21 - 09 - 2022
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

KOWR: ceny czynszu dzierżawnego rosną

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w dzierżawie z Zasobu WRSP było 1 062,0 tys. ha. W tymże roku do Zasobu z dzierżawy powróciło 28,9 tys. ha. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

W pierwszym półroczu cena pszenicy ogłaszana przez GUS wyniosła 152,67 zł/dt. Skok spowodowany był zwyżką cen na rynkach żywnościowych spowodowany agresją Rosji na Ukrainę.

Bardzo to niepokoi rolników, którzy płacą stawki czynszu do KOWR za dzierżawione nieruchomości rolne z ZWRSP.

 

Czy wiesz jednak, że w 2021 r. średni czynsz w równowartości pszenicy oferowany przez dzierżawców za 1 ha gruntów rolnych wyniósł 13,3 dt?

W umowach zawieranych we wcześniejszych latach było to:

 

  • 2020 r. – 9,4 dt;
  • 2019 r. – 7,8 dt;
  • 2018 r. – 7,1 dt;
  • 2017 r. – 7,7 dt;
  • 2016 r. – 12,6 dt.

 

Najwyższe czynsze w 2021 r. płacono w województwie mazowieckim (22,4 dt/ha), małopolskim (19,3 dt/ha) i śląskim (18,3 dt/ha).

Najniższe w świętokrzyskim (6,8 dt/ha) i zachodniopomorskim (8,0 dt/ha).

 

W 2021 r. średni czynsz za 1 ha gruntów wynosił 13,3 dt pszenicy. To oznacza, że nastąpił wzrost o 29,5% w stosunku do 2020 r.

KOWR szacuje, że było to wynikiem większego udziału przetargów licytacyjnych w procesie rozdysponowania gruntów Zasobu WRSP.

 

Przetargi ograniczone w KOWR

 

Przetargi ograniczone ofertowe były najczęściej stosowane w Polsce północno-zachodniej. Przypomnijmy, że czynsze uzyskiwane za grunty rolne oscylowały przez początkowe lata funkcjonowania Zasobu WRSP wokół równowartości 2 dt pszenicy rocznie za 1 ha.

W umowach dzierżawy zawieranych od 2003 r. do 2016 r. poziom czynszu za grunty rolne systematycznie wzrastał. W 2019 r. i 2020 r. odnotowano poziom czynszu dzierżawnego na poziomie 7,8 dt i 9,4 dt pszenicy za 1 ha.

 

Väderstad i nowy agregat Carrier XT 425-625

 

Kto dzierżawi ziemię z ZWRSP?

 

Dzierżawcami nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. liczba umów dzierżawy z osobami fizycznymi wyniosła 64,5 tys. i stanowiła 96,9% wszystkich umów dzierżawy (66,6 tys.).

Osoby fizyczne z pozostających w dzierżawie 1 062,0 tys. ha dzierżawiły 62,3% powierzchni (tj. 661,6 tys. ha). W 2021 r. liczba umów dzierżawy wzrosła o 1,6 tys. w stosunku do umów dzierżawy na koniec 2020 r.

Wśród gruntów pozostających w dzierżawie znajdowały się m.in. grunty pod stawami rybnymi – 16,8 tys. ha i jeziorami o wodach stojących – 1,1 tys. ha.

 

Ograniczenia po zakupie nieruchomości rolnej

 

Ile ziemi wróciło do ZWRSP w 2021 r.?

 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w dzierżawie z Zasobu WRSP było 1 062,0 tys. ha.

W tymże roku do Zasobu z dzierżawy powróciło 28,9 tys. ha. Największa liczba umów dzierżawy wygasła lub została rozwiązana w grupach obszarowych do 10 ha (87,1% wszystkich umów wygasłych lub rozwiązanych i 71,0% wszystkich umów zawartych).

Umowy te dotyczyły tylko 10,6% powierzchni. Umowy na dzierżawę relatywnie małych powierzchni często były zawierane na stosunkowo krótkie okresy. Największe powierzchnie gruntów pochodziły z grup obszarowych 100 ha i więcej – ogółem 67,9% powierzchni (łącznie z gruntami wyłączanymi z trwających umów).

Na 31 grudnia 2021 r. umowy na dzierżawę nieruchomości do 1 ha obejmowały powierzchnię 8,6 tys. ha (0,8% powierzchni Zasobu WRSP pozostającej w dzierżawie).

Natomiast umowy na dzierżawę nieruchomości 100 ha i większych dotyczyły 548,7 tys. ha. To 51,7% powierzchni aktualnych dzierżaw.

 

Opr. na podstawie materiałów KOWR

 

Dobre żniwa 2022: dużo zboża, ale w magazynach

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: