02 - 02 - 2023
Fot. Poettinger

Zmienne warunki klimatyczne i ekoschematy: trzeba zmienić agrotechnikę gleby

Coraz bardziej zróżnicowane wyzwania pogodowe wymuszać będą na producentach rolnych coraz bardziej czujne podejście do agrotechniki. Liczyć się będzie świadomy wybór specjalistycznych kombinacji narzędzi do uprawy gleby.

 

W nowym okresie programowania Wspólnej Polityki Rolnej od 2023 r. przed rolnikami z większymi gospodarstwami stoją wyzwania związane z tzw. warunkowością, czyli zasadami cross compliance + Zazielenieniem.

W zakresie dotyczącym uprawy roli, warunkowość jest obowiązkowa i obejmuje z normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Jako „zachętę” ekonomiczną dla realizacji celów warunkowości, przewiduje się dofinansowanie w postaci ekoschematów.

W szczególności ma być to uprawa:

  • konserwująca bezorkowa z mulczowaniem lub
  • uproszczona lub
  • pasowa.

 

W kontekście coraz bardziej dotkliwych zmian klimatycznych warunkowość i – z drugiej strony – możliwa pomoc ekonomiczna na realizację ww. celów, zmusi większość rolników do zmian.

Poszukiwane będą optymalne, w warunkach konkretnego gospodarstwa rolnego, sposoby rozwiązania dylematów techniczno-organizacyjnych związanych z uproszczonymi systemami uprawy roli.

Oczywiście, każdy rolnik może zrezygnować z pomocy w formie ekoschematów, jednak nie zwolni go to z obowiązków warunkowości.

Niestety, jej rygory godzą w ekonomikę produkcji na gruntach rolnych. Dlatego należałoby zacząć analizować możliwość, a nawet konieczność stosowania w gospodarstwie nowoczesnych narzędzi i maszyn uprawowych, zapewniających realizację obowiązkowych celów środowiskowych – oszczędności wody, ochrony próchnicy glebowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

 

 

Własne pasze objętościowe poprawiają opłacalność produkcji mleka

 

Dobór narzędzi do uproszczonej uprawy gleby

 

Niedobór wody w połączeniu z pozostałymi wyznacznikami polityki klimatycznej, zmuszają do poszukiwania oszczędnych, uproszczonych technologii uprawy roli i roślin. Kluczowe znaczenie ma tutaj dobór maszyn i narzędzi do uprawy pożniwnej oraz przedsiewnej.

Uproszczona uprawa roli oznacza dzisiaj:

  • minimalną ingerencję w wierzchnią warstwę roli;
  • możliwie dobre wymieszanie resztek pożniwnych z równoczesnym ich równomiernym rozmieszczeniem we wzruszonej warstwie oraz na powierzchni;
  • zmniejszenie parowania nawet za cenę pozostawienia mulczu na powierzchni;
  • zapewnienie jak najlepszych warunków do kiełkowania nasion roślin uprawnych.

 

Tego nie da uniwersalna uprawa płużna. Konieczne staje się stosowanie narzędzi i maszyn uprawowych, operujących w wąskim zakresie tolerancji warunków glebowych.

A do tego: wymagających od użytkownika większej uwagi co do zakresu regulacji elementów roboczych, nie mówiąc o obiektywnych ograniczeniach w konkretnych zastosowaniach.

W większych gospodarstwach o dużej zmienności glebowej realizacja celów uproszczenia uprawy będzie wymagała wręcz rozszerzenia asortymentu maszyn i narzędzi uprawowych.

Przynajmniej użycia zamiennych elementów roboczych w dostosowaniu do konkretnych okoliczności.

 

Czy coś grozi za przekroczenie 300 ha? Gospodarstwo rodzinne cz. 1

 

 

Narzędzia czynne czy bierne?

 

W uproszczonych systemach uprawy rolnik ma zawsze dylemat, czy wybrać narzędzie bierne czy aktywne. Narzędzia aktywne, przy tej samej szerokości roboczej, są z reguły droższe w zakupie i wymagają wyższych mocy ciągnika. Do tego silnie, w sposób mechaniczny, oddziałują na glebę. Z racji pokonywania większych oporów gleby generują też wyższe zużycie paliwa na jednostkę powierzchni.

 

Zaletą narzędzi biernych jest niższa cena nabycia w przeliczeniu na 1 m szerokości roboczej oraz niższe zużycie jednostkowe paliwa, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na moc.

Szerzej o obu typach urządzeń – kliknij tutaj.

 

Chroń wodę glebową podczas agrotechniki

Dlaczego warto chronić glebę przed nadmiernym nagrzaniem

Agrotechniczna ochrona zasobów wody glebowej

 

Wysiew międzyplonów: TEGOSEM – siewnik do poplonów | TERRADISC T Krótkie składne ciągnione brony talerzowe | PÖTTINGER Polska (poettinger.at)

Uproszczone metody upraw: Siewniki | PÖTTINGER Polska | siew uproszczony, siew bezorkowy, siewnik zbożowy, siewnik do rzepaku, uprawa bezorkowa (poettinger.at)

Płytkie wzruszenie ścierniska: Brony talerzowe | PÖTTINGER Polska | talerzówka, brona dyskowa, uprawa bezorkowa (poettinger.at)

Siew bezpośrednio w ściernisko: Uniwersalny siewnik na każdą okoliczność | TERRASEM Siewniki do siewu w mulcz | PÖTTINGER Polska (poettinger.at)

 

Opracowano na podst. materiałów Poettinger

 

 

Pöttinger Polska
Pöttinger Polska sp. z o.o.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: