13 - 03 - 2023
Fot. Pöttinger

Gleba, Twój warsztat: agrotechnika, narzędzia czynne i bierne od Poettinger

Bez gleby rolnik nic nie wymyśli. Ale coraz bardziej zróżnicowane wyzwania pogodowe wymuszać będą  coraz bardziej czujne podejście do agrotechniki. Liczyć się będzie świadomy wybór specjalistycznych kombinacji narzędzi do uprawy gleby. Dobra oferta od Poettinger. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

Niedobór wody w połączeniu z pozostałymi wyznacznikami polityki klimatycznej, zmuszają do poszukiwania oszczędnych, uproszczonych technologii uprawy roli i roślin. Kluczowe znaczenie ma tutaj dobór maszyn i narzędzi do uprawy pożniwnej oraz przedsiewnej.

Uproszczona uprawa roli oznacza dzisiaj:

 • minimalną ingerencję w wierzchnią warstwę roli;
 • możliwie dobre wymieszanie resztek pożniwnych z równoczesnym ich równomiernym rozmieszczeniem we wzruszonej warstwie oraz na powierzchni;
 • zmniejszenie parowania nawet za cenę pozostawienia mulczu na powierzchni;
 • zapewnienie jak najlepszych warunków do kiełkowania nasion roślin uprawnych.

 

Tego nie da uniwersalna uprawa płużna. Konieczne staje się stosowanie narzędzi i maszyn uprawowych, operujących w wąskim zakresie tolerancji warunków glebowych.

Dlatego wraz Pöttinger przygotowaliśmy serię artykułów, które rozwijają te tematy:

 

 

#1. Agrotechnika gleby a ekoschematy

 

Oczywiście, każdy rolnik może zrezygnować z pomocy w formie ekoschematów, jednak nie zwolni go to z obowiązków warunkowości.

Niestety, jej rygory godzą w ekonomikę produkcji na gruntach rolnych. Dlatego należałoby zacząć analizować możliwość, a nawet konieczność stosowania w gospodarstwie nowoczesnych narzędzi i maszyn uprawowych, zapewniających realizację obowiązkowych celów środowiskowych – oszczędności wody, ochrony próchnicy glebowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Szerzej:

Zmienne warunki klimatyczne i ekoschematy: trzeba zmienić agrotechnikę gleby – kliknij tutaj.

 

 

#2. Zarządzanie wodą rolniczą

 

Rolnik powinien zarządzać wodą w glebie. Woda glebowa występuje jako:

 • kapilarna,
 • błonkowa,
 • woda higroskopijna.

Praktycznie dostępna dla roślin jest tylko woda kapilarna, utrzymująca się i wędrująca w kanalikach glebowych.

Rośliny pobierają wodę przez włośniki korzeniowe, a intensywność poboru wody zależy od średnicy kanalików (porów) glebowych wg zasady: im mniejsze pory, tym trudniejszy lub wręcz niemożliwy pobór wody.

Szerzej:

Chroń wodę glebową w czasie agrotechniki – kliknij tutaj.

 

 

#3. Techniki chroniące wodę i glebę

 

W gospodarstwie niezbędne będzie konsekwentne i umiejętne stosowanie technik oraz technologii produkcji, chroniących wodę i glebę.

To m.in.:

 • prawidłowe zmianowanie,
 • wysiew międzyplonów,
 • gospodarka resztkami pożniwnymi,
 • szybka uprawa ścierniskowa,
 • uproszczona uprawa,
 • pozostawianie zimowej okrywy pól, likwidacja podeszwy płużnej,
 • nawożenie organiczne – czyli właściwe gospodarka węglowa w glebie,
 • nowe odmiany o podwyższonej odporności na suszę,
 • właściwe nawożenie potasem i wapnowanie,
 • mała retencja.

Szerzej:

Ochrona węgla w glebie, czyli gospodarka próchnicą – kliknij tutaj.

 

#4. Narzędzia czynne oraz bierne

 

Brona wirnikowa czy talerzowa: specjalistyczna agrotechnika Pöttinger – kliknij tutaj.

 

Brona wirnikowa czy talerzowa: specjalistyczna agrotechnika Poettinger

 

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: