21 - 08 - 2022
Fot. Pixabay

Wymogi ubezpieczycieli dla pasów i poletek kontrolnych

Grad, huragan, deszcz nawalny – a kombajn czeka na polu? Oto wymogi ubezpieczycieli przy tworzeniu poletek kontrolnych, pozwalających na prowadzenie żniw i czekaniu na szacunek szkody. W Agrokonsument.pl tekst Marka Łagodowskiego z Mentor SA.

 

 

W poprzednim tekście – czytaj tutaj – pisaliśmy o zasadach zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela.

 

Przypomnijmy, że wszystkie towarzystwa zastrzegają w swoich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, aby rolnik zgłosił szkodę w terminie 3 dni od daty jej powstania. Zgłoszenia szkody najlepiej dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem maila lub specjalnego formularza udostępnionego na stronie internetowej ubezpieczyciela.

 

 

Poletka kontrolne dla ubezpieczycieli

 

Wśród wszystkich ośmiu towarzystw ubezpieczających są różne podejścia co do pozostawienia poletek czy pasów kontrolnych.

Oto one:

 

Agro Ubezpieczenia TUW

 

Wymagany pas w środkowej części pola o szerokości min. 4 m dla rzepaku i roślin strączkowych.

Dla pozostałych upraw pas 2 m przez całą długość pola.

W przypadku pól o powierzchni pow. 10 ha należy pozostawić w trzech miejscach pola (na początku, w środkowej części i na końcu) odcinki pasów o długości co najmniej 30 m.

 

Rolnictwo węglowe: rewolucja w polskim Planie Strategicznym cz. 1

 

ERGO Hestia

 

Firma oczekuje pasa niezebranych plonów w środkowej części pola o szerokości nie mniejszej niż 4 m dla rzepaku i zbóż.

Dla pozostałych upraw rolnych pas 2 m przebiegający przez całą długość pola.

 

Generali Agro

 

Konieczne jest pozostawienie po najdłuższej przekątnej, na końcach i w środku pola próby w kształcie kwadratów lub prostokątów o bokach nie mniejszych niż 20 m oraz wielkości nie mniejszej niż 1000 m2, ale:

 

  • dla pól o powierzchni większej niż 10 ha należy zostawić 1 ha,
  • dla areału o powierzchni większej niż 100 ha należy pozostawić 5 ha,
  • powierzchnia pola otaczająca pozostawione poletka kontrolne nie może być uprawiana do momentu likwidacji szkody.

 

Pozostałą część pola należy pozostawić w stanie nienaruszonym, w szczególności nie dokonywać zaorania lub bronowania.

Nie dotyczy to zbioru słomy, a także szkód wynikłych ze złego przezimowania.

 

InterRisk

 

Trzeba pozostawić na końcach i w środku pola próby uszkodzonej uprawy w kształcie kwadratów lub prostokątów o wielkości 1000 m2 i minimalnej szerokości 10 m, z tym, że dla pól o powierzchni:

 

  • większej niż 10 ha należy pozostawić łącznie 1 ha;
  • od 10 – 50 ha należy pozostawić łącznie 2,5 ha;
  • od 50 – 100 ha należy pozostawić łącznie 5 ha;
  • większej niż 100 ha należy pozostawić łącznie 7 ha.

 

PZU

 

Wymagany pas w środkowej części pola o szerokości min. 4 m dla rzepaku i zbóż oraz 2 m dla pozostałych upraw, przez całą długość pola.

 

 

https://agrokonsument.pl/skup-zboz-z-pasja-kamil-bojakowski/

 

TUW TUW

 

Mają pozostać obszary w środkowej części pola oraz w jego co najmniej czterech brzegowych częściach.

Powinny mieć one kształty zbliżone do kwadratów o powierzchni około 1000 m2 każdy.

Na polu o uszkodzonej powierzchni mniejszej niż 2 ha – powierzchnia kwadratów może zostać zmniejszona do 500 m2.

 

Dopuszcza się również pozostawienie – zamiast kwadratów – pasa uprawy rolnej, o szerokości co najmniej 4 metrów, przebiegającego w środkowej części pola i przez całą jego długość.

 

Dla areału większego niż 50 ha – łączna powierzchnia pozostawionego obszaru uprawy rolnej nie może być mniejsza niż 2 ha.

 

TUW TUZ

 

Firma oczekuje obszaru pozostawionego w środkowej części pola o szerokości nie mniejszej niż 4 m dla rzepaku i zbóż oraz 2 m dla pozostałych upraw rolnych, przebiegający przez całą długość pola.

 

VH Polska

 

Ubezpieczający zobowiązany jest do:

 

  • pozostawienia poletek kontrolnych na końcach oraz miejscu przecięcia się 2 najdłuższych przekątnych każdego pola, na którym wystąpiły szkody – razem 5 poletek;
  • utworzenia poletek kontrolnych zbliżonych kształtem do prostokątów lub kwadratów o bokach nie mniejszych niż 20 m oraz wielkości nie mniejszej niż 1000 m2;
  • łączna powierzchnia poletek kontrolnych nie może być mniejsza niż 10% powierzchni pola, a dla pól o powierzchni nie większej niż 0,5 ha należy pozostawić równe kwadraty o takich bokach, których łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 10% powierzchni pola.

Pozostała część pola przylegająca do poletek kontrolnych nie może być uprawiana (przeorywana, bronowana, talerzowana, gruberowana, głęboszowana) do czasu przeprowadzenia oględzin szkody.

 

Czy ubezpieczyciel zawsze zgadza się na pozostawienie pasów/poletek kontrolnych?

Towarzystwa starają się unikać tego mechanizmu i bardzo często wydają w tym zakresie decyzje odmowne. Oglądanie całego pola przed omłotem daje bardziej wiarygodny wynik, niż oglądanie tylko jego fragmentów nawet pozostawionych zgodnie z wytycznymi towarzystwa.

 

Marek Łagodowski, broker, ekspert Działu Ubezpieczeń Rolnych Mentor SA

 

Przedłużenie umowy dzierżawy: na łasce podmiotu publicznego

Marek Łagodowski
Marek Łagodowski broker, ekspert Działu Ubezpieczeń Rolnych Mentor SA
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: