24 - 03 - 2022
Fot. firmowe

Praca kombajnem: OC rolnika zamiast OC pojazdów?

Czy na kombajn trzeba obowiązkowo wykupywać OC pojazdów? A może wystarczy samo OC rolnika? Oto opcje ochrony z udziałem OC rolnika na łamach Agrokonsument.pl

 

 

Kombajn zbożowy nie musi posiadać odrębnego ubezpieczenia OC, o ile nie porusza się po drogach publicznych. W przypadku kolizji bądź jakiegoś wypadku, odszkodowanie za szkody jest wypłacane z obowiązkowego OC gospodarstwa rolnika.

 

Poszkodowany może dochodzić satysfakcji od ubezpieczyciela rolnika. Ale wtedy konieczne jest spełnienie następującego warunku: do wypadku musiało dojść w związku z prowadzeniem gospodarstwa przez tego rolnika. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie. Konkretnie chodzi o to, że:

 

  • rolnik,
  • osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub
  • osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym,

 

są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę. Szkoda może być następstwem:

 

  • śmierci,
  • uszkodzenia ciała,
  • rozstroju zdrowia,
  • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

 

Decyduje o tym art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

 

https://agrokonsument.pl/ergo-hestia-i-agro-ubezpieczenia-agrokonsument/

 

 

 

Przepis ten stosuje się również do sytuacji, gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym. Mowa o pojazdach będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

 

 

Praca maszyną bez związku z gospodarstwem

 

Co w sytuacji, gdy rolnik użytkuje pojazd bez związku z posiadaniem swojego gospodarstwa rolnego? Przykładowo, świadczy pomoc sąsiedzką na rzecz innych rolników? Albo wykonuje dla sąsiada odpłatną usługę przy wykorzystaniu swojej maszyny.

 

Gdy rolnik będzie wykorzystywał pojazd wolnobieżny bez związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w takich okolicznościach wyrządzi szkodę, poszkodowany nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową OC rolników.

 

Użycie pojazdu bez związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez danego rolnika oznacza, że pojazd uzyskuje wówczas status pojazdu mechanicznego. To treść art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W praktyce oznacza to obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadkach określonych w art. 29 ust. 1 pkt 2 i 5.

 

 

Praca maszyną w ramach innych świadczeń

 

Jest wyjątek od powyższej reguły. Usługo świadczone przy wykorzystaniu takiego pojazdu muszą być wykonywane w zamian za inne świadczenia uzyskane przez tego rolnika, w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego. Przykładowo: gdy rolnik otrzymuje paszę dla zwierząt w zamian za to, że wykona pewne prace swoim kombajnem na cudzym polu.

 

Wówczas wykorzystanie pojazdu pozostaje w pośrednim, ale jednak w związku z posiadaniem przez rolnika swojego gospodarstwa rolnego. Gdyby bowiem nie pewne świadczenia, które uzyskał od innej osoby w związku z posiadanym przez siebie gospodarstwem, nie wykonywałby na rzecz tej osoby usług przy wykorzystaniu posiadanego przez siebie pojazdu.

Gdy w takim wypadku dojdzie do wypadku czy kolizji z użyciem tej maszyny, odpowiedzialność za szkodę pokrywa się w ramach ubezpieczenia OC rolnika, posiadacza pojazdu.

 

 

Ekwiwalent za pracę kombajnem

 

Jeżeli więc rolnik w zamian za udzieloną pomoc otrzymuje np. ziarno i słomę, które wykorzystuje w swoim gospodarstwie, można przyjąć, że istnieje funkcjonalny związek pomiędzy użyciem przez niego kombajnu na polu sąsiada, a prowadzeniem własnego gospodarstwa.

 

Za pracę na cudzym polu rolnik nie otrzymuje wprawdzie wynagrodzenia, ale uzyskuje konkretne korzyści we własnym gospodarstwie rolnym. Te korzyści polegają na konkretnym ekwiwalencie materialnym. Praca na cudzym gospodarstwie stanowi zatem źródło dodatkowych przychodów. I to uzasadnia użycie swej maszyny na cudzym polu i jej ubezpieczenie tylko z OC rolnika. Jednak wykupienie polisy na kombajn z OC pojazdów, choć jest droższym rozwiązaniem, w razie kolizji czy wypadku szerzej ochroni posiadacza maszyny.

 

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

https://agrokonsument.pl/polska-zboza-kukurydza-rzepak-agrokonsument/

Łukasz Opaliński
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc usługi prawne skierowane do firm i podmiotów indywidualnych.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: