29 - 03 - 2023
Fot. firmowe

Okrągły Stół Zbożowy: minister Kowalczyk ustępuje przed postulatami agrobiznesu

W nocy 9 marca br. o godz. 22:30 zakończył się Okrągły Stół Zbożowy. Po wielogodzinnych rozmowach minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk złożył swój podpis pod 11-punktową wspólną propozycją rolników, przetwórców i eksporterów.

 

Przytaczamy treść dokumentu, który późnym wieczorem udostępniła Izba Zbożowo-Paszowa.

 

Czytamy w nim:

 

My, przedstawiciele sektora rolno-spożywczego – rolnicy, producenci rolni, firmy handlowe i eksporterzy, zgodnie i w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe Polski, a także stabilizację sytuacji na krajowym rynku rolnym, wzywamy rząd do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz:

 

 1. Przywrócenia ceł oraz wprowadzenia kaucji na tranzyt i na artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy do poziomu równowagi cenowej z cenami na rynku polskim.
 2. Wprowadzenia „Tarczy dla branży rolno-spożywczej” w wysokości co najmniej 10 mld zł, jako rekompensaty z tytułu kryzysu na rynku zbóż, rzepaku i artykułów rolno-spożywczych wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę.
 3. Zdjęcia z polskiego rynku, do końca czerwca 2023 roku, nadmiaru zbóż i rzepaku poprzez eksport oraz wykorzystanie na cele energetyczne.
 4. Wprowadzenia nowelizacji ustawy o biopaliwach wg załącznika przygotowanego przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych, w terminie do końca maja 2023 roku, jako ważnego elementu stabilizacji dochodów rolniczych.
 5. Dokonania zmian w budżecie Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027 poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania z budżetu krajowego do maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez Komisję Europejską, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowego Planu Strategicznego.
 6. Dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150, 200 zł do 1 tony pszenicy, kukurydzy i rzepaku, w zależności od odległości od portów bałtyckich (Rząd RP wystąpi do KE o zgodę na udzielenie pomocy).
 7. Wprowadzenia do obrotu z Ukrainą jedynie paliw z dodatkiem biokomponentów krajowego pochodzenia tj. do oleju napędowego – 20%, do etyliny – 10%.
 8. Rozwoju infrastruktury transportowej, magazynowej, przeładunkowej.
 9. Zwiększenia przepustowości portów.
 10. Priorytetyzacji transportu i przeładunku zboża względem innych towarów.
 11. Otwarcia nowych rynków zbytu poprzez:

a. promocję polskiego zboża i produktów zbożowych;

b. realne wsparcie dyplomacji ekonomicznej;

c. efektywną współpracę służb dyplomatycznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i agencji rządowych z sektorem handlowym;

d. sprawne uzgodnienia fitosanitarne – ujednolicenie sposób działania poszczególnych placówek fitosanitarnych w Polsce.

 

Podpisani – zobacz zdjęcie artykułu.

 

Opr. na podstawie materiałów Izby Zbożowo-Paszowej

 

Lecą jaja w ministra rolnictwa, a polityka rolna w Polsce od lat to fikcja

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: