13 - 02 - 2022
Fot. Claas

Prace polowe rolnika a kwarantanna covid

Niejednego rolnika czynnego zawodowo złapał covid. Pytanie, czy siedząc na kwarantannie i do tego w kabinie maszyny, może prowadzić prace polowe poza siedliskiem? Radzi prawnik Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Agrokonsument.pl

 

O obowiązku poddania się kwarantannie decyduje Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) na okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Sama kwarantanna może być zastosowania wobec tej samej osoby więcej niż jednokrotnie, tak długo aż nie zostanie stwierdzony brak zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

 

Kwarantanna covid i zakaz opuszczania domu

 

Generalnie istnieje zakaz opuszczania miejsca kwarantanny, chyba że organ inspekcji sanitarnej postanowi inaczej. Jeżeli nie ma decyzji Inspekcji, o kwarantannie może zdecydować lekarz w trybie przewidzianym w art. 35 Ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Warunki odbywania kwarantanny reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Czytamy w nim, że:

  • osoba poddana obowiązkowi kwarantanny odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi;
  • skierowany na kwarantannę informuje sanepid o tych osobach;
  • tym samym osoba poddana kwarantannie podlega jej wraz z domownikami oraz osobami razem z nią gospodarującymi;
  • kwarantanna odbywana w miejscu zamieszkania – w przypadku rolnika będzie miała miejsce najczęściej obrębie jego siedliska;
  • osoby objęte kwarantanną mają prawo do poruszania się po tym terenie, w tym w szczególności możliwość dalszego prowadzenia działalności rolniczej;
  • możliwe zatem pozostaje zajmowanie się takimi pracami jak opieka nad inwentarzem żywym;
  • podobnie rzecz się przedstawia z prowadzeniem prac polowych na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego osoby poddanej kwarantannie, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać poza teren tego gospodarstwa.

 

Dojazd do pól na kwarantannie

 

Co, gdy trzeba opuścić siedlisko, by dotrzeć do dalej położonych pól? Nie ma na to odpowiedzi. Wykładnia przepisów skłania do przyjęcia, że w takiej sytuacji osoba poddana kwarantannie nie powinna opuszczać terenu swojego gospodarstwa. Rozwiązaniem może okazać zwrócenie się do sanepidu. Służba ta w orzeczeniu o obowiązku poddania się kwarantannie może pozwolić rolnikowi na dojazd  do jego pól wyłącznie w celu prowadzenia na nim zabiegów agrotechnicznych. Oczywiście, najkrótszą drogą bez prawa kontaktu z osobami trzecimi
W przeciwnym wypadku – będą złapanym przez policję – za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna w wysokości 30 tys. zł.

 

Opr. na podstawie tekstu „Praca rolnika podczas kwarantanny” autorstwa mec. Wojciecha Lignowskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza

 

 

Droga konieczna: co musisz o niej wiedzieć?

Ile kosztuje przekazanie gospodarstwa rolnego?

Ulga w podatku rolnym na silos.

Jak rozwiązać umowę z doradcą rolnym?

 

 

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

 

 

Wojciech Lignowski
Radca prawny Wielkopolska Izba Rolnicza
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: