25 - 05 - 2022
Fot. Pixabay

Służebność przesyłu i opodatkowanie VAT

Kiedy właścicielowi gruntu należy się odszkodowanie za infrastrukturę przesyłową na jego gruncie? Za gazociąg, wodociąg, linię energetyczną? Jakub Boberski z TaxAGroup wyjaśnia pojęcie służebności przesyłu na łamach Agrokonsument.pl

 

 

Służebność przesyłu jest wyjaśniona w Kodeksie cywilnym. Pozwala ona korzystać z cudzej nieruchomości, ale tylko we ograniczonym zakresie w obrębie budowanych urządzeń. Mogą nimi być urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu czy energii elektrycznej.

 

Służebność przesyłu a wynagrodzenie

 

W zamian za zgodę na ustanowienie służebności przesyłu, właściciel gruntu może otrzymać zapłatę. Nie ma znaczenia, czy wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu wypłacane jest jednorazowo, czy okresowo. I tak spełnia przesłankę świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej.

 

 

Spichlerz Jaskóły: kukurydza w silosach Riela Polska – film

 

 

Opodatkowanie VAT za udostępnienie pola dla gazociągu?

 

Czy wynagrodzenie tego typu podlega opodatkowaniu VAT? Tak – jeżeli istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym.

VAT wynagrodzenia za linię energetyczną na swym polu zapłaci nawet rolnik ryczałtowy. Uwaga. Rolnika obejmie zwolnienie podmiotowe (art. 113 ustawy o VAT) – dopóki wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w roku podatkowym kwoty 200 tys. PLN.

 

Przypomnijmy, że:

  • zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej,
  • dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz
  • świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

 

Jakub Boberski, Tax Advisors Group Sp. z o. o.

 

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

Brazylia: teraz trwają pierwsze żniwa kukurydzy

 

 

Jakub Boberski
Tax Advisors Group
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: