20 - 04 - 2022
Fot. Piotr Łuczak, Agrokonsument.pl

Dzierżawa gruntu: umiera właściciel, co dalej z umową?

Do redakcji Agrokonsument.pl docierają i takie przypadki. Rolnik obawia się o kontynuację dzierżawy ziemi, bo dotychczasowy właściciel gruntu zmarł, a na jego miejsce pojawiło się kilku spadkobierców.

 

 

Można uspokoić dzierżawcę, bo śmierć osoby oddającej nieruchomość rolną w dzierżawę nie powoduje rozwiązania umowy. Mowa jest o sytuacji, w której umowa:

 

  • jest zawarta na czas oznaczony (np. 10 lat);
  • bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania z przyczyn przewidzianych w umowie;
  • posiada datę pewną oraz
  • przedmiot dzierżawy został już wydany i jest we władaniu dzierżawcy.

 

Wtedy spadkobiercy zmarłej wydzierżawiającej osoby nie mają podstaw prawnych do wypowiedzenia umowy. Sam zgon osoby wydzierżawiającej nie powoduje wygaśnięcia dzierżawy.

 

 

Spadkobiercy: te same prawa co dzierżawca

 

 

Dzierżawa jako stosunek zobowiązaniowy wchodzi w skład spadku i wiąże spadkobierców. Innymi słowy, spadkobiercy wchodząc na miejsce zmarłego właściciela, nabywają te same prawa i obowiązki z tytułu umowy dzierżawy, co osoba zmarła.

 

Problem może pojawić się, gdy jest kilku spadkobierców i nie wiadomo komu uiszczać czynsz dzierżawny.

 

AGCO Academy, czyli Fendt dla studentów

 

Zapłata czynszu: Twoja inicjatywa

 

W nowej sytuacji prawnej, w której znalazł się nasz rolnik dzierżawiący grunt, musi wziąć inicjatywę w swe ręce. Musi wysłać pismo do znanych spadkobierców, aby w określonym terminie podali, kto jest uprawniony do spadku i ewentualnie przedłożyli kopię postanowienia sądu o dziedziczeniu lub odpowiednie zaświadczenie od notariusza.

Jeżeli sprawa spadkowa jest w toku i nie ma pewności, komu należy się czynsz dzierżawny, to wówczas dzierżawca winien wystąpić do sądu o umożliwienie złożenia czynszu do depozytu sądowego.

 

Opr. na podstawie artykułu „Dzierżawa gruntu będącego przedmiotem spadku” autorstwa mec. Wojciecha Lignowskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

Praca kombajnem: OC rolnika zamiast OC pojazdów?

Wojciech Lignowski
Radca prawny Wielkopolska Izba Rolnicza
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: