20 - 06 - 2024
Fot. Pixabay

Depresja? Możesz ją leczyć ze skutkiem pozytywnym!

Depresja jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych, która wpływa na jakość życia milionów ludzi na całym świecie. Szczególnie narażone na nią są kobiety, a te mieszkające na obszarach wiejskich mogą doświadczać dodatkowych trudności w dostępie do wsparcia i leczenia – wyjaśnia Aneta Stukowska-Stanicka podczas konferencji Śląskiej Izby Rolniczej. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

Kobiety żyjące na wsi często zmagają się z wieloma wyzwaniami. To dla nich Śląska Izba Rolnicza przygotowała ciekawą konferencję pt. „Kobiece ścieżki do zdrowia”. Omówiono m.in. na niej temat depresji.

Do głównych czynników ryzyka sprzyjających depresji należą:

  • izolacja społeczna,
  • stres ekonomiczny,
  • utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej,
  • kulturowe i społeczne oczekiwania.

Depresja (lub zaburzenie depresyjne) jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem powszechnym. Dotyka osoby w różnym wieku i płci, z różnych środowisk, osoby o różnym stopniu wykształcenia.

 

Choroba polega na zaburzeniach nastroju i złym samopoczuciu psychicznym. To np. odczucie:

  • smutku,
  • przygnębienia,
  • pesymistyczne postrzeganie otaczającego świata i samego siebie.

 

Często tym objawom towarzyszą: płacz, zmniejszenie energii, poczucie ciągłego zmęczenia, pogorszenie snu.

Dolegliwości odczuwalne są również w ciele, poprzez różnego rodzaju bóle, zaburzenia seksualne, a także spowolnienie czy wręcz przeciwnie pobudzenie aktywności.

Trwające ponad dwa tygodnie wspomniane symptomy, mające negatywny wpływ na życie codzienne mogą wskazywać na stan chorobowy.

 

 

Śląski samorząd rolny szkoli swoich rolników

 

Jak rozpoznać depresję?

 

Podłoże depresji trudno jednoznacznie zdefiniować. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do jej występowania np. sytuacje i wydarzenia życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, utrata prac, rozwód), trudne doświadczenia.

Zdarza się, że źródła sięgają dzieciństwa i wynikają z zaburzonych relacji z rodzicami czy rówieśnikami. Nierzadko wystąpienie przewlekłej lub ciężkiej choroby, a także różnego rodzaju uzależnienia są czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu depresji.

Badania naukowe wskazują również podatność na zachorowanie uwarunkowane genetycznie oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu.

 

Eksport żywności z Polski bije rekordy

 

Mam depresję – a może nie mam?

 

Osoba depresyjna nie zawsze jest świadoma swojej choroby. Żyjemy dziś bardzo szybko, codziennie mamy styczność z wieloma bodźcami. Zarówno dobrymi, jak i negatywnymi. Tym nasze samopoczucie właśnie usprawiedliwiamy.

Dlatego tak ważna jest właściwa diagnoza.

 

Nieleczona depresja powoduje negatywne skutki w naszym organizmie, ma wpływ na funkcjonowanie w życiu prywatnym, rodzinnym i zawodowym. Prowadzić może do myśli rezygnacyjnych oraz śmierci spowodowanej wycieńczeniem emocjonalnym.

Gdzie szukać pomocy?

W przypadku zachorowania pomocy udzielić może lekarz pierwszego kontaktu oraz psychiatra. Dedykowane są też poradnie zdrowia psychicznego, szpitale lub oddziały psychiatryczne, ośrodki interwencji kryzysowej i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Leczenie depresji jest bardzo ważne i jest składową współpracy między chorym, lekarzem rodzinnym, psychiatrą oraz psychoterapeutą. Konieczne jest czasem umieszczenie chorego w szpitalu.

Niewątpliwie jednak bardzo ważne w procesie leczenia jest zrozumienie i wsparcie najbliższych. Osoba chora również może przyczyniać się do poprawy zdrowia np. przez stosowanie diety bogatej m. in w magnez, selen, dobre węglowodany.

Prowadzenie zdrowego stylu życia w tym umiarkowana aktywność fizyczna (spacery, jazda rowerem), dbałość o odpoczynek i sen są doskonałymi czynnikami w procesie wychodzenia z depresji. Zdecydowaną rolę w procesie leczenia odrywa utrzymanie więzi rodzinnych, przyjacielskich i kontaktów międzyludzkich.

 

„Rola” ma 25 lat: jubileusz Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku z Człuchowa

 

 

Kobieto, nie daj się!

 

Aby skutecznie przeciwdziałać depresji u kobiet z obszarów wiejskich, należy podjąć wielopłaszczyznowe działania:

Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej. rozszerzenie sieci wsparcia zdrowia psychicznego, w tym telemedycyny, która może umożliwić dostęp do specjalistów bez konieczności długich podróży.

Wsparcie społeczne. tworzenie grup wsparcia i miejsc spotkań, które umożliwią kobietom nawiązywanie relacji i dzielenie się doświadczeniami, może znacząco poprawić ich samopoczucie.

Edukacja i świadomość. kampanie edukacyjne mogą pomóc w zwiększeniu świadomości na temat depresji, jej objawów i możliwości leczenia.

Ważne jest także edukowanie lokalnych liderów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych oraz pracowników ośrodków oświatowych.

 

Pamiętaj! Depresję jak każdą inną chorobę można leczyć ze skutkiem pozytywnym.

Moje miłe Panie, dbajmy o siebie!

Aneta Stukowska-Stanicka, pedagog-socjoterapeutka

Referat wygłoszono podczas konferencji „Kobiece ścieżki do zdrowia”, Brenna 20.06.2024 r., zorganizowanej przez Śląską Izbę Rolniczą.

 

 

Jeżeli sam odczuwasz stany depresyjne lub ktoś z Twoich bliskich boryka się z tą chorobą skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem psychiatrą. Możesz też skorzystać z pomocy dzwoniąc:

 

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

800 12 12 12

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

 

 

Izby rolnicze: 100 lat odebranej władzy i majątku

 

Śląska Izba Rolnicza: 25 lat w służbie rolników

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: