01 - 02 - 2023
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Ekoschematy i nowa WPR: Forum Rolnicze w Poznaniu

Dziś w Poznaniu, a później w innych miastach regionu. Wielkopolska Izba Rolnicza przez luty kontynuuje serię Forów Rolniczych. To na nich omawiane będą nowe zasady funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej. Patronem wydarzenia jest redakcja Agrokonsument.pl

 

Trwa seria tegorocznej edycji Forów Rolniczych. Spotkania odbyły się już w zaplanowanych na styczeń lokalizacjach Wielkopolski. W lutym kolejne zebrania z rolnikami. Plan – kliknij tutaj.

 

Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z rewolucji, jakie niesie tzw. KPS – Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. To na jego podstawie wypłacane będą płatności dla rolników, ale na odmiennych niż dotychczas zasadach.

Okazuje się, że KPS powstał niestety – zza urzędniczego biurka – i nie uwzględnia postulatów polskich rolników.

 

Prof. Tomasz Piechota, uprawa konserwująca: to gleba jest główną infrastrukturą rolnika

 

Konieczne zmiany w KPS

 

Zmiany w KPS powinny nastąpić i są wynikiem presji, między innymi Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz innych organizacji rolniczych.

Planowane zmiany powinny obejmować:

 

  • rozdzielne potraktowanie zbóż oraz rzepaku w ekoschematach oraz warunkowości, co jest szczególnie istotne dla planowania przez rolników właściwego płodozmianu;
  • rozdzielne potraktowanie zbóż jarych i ozimych w GAEC 7, które w obecnej wersji KPS traktowane są łącznie;
  • odstąpienie od warunku zwiększenia powierzchni bytowej o 20% w przypadku ekoschematu „Dobrostan zwierząt” w celu realizacji pozostałych wariantów poprawy dobrostanu.
  • Innymi słowy, rolnik będzie mógł otrzymać dopłatę do podwyższonego dobrostanu, np. utrzymania zwierząt na ściółce, nie zmniejszając obsady zwierząt o 20% w stosunku do obowiązujących przepisów;
  • odstąpienie od warunku nieutrzymywania zwierząt na uwięzi, jeśli chce się skorzystać z innych wariantów poprawy dobrostanu.

 

Samorząd zakłada, że te pozytywne zmiany będą mogły obowiązywać od 15 marca 2023 roku. Zatem wdrożenie korzystnych dla rolników rozwiązań będzie mogło nastąpić już od pierwszego naboru w ekoschematach stanowiących dobrowolną część płatności bezpośrednich.

 

Wielkopolskie Fora Rolnicze 2023: ekoschematy i Wspólna Polityka Rolna

 

Zmiany w płatnościach

 

W związku z wejściem w życie Krajowego Planu Strategicznego rolników czekają zmiany związane ze:

  • spełnianiem warunków pozyskania dopłat bezpośrednich i
  • uzyskaniem dodatkowych płatności za określone działania korzystne dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt.

Najważniejsze zmiany obejmują rezygnację z zazielenienia i zasad wzajemnej zgodności, w miejsce których wchodzi wzmocniona warunkowość. To normy dotyczące:

  • utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) oraz
  • podstawowych wymogów w zakresie zarządzania (SMR).

 

W filarze I pojawiają się natomiast ekoschematy – dobrowolne jednoroczne zobowiązania korzystne dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt.

Szerzej o tym w kolejnych materiałach.

 

Opr. na podst. Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

Telemetria i 365FarmNet oszczędzają środki produkcji i chronią środowisko

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: