16 - 04 - 2023
Fot. Pixabay

Działalność rolnicza, działy specjalne produkcji rolnej

Działalność rolnicza wymaga opłaty podatku rolnego, a działy specjalne produkcji rolnej – podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jakub Boberski, TaxAGroup na łamach Agrokonsument.pl

 

 

Działalność rolnicza to – zgodnie z treścią art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność polegająca na:

 

 1. wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również
 2. produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego,
 3. produkcji warzywniczej gruntowej, szklarniowej i pod folią,
 4. oraz produkcji roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczej,
 5. hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,
 6. produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb.

 

Działalnością rolniczą jest także:

 

 • działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą – licząc od dnia nabycia – co najmniej:
 • miesiąc – w przypadku roślin,
 • 16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt.

 

Powyższa działalność wymaga jedynie konieczności opłacania podatku rolnego.

 

 

Handel podlega podatkowi dochodowemu

 

Wystarczy jednak, że np. producent będzie przetrzymywać zakupione zwierzęta i rośliny przez okres krótszy od minimalnego okresu wskazanego w ustawie. Wówczas jego działalność nie będzie stanowić działalności rolniczej w rozumieniu ustawy. Wtedy obrót zwierzętami traktowany jest jako handel i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Bo definicją działalności rolniczej i podstawową jej cechą jest:

 

 • uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym,
 • pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce).

 

Działy specjalne a ustawa o PIT

 

Działy specjalne produkcji rolnej wg ustawy o PIT to uprawy:

 • w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
 • grzybów i ich grzybni,
 • roślin in vitro oraz
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
 • wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
 • hodowla dżdżownic, entomofagów, jedwabników,
 • prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

 

Jakub Boberski, Tax Advisors Group sp. z o.o.

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

Wojna trwa, ale pszenica z Ukrainy i Rosji płynie

 

 

Działalność rolnicza a stawki podatkowe.

Paliwo rolnicze w Polsce: zobacz, jak opiniowały to organizacje rolnicze.

Wyłudzenia VAT na pasze, paliwo, stal.

Co zawiera faktura VAT.

 

 

 

Jakub Boberski
Tax Advisors Group
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: