18 - 02 - 2022
Fot. Pixabay

Obawa przed fiskusem: jak zwiększyć bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych?

Z jakich narzędzi możesz skorzystać, by zmniejszyć ryzyko, że nieprawidłowo zinterpretujesz przepisy podatkowe? Albo nie dopełnisz swoich obowiązków podatkowych? Czytaj w Agrokonsument.pl

 

Nie zawsze interpretacja przepisów jest jednolita. Przedsiębiorca, który nieprawidłowo zinterpretuje przepisy prawa podatkowego,może narazić się na negatywne konsekwencje, takie jak:

 

 • zapłata odsetek od zaległości podatkowej,
 • ustalenie przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • poniesienie odpowiedzialności za zobowiązania osoby trzeciej,
 • pominięcie dla celów podatkowych dokonanych czynności.

 

Dlatego warto, aby przedsiębiorca pamiętał o dostępnych instytucjach prawa podatkowego, które mają charakter ochronny – pomagają przedsiębiorcy zabezpieczyć się przed ewentualnym naruszeniem przepisów prawa podatkowego.

 

Instytucje ochronne w prawie podatkowym

 

Najważniejsze instytucje tego typu to:

 

 • ogólne interpretacje przepisów prawa podatkowego i objaśnienia podatkowe,
 • indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego,
 • umowa o współdziałaniu i porozumienia podatkowe,
 • opinie zabezpieczające,
 • zaświadczenia i wiążące informacje o stawkach (VAT).

 

Z perspektywy przedsiębiorców prawidłowe określenie obowiązków i obciążeń podatkowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Wszelkie rozbieżności w interpretacji przepisów prawa podatkowego oznaczają dla firm realne ryzyko niewywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków czy też ryzyko zaniżenia należnych podatków.

 

Żeby wyeliminować ryzyko wynikające z różnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Minister Finansów ma prawo wydawać:

 

 • ogólne interpretacje przepisów prawa podatkowego – z urzędu lub na wniosek,
 • objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania wskazanych przepisów – z urzędu.

 

 

Interpretacje ogólne

 

Interpretacje podatkowe mają być narzędziem zapewniającym jednolite stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe. W przypadku interpretacji ogólnej podatnik musi wykazać, że są różne interpretacje danego przepisu i zwrócić się z prośbą do Ministra o wydanie jednolitego stanowiska w tej sprawie.

 

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej składa się do Ministra Finansów. Trzeba wówczas:

 

 • złożyć go na urzędowym formularzu,
 • zapłacić opłatę od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej,
 • wskazać przepisy prawa podatkowego wymagające wydania interpretacji ogólnej,
 • wskazać niejednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach i interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

 

Interpretacja ogólna może zostać wydana, gdy wobec osoby składającej wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe. Podobnie nie może toczyć się kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa.

 

Interpretacja ogólna

 

W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów wskazuje:

 

 • opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego,
 • wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym.

 

Interpretacja ogólna jest pismem Ministra Finansów zawierającym wykładnię przepisów prawa podatkowego na tle zaistniałych rozbieżności powstałych wskutek stosowania tych przepisów przez podległe mu organy podatkowe.

 

Ciągniki, siewniki i opryskiwacze: do leasingu proszę!

 

 

Interpretacja ogólna nie stanowi źródła prawa

 

Z perspektywy podatnika zastosowanie się do interpretacji ogólnej ma istotny walor ochronny. Powoduje objęcie go ochroną prawną tylko z tego względu, że postępował w zaufaniu do stanowiska wyrażonego w interpretacji urzędowej.

 

Objaśnienia podatkowe

 

Minister Finansów jest uprawniony do wydawania objaśnień podatkowych. Objaśnienia podatkowe to kolejna obok interpretacji ogólnych forma zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego.
Istotą objaśnień podatkowych jest powiązanie treści przepisu z jego praktycznym zastosowaniem w odniesieniu do przykładowych sytuacji, które mogą dotyczyć podatników.

 

Zakres objaśnień określa jednak Minister Finansów, a nie podatnicy. Oznacza to, że nie wszystkie wątpliwości podatnika zostaną rozwiane w ramach objaśnień podatkowych.

 

Z perspektywy podatnika istotne jest jednak, że objaśnienia podatkowe zapewniają mu ochronę prawną w przypadku zastosowania się do ich treści.

 

Więcej kasy na paliwo rolnicze w 2022 r.

Paliwo rolnicze w Polsce: zobacz, jak opiniowały to organizacje rolnicze.

Wyłudzenia VAT na pasze, paliwo, stal.

Co zawiera faktura VAT.

 

 

 

Opr. na podstawie informacji biznes.gov.pl

 

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: