15 - 05 - 2022
Fot. Pixabay

Weryfikacja kontrahenta: biała lista podatników VAT

Od 2019 roku zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT. To tzw. biała lista. Ma ona pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Przeczytasz o tym w Agrokonsument.pl

 

 

Co daje biała lista podatników VAT? Umożliwia ona:

 

 •  sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

 

Gdzie znaleźć białą listę podatników VAT

 

Lista ta jest prowadzona przez Krajową Administrację Skarbową (dalej „szef KAS”). Nie musisz nic robić, aby dane twojej firmy znalazły się na liście. Wszystkie potrzebne informacje KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje będą niepoprawne, będziesz mógł wystąpić do KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

 

Informacje zamieszczone w wykazie możesz wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy. Jeśli wpiszesz tylko fragment tej nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których wybierzesz właściwą firmę.

 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych w CEIDG, w wyszukiwarce, w polu „nazwa podmiotu” podaj imię i nazwisko przedsiębiorcy.

 

Pytając o dane wskazujesz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie danych wyszukiwanej firmy. Będzie na nim również unikalny identyfikator przypisany do twojego wyszukiwania. To potwierdzenie możesz wydrukować.

 

 

Co znajdziesz w wykazie białej listy?

 

W wykazie znajdziesz:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • status podmiotu;
 • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT;
 • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

 

 

Polska: ile zbóż, kukurydzy i rzepaku?

 

Numery rachunków na białej liście podatników VAT

 

Dla przedsiębiorców bardzo ważną informacją, którą znajdą w wykazie są numery firmowych rachunków bankowych. Są to tak zwane rachunki rozliczeniowe.

 

Te numery są publikowane tylko w przypadku zarejestrowanych podatników VAT lub podatników VAT, którzy zostali przywróceni do rejestru.

 

W wykazie nie znajdziesz danych firm (w tym numerów rachunków), które nie są podatnikami VAT, nawet jeżeli korzystają z konta firmowego – tych podmiotów biała lista nie obejmuje.

 

Krajowa Administracja Skarbowa rządzi

 

Rachunki, które widzisz na białej liście zostały pobrane automatycznie z baz Krajowej Administracji Skarbowej, po potwierdzeniu w STIR. STIR to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej. Pozwala on na analizę i przekazywanie informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Twój rachunek powinien zostać zgłoszony do STIR przez bank, który go prowadzi.

 

Są to te same numery rachunków firmowych, które podałeś do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (na przykład po założeniu konta firmowego w banku).

 

Jeśli numer lub numery rachunków, z których korzysta twoja firma, zmieniły się i nie podałeś tej informacji do swojego urzędu skarbowego, powinieneś je zaktualizować. Spółki zarejestrowane w KRS i spółki cywilne składają aktualizację bezpośrednio do urzędu skarbowego (NIP-8 i NIP-2), przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – przez CEIDG.

 

Także w przypadku zmiany urzędu skarbowego – poinformuj nowy urząd o posiadanych rachunkach firmowych (tzn. wskaż rachunki w zgłoszeniu aktualizacyjnym).

 

W wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe (ROR). Nie są to rachunki rozliczeniowe. Jeśli używasz takiego rachunku, twój kontrahent nie odnajdzie go w wykazie.

 

Sasza the owner: znany youtuber o swej motoryzacyjnej pasji

 

Co zrobić, jeżeli na białej liście nie ma rachunku firmy?

 

Jesteś podatnikiem VAT i masz rachunek bankowy, ale nie możesz znaleźć się na białej liście? Odpowiedz kolejno na trzy pytania i sprawdź co możesz zrobić w każdej sytuacji. Sprawdź, czy:

 1. masz rachunek firmowy (konto firmowe)?
 2. zgłosiłeś obecny rachunek firmowy do urzędu skarbowego?
 3. Twój bank przekazał numer twojego rachunku do STIR?

 

Jeśli odpowiedziałeś TAK na wszystkie 3 pytania i jesteś podatnikiem VAT, twoje konto firmowe powinno znaleźć się w wykazie.

 

Jak dodać rachunek bankowy do wpisu w CEIDG?

 

Jeśli twoja firma jest zarejestrowana w CEIDG, możesz zgłosić swój rachunek do urzędu skarbowego. Wykorzystaj Internet.

W elektronicznym wniosku podaj:

 

 • numer rachunku,
 • imię i nazwisko posiadacza rachunku,
 • typ rachunku (firmowy lub osobisty).

 

Określ też kraj siedziby banku (oddziału) i pełną nazwę banku.
Tę operację możesz przeprowadzić kilkukrotnie, jeśli chcesz dodać więcej niż jeden rachunek.

 

Nawet jeśli wcześniej podawałeś we wniosku do CEIDG numer rachunku bankowego nie będzie on widoczny w twoim wpisie. CEIDG przekazuje informację o numerze rachunku do urzędu skarbowego, ale jej nie archiwizuje. To też oznacza, że w twoim wpisie te pole będzie zawsze puste. Sprawdź numer rachunku zgłoszony do urzędu skarbowego.

 

 

https://agrokonsument.pl/zboza-podstawowe-powierzchnia-zbiory-polska-2021/

 

 

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy

 

Jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie, wówczas:

 

 • nie będziesz miał możliwości rozliczenia jako koszt wpłaconej kwoty;
 • ponosisz solidarnie ryzyko zaległości podatkowych kontrahenta, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

 

Dane podatników są aktualizowane raz dziennie w dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

 

Zaskarżenie koła łowieckiego, które odmawia szacowania szkód

Co ma rolnik do gospodarki CO2?

 

Opr. na podstawie informacji biznes.gov.pl

 

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: