17 - 11 - 2023
Fot. firmowe

Międzyplon: niedoceniona podstawa zdrowej gleby

Profesjonalny rolnik będzie wykorzystywał międzyplon do budowy zdrowej gleby. Uprawa międzyplonu ma duże znaczenie ze względu na zwiększanie biologicznej aktywności, odbudowę próchnicy i żyzności gleby.

 

 

Zmiany klimatu i związane z nimi coraz częściej występujące zjawiska, takie jak susze czy ulewne deszcze, stawiają przed rolnikami duże wyzwania. Jak chronić swoje uprawy i nie tracić plonów?

Zdrowa gleba odporna na skutki zmian klimatu ma coraz większe znaczenie dla zachowania opłacalności upraw. Stąd wzrost zainteresowania rolnictwem regeneratywnym.

Rolnictwo regeneratywne polega na wdrażaniu w gospodarstwie rolnym praktyk, które służą naturalnej regeneracji gleby i jej uzdrowieniu.

 

Praktyki regeneratywne a fizyka i chemia gleby

 

Rolnictwo regeneracyjne zwiększa żyzność i odporność gleby na trudne warunki atmosferyczne. Promotorem rolnictwa regeneratywnego w Polsce jest Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra, która we współpracy EIT Food – wiodącą europejską inicjatywą w zakresie innowacji w dziedzinie żywności – realizują program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie.

W ramach Programu Fundacja wspiera rolników w przejściu na rolnictwo regeneratywne, ukazując korzyści ze stosowania zintegrowanych praktyk regeneratywnych w gospodarstwie.

Jedną z praktyk stosowanych w ramach rolnictwa regeneratywnego są międzyplony.

 

Rolnictwo regeneratywne: Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra zaprasza na szkolenia

 

 

Dlaczego międzyplon?

 

Międzyplon (poplon) to rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi. Międzyplony przeznaczone są zazwyczaj na zielonkę, siano, kiszonkę, a także jako zielony nawóz. Uprawa międzyplonu ma duże znaczenie ze względu na zwiększanie biologicznej aktywności, odbudowę próchnicy i żyzności gleby.

Uprawa monokulturowa powoduje bowiem, że w dłuższej perspektywie stan jakości gleby będzie się powoli pogarszać. To w konsekwencji spowoduje wzrost nakładów finansowych w gospodarstwie rolnym i pogorszenie jakości upraw.

Niestety, w mentalności większości rolników, międzyplony rzekomo:

  • wykorzystują resztki dostępnej po żniwach wody;
  • opóźniają termin wysiewu roślin uprawianych w plonie głównym;
  • utrudniają wykonanie poprawnej uprawy przedsiewnej;
  • pogarszają wschody roślin.

W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Poprawnie dobrane mieszanki gatunkowe międzyplonu:

  • poprawiają strukturę gleby zmniejszając zagęszczenie;
  • stanowią źródło organicznych form azotu;
  • akumulują składniki pokarmowe;
  • ograniczają ich wymywanie z gleby ograniczając zanieczyszczanie wód gruntowych.

 

Zgromadzone w roślinach składniki pokarmowe są następnie uwalniane w procesie mineralizacji i udostępniane roślinom następczym oraz:

  • ograniczają erozję wodną i wietrzną;
  • poprawiają bilans materii organicznej.

 

Dzięki międzyplonom wydłuża się okres pozostawania okrywy roślinnej w polu, to z kolei sprawia, że rośliny pochłaniają CO2 przez kolejne nawet 4 miesiące w roku.

Odpowiednio dobrane mieszanki działają jak głęboka uprawa, działają fitosanitarnie, wzbogacając glebę w azot pobierany z atmosfery itd.

Mogą być uprawiane w celu podnoszenia zawartości próchnicy (do uzyskania pełnej dojrzałości) lub na zielony nawóz w celu szybkiego udostępniania składników pokarmowych roślinom w plonie głównym.

Skład gatunkowy międzyplonów powinien obejmować gatunki: głęboko korzeniące; wytwarzające wysoki plon biomasy; wiążące azot z atmosfery.

 

Farm Machine of the Year dla TopDown Väderstad

 

Kilka gatunków na międzyplon

 

Dlaczego warto wysiewać mieszanki międzyplonowe składające się kilku gatunków? Różne gatunki roślin w mieszance międzyplonowej w różny sposób oddziałują na glebę i rośliny następcze. Wynika to z ich właściwości takich jak budowa i biologia, tempo wzrostu czy skład chemiczny.

Różne gatunki mają różne struktury korzeni, które przerastają różne warstwy gleby, a także uwalniają różnorodne substancje (wydzieliny korzeniowe), które organizmy glebowe wykorzystują jako pokarm. Gatunki z różnych grup roślin wzbogacają ekosystem pól oraz pełnią różne funkcje w środowisku.

Na przykład rośliny bobowate wiążą azot i wprowadzają go do gleby. W konsekwencji, może być on dostępny dla kolejnych upraw w plonie głównym.

Gatunki kapustowate skutecznie wychwytują azot nie pobrany przez rośliny plonu głównego i uwalniany w procesie mineralizacji, rozluźniają glebę i wcześnie dostarczają pożytek dla zapylaczy i pożytecznych owadów.

Różne gatunki dostarczają również do gleby resztki roślinne różnej ilości i jakości. Zazwyczaj mieszanki wielogatunkowe lepiej wykorzystują stanowisko. Mogą produkować więcej biomasy na jednostkę powierzchni w zróżnicowanych warunkach pogodowych i glebowych, niż pojedyncze zasiewy.

Obecność na polu wielu różnych gatunków roślin o różnym składzie chemicznym i biologii, różnych wysiękach korzeniowych i strukturze masy korzeniowej wpływa na rozwój bioróżnorodnej populacji organizmów glebowych. W tym dżdżownic czy mikroorganizmów i poprawia aktywność gleby.

Większa aktywność różnych organizmów glebowych w obecności zróżnicowanych chemicznie resztek organicznych międzyplonu przyczynia się do zwiększania zawartości węgla w glebie i poprawy struktury gleb.

Aktywność organizmów glebowych przyczynia się do dostarczania roślinom dostępnych form składników odżywczych pochodzących z biomasy międzyplonu oraz uruchamianych z frakcji mineralnej i organicznej gleb, co korzystnie wpływa na plonowanie.

 

Czy coś grozi za przekroczenie 300 ha? Gospodarstwo rodzinne cz. 1

 

Siej międzyplony i już!

 

Poplony oferują mnóstwo korzyści w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Ze względu na swój pozytywny wpływ na zdrowie gleby, stosowanie poplonów to jedna z podstaw kodeksu dobrych praktyk rolniczych – podstawy rolnictwa regeneratywnego.

 

Przydatne informacje nt. pozostałych praktyk rolnictwa regeneratywnego są dostępne na stronie Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra. Kliknij tutaj.

Inne artykuły na temat rolnictwa regeneratywnego:

Czas na rolnictwo regeneratywne

Szkolenia z rolnictwa regeneratywnego

 

 

 

 

 

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: