26 - 03 - 2022
Fot. Piotr Łuczak, Agrokonsument.pl

Więcej kasy na paliwo rolnicze tak! Ale kto jak opiniował?

Tylko 3 z 50 organizacji rolniczych walczyły o wyższą dopłatę do paliwa rolniczego. Czy chcesz poznać prawdę, jak głosowało Twoje ugrupowanie, z którym sympatyzujesz? Czytaj w Agrokonsument.pl

 

Aż 50 organizacji było uprawnionych do konsultacji nad zwiększeniem zwrotu dla producentów rolnych z tytułu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Projekt ustawy był im przedłożony od czerwca 2021.

Okazuje się, że jedynie 5 organizacji związanych z rolnictwem raczyło zająć się tą sprawą, a 3 o nią zawalczyły.

 

Wygląda na to, że pozostałe – zwłaszcza reprezentujące rolników, nie zainteresowały się tym, by więcej grosza wpadło do kieszeni rolników!

 

Federacja, zbożowcy, Solidarność i izby rolnicze

 

Informację zwrotną o tym, że nie zgłaszane są żadne uwagi ws. dopłat na paliwo rolnicze wysłały rządowi:

  • Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” (rolnictwo? – red.) oraz
  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

 

Konkretne sugestie lub uwagi przygotowały:

  • Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych,
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz
  • Krajowa Rada Izb Rolniczych – reprezentująca 16 izb wojewódzkich.

 

Uwagi dotyczyły zwiększenia limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych do 126 oraz 130 litrów. Uwagi te nie zostały uwzględnione w projekcie ustawy.

 

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zgłosił propozycję dotyczącą składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych posiadających grunty w różnych gminach, do jednej gminy. Uwaga te nie została uwzględniona.

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła uwagę dotyczącą zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła oraz wprowadzenia dodatkowego limitu zużywanego oleju napędowego do trzody chlewnej, owiec, kóz i koni. Propozycje te nie ujęto w projekcie.

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” zaproponował podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do poziomu pełnej wysokości stawki.

 

Uwaga ta była – jak twierdzi resort rolny – bezprzedmiotowa, ponieważ określenie stawki zwrotu podatku akcyzowego jest regulowane przez rozporządzenie Rady Ministrów.

 

Komisja Europejska zbada zapasy zbóż w Polsce?

 

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego w aplikacji?

 

Poniżej podajemy listę wszystkich organizacji, które miały opiniować projekt zmian w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).

Organizacji jest 50, a tylko kilka raczyło zająć się sprawą.

 

Dokument trafił do:

 

1. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”,

2. Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA”,

3. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

4. Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA”,

5. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”,

6. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,

7. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP,

8. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,

9. Krajowej Rady Spółdzielczej,

10. Krajowej Rady Izb Rolniczych,

11. Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,

12. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

13. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,

14. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”,

15. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

16. Forum Związków Zawodowych,

17. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,

18. Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność ’80,

19. Krajowej Federacji Producentów Zbóż,

20. PROM – Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,

21. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,

22. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,

23. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku,

24. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,

25. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych,

26. Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,

27. Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu,

28. Związku Sadowników Polskich,

29. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,

30. Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie,

31. Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków,

32. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,

33. Business Centre Club,

34. Konfederacji Lewiatan,

35. Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,

 

 

Ubezpieczenia rolne 2022: dużo pieniędzy, nowi gracze, nowe produkty

 

 

36. Związku Banków Polskich,

37. Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego,

38. Związku Polskich Przetwórców Mleka,

39. Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy,

40. Polskiej Izby Mleka,

41. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,

42. Polskiej Izby Handlu,

43. Federacji Gospodarki Żywnościowej RP,

44. Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,

45. Związku Rzemiosła Polskiego,

46. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

47. Łukowsko-Obszańskiego Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu,

48. Polskiej Federacji Ziemniaka,

49. Ogólnopolskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu,

50. Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Augustowie oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Warto dodać, że rząd prowadzi prace analityczne nad wdrożeniem aplikacji, za pośrednictwem której będą składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, w ramach których rozważona zostanie propozycja składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych posiadających grunty w różnych gminach, do jednej gminy.

 

A jak za paliwo płacą Niemcy, Francuzi i Hiszpanie?

Więcej kasy na paliwo rolnicze w 2022 r.

Paliwo rolnicze w Polsce: zobacz, jak opiniowały to organizacje rolnicze.

Wyłudzenia VAT na pasze, paliwo, stal.

Co zawiera faktura VAT.

 

opr. pł

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: