08 - 05 - 2023
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Drzewo sąsiada ile od granicy?

Ile metrów od granicy z moim polem sąsiad może sadzić drzewa? Czy mogę ściąć gałęzie drzew, zwieszające się przez płot na moją posesję? Czy mogę odciąć korzenie drzew, wrastające od sąsiada na mój teren? Agrokonsument.pl

W Polsce nie ustalono przepisów, które normowałyby wprost konkretne odległości nasadzeń, bądź kopania rowów. Pozostają przepisy Kodeksu cywilnego (kc), tzw. Prawa sąsiedzkiego.

 

Mówią one o tym, że właściciel nieruchomości powinien: przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od pewnych działań. Chodzi o takie czynności, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

Mówimy o mierze wynikającej ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia.

 

Producent zbóż o Riela Polska: dobra jakość za rozsądną cenę

 

Obcinanie gałęzi drzew sąsiada

 

Można obcinać zwieszające się gałęzie i przechodzące z sąsiedniej posesji korzenie od roślin sąsiada. Trzeba jednak wcześniej wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Prawo zatem pozwala na usunięcie gałęzi. Pamiętaj, że stanowią one własność sąsiada, której nie wolno zniszczyć.

Najlepiej sadzić drzewa czy krzewy w takiej odległości, aby rozrośnięte gałęzie nie wykraczały poza teren działki.

Pamiętać trzeba także, że drzewa mogą po pewnym czasie zacieniać dom lub ogród sąsiada.

Jeżeli będzie to ponad przeciętną miarę utrudniało korzystanie z działki sąsiedniej, jej właściciel może domagać się usunięcia roślinności znajdującej się przy granicy jego działki.

 

Jak poplony i ekoschematy, to Tegosem

 

Rodzinne Ogrody Działkowe na pomoc rolnictwu

 

Sądy przy orzekaniu posiłkowo sięgają do regulacji Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD), w którym mowa o tym, że:

 

  • drzewa owocowe i karłowe – ogólna zasada nakazuje, aby sadzić je w odległości co najmniej 2 m od granicy;
  •  w przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów;
  • czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 m;
  • krzewy owocowe – wymagają sadzenia w odległości 1 m od granicy, a krzewy leszczyny 3 metrów;
  • drzewa i krzewy ozdobne (w tym iglaki) – wymają minimum 2 m od granic działki, w tej odległości także wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m, z tym zastrzeżeniem, że:
  • dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 m od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 m;
  • krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki;
  • żywopłoty – na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty, których wysokość ustalają sąsiadujący użytkownicy.

 

Opr. na podstawie tekstu „Drzewa i rowy przy granicy działki” autorstwa mec. Wojciecha Lignowskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza

 

Paliwo rolnicze – jak to robią Hiszpanie, Niemcy, Francuzi?

Kwalifikacje rolnicze a zakup ziemi rolnej.

Rolnictwo węglowe da zarobić rolnikowi?

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

Są pieniądze na BHP w rolnictwie: pożyczka AGRO

 

 

Polskie prawo nawozowe w pigułce: dwa najważniejsze rozporządzenia

Wojciech Lignowski
Radca prawny Wielkopolska Izba Rolnicza
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: