31 - 12 - 2023
Fot. Pixabay

Prawo do błędu dla nowego przedsiębiorcy

Prawo do błędu – reguła wprowadzona 1 stycznia 2020 roku. Dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność nie dłużej niż jeden rok. Agrokonsument.pl

 

 

Masz prawo do błędu jeśli łącznie spełniasz dwa warunki:

 

  •  jesteś wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli prowadzasz działalność jako osoba fizyczna lub w ramach spółki cywilnej;
  • od momentu podjęcia przez ciebie działalności nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

 

Uwaga! Masz prawo do błędu, kiedy podejmujesz działalność po raz pierwszy i kiedy prowadziłeś firmę wcześniej, ale ją zamknąłeś lub zawiesiłeś.

 

W tym ostatnim przypadku, żeby móc skorzystać z prawa do błędu, musi minąć co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

 

Są pieniądze na BHP w rolnictwie: pożyczka AGRO

 

Pouczenie zamiast mandatu lub kary

 

Jeśli firma, która jest objęta prawem do błędu, naruszy przepisy związane z prowadzoną działalnością, właściwy organ, przed nałożeniem grzywny (w drodze mandatu karnego) albo wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, wezwie ją do usunięcia:

 

  • stwierdzonych naruszeń przepisów oraz
  • skutków tych naruszeń, jeżeli takie skutki wystąpiły.

 

Jeżeli przedsiębiorca – w wyznaczonym terminie – przestanie naruszać prawo i usunie skutki tego naruszenia, to:

 

  • nie będzie podlegać karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, albo
  • właściwy organ, w drodze decyzji, odstąpi od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestanie na pouczeniu.

 

Podobnie będzie w przypadku, w którym przedsiębiorca sam, bez wezwania organu albo składania zobowiązania, przestanie naruszać przepisy, a także usunie skutki naruszenia i powiadomi o tym odpowiedni organ. Także wtedy organ odstąpi od ukarania przedsiębiorcy i poprzestanie na pouczeniu.

 

Nowość od Väderstad: drapieżny kultywator zębowy Cultus HD

 

Kiedy przedsiębiorca nie ma prawa do błędu?

 

Prawo do błędu nie dotyczy wszystkich naruszeń prawa. Przedsiębiorca nie będzie mógł z niego skorzystać, jeśli:

 

  • naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały nadwątlone już przez przedsiębiorcę w przeszłości,
  • naruszenie przepisów prawa jest rażące,
  • nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub wywołały one nieodwracalne skutki,
  • przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

Zaskarżenie koła łowieckiego, które odmawia szacowania szkód

Co ma rolnik do gospodarki CO2?

 

 

Opr. na podstawie informacji biznes.gov.pl

 

 

Sasza the owner: znany youtuber o swej motoryzacyjnej pasji

 

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: