz powierzchni gleb przed erozją i utratą wilgoci.

To klucze do budowania zdrowych, bardziej produktywnych i odpornych na ekstrema pogodowe gleb.

 

Zapisy na szkolenia: kliknij tutaj.

 

Karmić glebę, by ona nakarmiła roślinę: platforma SatAgro w akcji

 

 

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: